Un produs Blogger.

joi, iunie 26, 2008

NEDEIA DE SFÂNTUL ILIE

Complexul Naţional Muzeal “ASTRA” Sibiu, sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Sibiu, organizează sâmbătă şi duminică, 19 - 20 iulie 2008 Nedeia de Sfântul Ilie, manifestare circumscrisă Programului „Tezaure umane vii” - Festivalul Naţional al Datinilor şi Obiceiurilor.

IMG_6104

Calendarul creştin celebrează la 20 iulie pe Sfântul Măritul Prooroc Ilie Tesviteanul, singurul Sfânt care a urcat la cer nu numai cu spiritul ci şi cu trupul. Ilie a fost fiul lui Sovac, preot al Legii Vechi în Galaad. Pe vremea regelui Ahab (căsătorit cu o prinţesă feniciană, Isabela) începe o prigoană a credincioşilor din Vechea Lege şi o apropiere de legea lui Baal. Pentru această faptă Proorocul Ilie îl mustră pe rege şi prevesteşte trei ani şi jumătate de foamete. După vremea de foamete Ilie revine şi dovedeşte care este Dumnezeul Cel Adevărat. Slujitorii lui Baal sunt ucişi şi foametea încetează. În timpul vieţii Ilie face minuni, iar în momentul final al vieţii pământeşti este ridicat la cer într-un car de foc.

În hagiografia populară legendele au ca temă amăgirea Sfântului Ilie de draci, care îl îndeamnă să-şi ucidă părinţii. Legendele româneşti îl prezintă ca un prea puternic, care are forţa să lupte şi să-şi ispăşească păcatele. Dumnezeu îi va da puterea de a deschide şi a închide cerul şi, de asemenea, îi dă puterea de a mânui un bici cu care să îi săgeteaze pe draci de „se cutremură pământul din ţâţâni”.

Mai mult temut decât iubit, Sântilie e ţinut nu numai de ziua lui ci şi de sărbătorile care îi preced – Ana-Foca (1-5 iulie), Pricopul (8 iulie), Panteliile (13-27 iulie), Ciurica (15 iulie), Circovii de vară (15 - 17 sau 16-18 iulie) – sau îl urmează – Ilie-Pălie (21 iulie; Ilie Pălie ar fi fost vizitiul lui Sântilie; se ţine tot pentru foc... dacă păzeşti sărbătoarea te păzeşti de foc...), Foca (22 iulie; de Foca în Maramureş se opresc din lucru în toate aceste trei zile).

Aceste sărbători formează un ciclu dedicat mai degrabă nu sfântului creştin cât zeului soarelui şi focului, venerat de strămoşii noştri – pentru a preîntâmpina diverse fenomene meteorologice. La aceste sărbători se desfăşurau ceremonii complexe dedicate soarelui care, deşi la această perioadă a anului se afla la o mare înălţime pe cer, intra în declin până la solstiţiul de iarnă. La Sântilie e miezul verii, dar şi mijlocul sezonului pastoral care începea la Sângiorz şi se termina la Sânmedru.

Nedeie (sl. nedělja – duminică, sărbătoare) este un „vechi obicei pastoral, specific unei regiuni muntoase, de întâlnire, petrecere şi târg la date fixe legate de calendarul vieţii pastorale”. Nedeile – se pare că au legături cu celebrarea unei sărbători precreştine, dedicate zeului focului şi al soarelui. Prima atestare documentară a unei nedei păstoreşti este din anul 1373.

În timp nedeile au asimilat şi alte funcţii: socio-economice – schimbul de produse, matrimoniale – hora şi „prima scoatere la horă a fetelor”, istorico-culturale reunind românii de pe versantele carpatice. Nedeile nu au ţinut cont de hotare, unele numindu-se chiar „târg de două ţări”. Locuri unde se desfăşurau nedeile sunt uşor de identificat şi după toponimie - Nedeia, Sântilia, Nedeiuţa. Indexul topografic al României menţionaează 100 de localităţi dintre care aproximativ 60 sunt din masivele Retezatu, Şureanu şi Parâng. George Vâlsan considera nedeile una dintre cele „mai interesante probleme de geografie umană a Carpaţilor”.

La Muzeul „ASTRA” nedeia de Sfântul Ilie va cuprinde un târg al meşterilor şi creatorilor populari din zona Sibiului.

ZILELE CULTURII POPULARE VÂLCENE Ediţia a III-a

Complexul Naţional Muzeal “ASTRA” Sibiu, împreună cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, organizează în perioada 5 – 6 iulie 2008, ZILELE CULTURII POPULARE VÂLCENE, manifestare circumscrisă Programului „Tezaure umane vii” - Festivalul Naţional al Datinilor şi Obiceiurilor.

IMG_0106

Acţiunea, aflată la cea de a treia ediţie îşi propune să promoveze valorile culturii populare vâlcene în spaţiul generos oferit de Muzeul „ASTRA”, punând în lumină o parte din patrimoniul viu al spiritualităţii vâlcenilor. Zilele Culturii Populare Vâlcene ne vor readuce în memorie excelenta colaborare dintre Sibiu şi Vâlcea, iniţiată cu ocazia celei de a doua ediţie a Festivalului Naţional al Tradiţiilor Populare din România (2002).

ZileleValcene

Târgul meşterilor populari, spectacolul folcloric susţinut de renumite ansambluri, dar şi de grupuri de păstrători autentici ai tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a dovedit, dacă mai era necesar, atitudinea şi spiritualitatea comunităţii vâlcene.

Programul se defăşoară pe durata a două zile şi cuprinde:

SÂMBĂTĂ, 5 IULIE 2007

- 11.30 – 12.30, Festivitatea de deschidere, scena de pe lac, parada portului popular vâlcean

- 12.30 – 20.00, desfăşurarea Târgului meşterilor şi creatorilor populari din Vâlcea, monumentele din Muzeu

- 17.00 – 20.00, concert folcloric, scena de pe lac

– Ansamblul de dansuri “Runceanca” al Căminului Cultural Runcu;

– Ansamblul de cântece şi dansuri “Moştenitorii” al Căminului Cultural Pietrari;

– Grupul de dansuri “Pesceniţa” al Şcolii cu clasele I-VIII Pesceana;

– Grupul de dansuri “Brâuleţul” al Căminului Cultural Băbăteşti;

– Formaţia de căluşari a Şcolii cu clasele I-VIII şi a Căminului Cultural Frânceşti;

– Ansamblul de obiceiuri, cântece şi dansuri al Şcolii cu clasele I-VIII Voineasa;

DUMINICĂ, 6 IULIE 2007

- 10.00 – 12.00, Sfânta Liturghie, Biserica din Bezded

o săvârşită de preotul paroh împreună cu preoţi şi călugări de la Mănăstirea Cozia

o pricesne şi cântece de strană susţinute de Elena Cuculici şi Felicia David

- 10.00 – 20.00, desfăşurarea Târgului meşterilor şi creatorilor populari din Vâlcea, monumentele din Muzeu

17.00 – 20.00, concert folcloric de gală.

– Ansamblul de cântece şi dansuri “Doina Oltului” al Casei de cultură “Călimăneşti;

– Ansamblul de cântece şi dansuri “Dor de plai” al Căminului Cultural Creţeni;

– Grupul folcloric “Haiducii” al Căminului Cultural Amărăşti”;

– Grupul folcloric “Izvorul” al Şcolii cu clasele I-VIII Creţeni;

– Grupul de dansuri “Domniţele” al Căminului Cultural Costeşti;

– Orchestra “Rapsodia vâlceană” şi Grupul “Rapsozii Oltului” ale CJCPCT Vâlcea.

Va fi o mare bucurie pentru noi, dar mai ales pentru publicul sibian de a ne reîntâlni, cu valorile culturii populare vâlcene.

Expoziție de restaurare

In data de 4 iulie 2008, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, Catedra de Conservare–Restaurare, împreună cu Complexul Naţional Muzeal „Astra” organizează Expoziţia anuală cu obiectele restaurate pentru lucrările de licenţă ale studenţilor. Lucrările cuprind piese de mobilier tradiţional, mobilier stil, mijloace de transport, icoane pe sticlă şi panou de lemn, pictură ulei, carte veche, textile etnografice, ceramică, arme, etc. restaurate de studenţi sub îndrumarea coordonatorilor ştiinţifici.

buica daniela an 4

Prin convenţiile de colaborare existente între Facultatea de Istorie şi Patrimoniu şi marile muzee sibiene (Complexul Naţional Muzeal „Astra” şi Muzeul Brukenthal), studenţii au avut posibilitatea să efectueze lucrările practice de licenţă în Laboratoarele de restaurare ale celor două muzee, sub îndrumarea experţilor restauratori. Ei au putut opta pentru suportul pe care doresc să se specializeze (lemn etnografi, mobilier, pictură tempera, pictură ulei, hârtie-carte, textile, ceramică, metal, piatră), în funcţie disciplinele opţionale parcurse în facultate, preferinţele personale dar şi de îndemânarea şi interesul de care au dat dovadă în timpul anilor de studii. Piesele au fost alese din colecţiile celor două muzee sau puse la dispoziţie de alte instituţii sau persoane private.

carstea rayvan an4

Anul acesta termină în paralel două promoţii: ultima cu 4 ani (sistemul vechi) şi prima promoţie cu trei ani (sistemul Bologna), cea ce face ca numărul absolvenţilor să fie mai mare şi implicit lucrările expuse să fie mai numeroase.

gerea tatiana an 4

Expoziţia va cuprinde panouri care vor reflecta „secretele restaurării” cu prezentarea succintă a stării de conservarea a obiectelor înainte de restaurare, operaţiile efectuate în fiecare caz în parte şi piesa la final cu rezultate deseori spectaculoase. Vor fi selecţionate şi expuse doar o parte din piese, deoarece condiţiile impuse de normele de conservare ale bunurilor de patrimoniu şi condiţiile spaţiului avut la dispoziţie impun restricţii.

gheorghe iulia an 3

Evenimentul se va desfăşura în Foaierul Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu situate pe B-dul Victoriei nr.7 şi Vernisajul va avea loc în date de 4 iulie la orele 12.

negoescu gabriela an 3

Restaurarea este un demers spectaculos dar face parte din culisele activităţilor muzeale pe care puţini au prilejul să-le cunoască. Expoziţia încearcă să deschidă o fereastră prin care vizitatorul să poată surprinde metamorfoza prin care restauratorii reuşesc să redea strălucirea unor piese aflate în suferinţă

Şef de catedră

Conf. dr. Livia Bucşa

miercuri, iunie 25, 2008

Ziua Drapelului Naţional în Muzeul din Dumbravă

 

Joi, 26 iunie 2008, este Ziua Drapelului Naţional. În muzeul din Dumbrava Sibiului, la orele 11.00, evenimentul va fi marcat printr-un moment special. Vor participa copiii din centrul cultural „Satele copiilor” din Cisnădie şi elevi din şcolile sibiene. Se va face o prezentare a drapelului cu semnificaţiile culorilor, precum şi istoricul acestuia, apoi va fi arborat în locul special.

Pentru toţi vizitatorii muzeelor din Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” s-au pregătit fluturaşi cu drapelul şi istoricul acestuia. Aceste materiale vor fi dăruite gratuit.

Ionuţ Lăpădat,

muzeograf C.N.M. „ASTRA”

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP