Un produs Blogger.

vineri, noiembrie 07, 2008

Muzeul ASTRA acreditat ca unitate de cercetare

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 551/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi standardelor, precum şi a Metodologiei de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare de către unităţi şi instituţii care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” Sibiu a depus la Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior cererea de atestare ca unitate componentă ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional.

Evalaurea Muzeului „ASTRA” s-a făcut pornind de la rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale personalului de cercetare-dezvoltare:

  • îmbogăţirea arhivelor (colecţiilor de documente): arhive de manuscrise, de imagine, de muzică tradiţională ţărănească;

  • articole publicate în reviste ştiinţifice, studii în volume colective, cărţi, comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale;

  • elaborarea şi publicarea de corpusuri de documente etnologice, sinteze teoretice, CD-uri document, produse multimedia;

  • organizarea de sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi participarea la întâlniri internaţionale de profil;

  • editarea volumului CIBINIUM,cu rezumate în limbi de circulaţie internaţională (engleză/franceză/germană);

  • participarea la activităţi de cercetare pe bază de contracte, în parteneriat cu instituţii similare din ţară şi din străinătate.

Cercetătorii muzeului au publicat volume ştiinţifice la edituri de prestigiu, numeroase studii în reviste de specialitate din ţară şi din Europa, sau în volume colective, participă la manifestări ştiinţifice internaţionale sau sunt incluşi în proiecte de cercetare ale diverselor instituţii de profil similar cu care muzeul colaborează. Totodată, instituţia noastră organizează anual, singură sau în parteneriat, manifestări ştiinţifice de rang naţional sau internaţional.

Începând cu anul 2009, cei 10 cercetători ai Muzeului „ASTRA, împreună cu ceialti aproximativ 50 de specialişti (muzeografi, restauratori, conservatori etc.) vor putea deveni parteneri oficiali ai Institutelor de cercetare din România şi din Europa. De asemenea cercetătorii ce detin titlul de doctor în ştiinţe vor putea deveni voordonatori ai unu iastfel de proiect.

Director de specialitate,

Mirela Crețu

Posteaza un comentariu

Trimiteți un comentariu

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP