Un produs Blogger.

vineri, ianuarie 30, 2009

Revista ”Euphorion” se vinde la librăria de la ”Casa Artelor”

Începând cu luna ianuarie a acestui an, revista ”Euphorion” poate fi achiziționată de la librăria Muzeului ”ASTRA” - situată la parterul ”Casei Artelor”, în Piața Mică, nr. 21, lângă Galeriile de Artă Populară. Revista acoperă o arie largă de evenimente culturale, fiind o publicație-simbol pentru cultura sibiană. Apare de șase ori pe an, în numere duble, la prețul de 8 lei. Tema ultimului număr este Nichita Stănescu, scriitor de la nașterea căruia s-au împlinit 75 de ani. Redactorul-șef, domnul Dumitru Chioaru, nu consideră însă că avem de-a face cu un număr omagial, ci cu un ”Euphorion” care face, ca de obicei, echilibru între antiteze prin intermediul articolelor semnate de redactorii și colaboratorii săi.” Printre criticii literari care semnează articole despre poezia lui Nichita se numără Ion Pop, Gheorghe Grigurcu și alții. Revista mai conține poezie de Gheorghe Iova, Maria Diana Popescu și Miron Kiropol, prezentări ale unor evenimente culturale recente (Colocviul Național Zilele Poeziei ”Iustin Panța” etc.), un interviu cu domnul Corin Braga (tot despre Nichita Stănescu), două pagini de literatură în limbi străine și multe altele. O revistă cu un conținut bogat, care își așteaptă, de acum, cititorii și la librăria de la ”Casa Artelor”.

Academia Artelor Tradiționale din România. Reîntoarcerea la noi înșine, prin Tradiție...

  2 Expoziţia se doreşte a fi o metaforă a imaginii, o introspecţie a portretului.

O întreagă călătorie în lumea interioară a „tezaurului uman viu”.

Publicul sibian este invitat să viziteze galeria de portrete ale membrilor „Academiei Artelor Tradiţionale din România”, una dintre cele mai vechi structuri ale Programului „Tezaure Umane Vii”.

Muzeul „ASTRA” propune o viziune scenografică aparte, fiind în căutarea liniei clasice, a eleganţei rostirii, fără de prea multe cuvinte.

Tăcerea într-un spaţiu expoziţional, al secolului al XXI-lea, se dovedeşte a fi necesară şi rostitoare.

Motto-ul, sub a cărui amprentă se deschide întreg discursul ideatic al acestei expoziţii, este un fragment binecunoscut din cartea „Îndemn la simplitate” a lui Ernest Bernea: „Bucuria trăirii în simplitate poate fi înţeleasă din libertatea şi rodnicia pe care o câştigă omul. Omul simplu este o făptură vie;este o făptură originară de mare plinătate şi echilibru interior.”(Ernest Bernea, „Îndemn la simplitate”).8

Expoziţia are mai multe căi de citire, nu le numim drumuri, tocmai pentru a lăsa libertatea gîndului bun-înţelegător şi a actului imaginativ, de creaţie, prin interpretare-înţelegere, şi vizitatorului.

Astfel, nu numai muzeograful are bucuria „ţesutului” de imagine şi „pictării” de înţeles, vizitatorul este chemat la un „dialog cu vizibilul”.

Prin doar cîteva cuvinte de prezentare, sperăm că am reuşit să vă convingem să veniţi la vernisarea expoziţiei noastre, ce va fi deschisă la Casa Artelor, din 10 Februarie până în 26 Martie 2009. (Ada Maria Popa, Muzeul Civilizaţiei Transilvane „ASTRA”)

Creșterea patrimoniului material al C.N.M. ”ASTRA”

Complexul Naţional Muzeal « ASTRA », prin structura şi specialiştii săi, este instituţia publică de cultură cea mai în măsură să asigure protejarea şi valorificarea patrimoniului etnografic reprezentat de bunurile culturale.

Multe persoane au venit în sprijinul instituţiei, devenită simbol al muzeologiei româneşti şi s-au alăturat eforturilor noastre prin ofertele şi donaţiile diverse. Toate au fost apreciate în cadrul Comisiei de achiziţii şi donaţii. S-a avut ca obiectiv creşterea patrimoniului fizic (material), prin amplele lucrări de depistare în teren, documentare monografică, achiziţionare, transfer, reconstrucţie şi restaurare, organizare expoziţională a interioarelor.

Astfel, s-au putut achiziţiona monumente, piese de port, textile, icoane, obiecte de lemn, ceramică. Aceste obiecte vor completa sectoarele tematice şi vor îmbogăţi inventarele gospodăriilor reconstituite în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.

 • Casă tradiţională din Bran, jud.Braşov: tindă, 2 camere, celar, 2 încăperi adosate camerelor de locuit (grajd şi intrare în pod), prispă pe două laturi

 • Casă de lemn cu fundaţie de piatră compusă din 2 încăperi, Gura Râului, jud.Sibiu

 • Casă de lemn din Sărăţeni, jud. Mureş

 • Poartă pentru gospodăria din Sărata, jud. Sibiu

 • Coteţ de porci şi coteţ de găini pentru gospodăria din Cupşeni, jud. Maramureş

 • Şură cu grajd şi fânar pentru gospodăria din Saschiz, jud. Mureş

 • Completare inventar pentru gospodăria din Colţi, jud. Buzău, 44 obiecte

 • Completare inventar pentru gospodăria din Sărata, jud. Sibiu, 33 obiecte

 • Completare inventar pentru gospodăria din Tilişca, jud. Sibiu, 16 obiecte

 • Completare inventar pentru gospodăria din Vlădeşti, jud. Vâlcea, 115 obiecte

 • Completare inventar pentru gospodăria din Găleşoaia, jud. Gorj, 8 obiecte

 • Completare inventar pentru gospodăria din Sălişte, jud. Sibiu (căruţă)

 • Completare inventar şură pentru gospodăria din Cupşeni, jud Maramureş, 11 obiecte

 • Completare inventar interior pentru gospodăria din Cupşeni, jud Maramureş, 195 obiecte

 • Completare inventar pentru gospodăria din Saschiz, jud. Mureş, 67 obiecte

 • Teasc şi laviţă, Veseud, jud. Sibiu

 • Botă şi sculptură de lemn

 • Selector pentru cereale

 • Ceramică, 2 obiecte

În cadrul programului de salvare a unor vestigii ale civilizaţiei populare tradiţionale, instituţia noastră se detaşează net prin calitatea şi consecvenţa preocupărilor sale în această direcţie.

Cercetările întreprinse în cursul anilor de către specialiştii Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale “ASTRA” au condus şi în anul 2008 la depistatrea unor monumente ale patrimoniului tradiţional de o valoare deosebită. Trebuie menţionată donaţia Bisericii de lemn cu hramul „Înălţarea Domnului şi Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Pojogeni - Comăneşti, judeţul Gorj.

Din cauza situaţiei financiare precare, enoriaşii bisericii degradate nu-şi pot permite lucrări de restaurare. Au ales ca biserica să fie strămutată într-o locaţie adecvată, sa fie restaurată şi pusă în valoare.

La fel trebuie să menţionăm şi Casa cu „prăvălie” din Băicoi, judeţul Prahova.Vom putea reface în muzeu, în cadrul monumentelor de utilitate publică, imaginea unei case de locuit având la parter reconstituirea unei berării din jurul anului 1900.

Şi celelalte bunuri diverse donate vin să completeze patrimoniul mobil al Muzeului în aer liber:

 • Car mortuar, Ocna Sibiului, jud. Sibiu

 • Obiecte de lemn, port şi textile pentru gospodăria din Răşinari, jud. Sibiu şi Colţi, jud. Buzău

 • Batoza de la Turnu Roşu, jud. Sibiu

 • Completare interior gospodărie Sălişte, jud. Sibiu, 12 obiecte

 • Completare Pavilion mijloace de transport: roabă din lemn cu roată din lemn

 • Completare interior pentru gospodăria Colţi, jud. Buzău, 7 obiecte

 • Dulap

 • Cântar cu talgere şi greutăţi

 • Bancă de dogărit ( cca. 120 ani )

cât şi colecţiile Muzeului Civilizaţiei Transilvane „Astra”: textile şi piese de port (83 buc.),lemn şi os (2 buc.), ceramică (1 buc.), fonole (122 buc.), icoane (2 buc.),ouă încondeiate şi instrumente de împiestrit (13 buc.), ale Muzeului de Etnografie Săsească „Emil Sigerus” (cahle şi piese de port), ale Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder” (donaţii de la diferite ambasade), a bibliotecii Centrului de Informare şi Documentare „Cornel Irimie” ( peste 700 de cărţi, CD-uri şi fotografii).

Volumul de lucrări derulate în acest an la toate şantierele a impus o atentă coordonare precum şi o susţinută activitate din partea specialiştilor muzeului, muzeografi, restauratori şi conservatori.

Executarea planului de achiziţii muzeale a permis completarea sistematică a colecţiilor cu o serie de valori care sporesc considerabil interesul pentru această colecţie ilustrativă pentru întreaga civilizaţie populară tradiţională din România. Olga Popa, Secretar al Comisiei de achiziții și donații)

Corneliu Bucur pe urmele lui Badea Cârțan, la Roma

Badea Cârțan a plecat în pelerinaj la Roma (pe jos), obsedat de ideea de a vedea cu ochii lui mărturiile despre originile istorice ale românilor. Peste secole, Corneliu Bucur se îndreaptă spre marea capitală a latinității noastre ca popor. În zilele de 3 – 6 februarie, Corneliu Bucur – director general al CNM „ASTRA” reface traseul lui Badea Cârţan (cu avionul, nu pedestru) având de îndeplinit o misiune „vice versa” (vorba lui Caragiale) cu avizul Patriarhiei Române, al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Cultural Naţional şi al Ministerului de Externe, „Departamentului pentru Românii de Pretutindeni”.

Scopul misiunii sale culturale este acela de a oferi românilor din Italia, prin intermediul preoţilor ortodocşi din toată Peninsula Italică, argumentele fundamentale ale originii și identității etno-culturale, în temeiul „dosarului” de cercetare ştiinţifică şi al patrimoniului cultural constituite în cei 44 de ani de când domnia sa funcţionează în această prestigioasă instituţie de proeminenţă europeană. Domnia sa va transmite gazdei sale (Prea Sfinţia Sa Episcopul Silvan), ca producţie editorială clasică, electronică și cinematografică, cele mai recente lucrări realizate de specialiștii muzeului ”Astra” privitoare la educarea pruncilor noştri în spiritul culturii româneşti, pentru formarea conștiinței etno-identitare, dar și pentru afirmarea, în fața comunității internaționale, a valorilor care-i identifică pe toţi românii, de acasă şi din diaspora, drept exponenții unui popor cu o formidabilă cultură și civilizație bimilenară care conservă, miraculos, la începutul secolului XXI, argumente fundamentale privind miracolul păstrării şi afirmării în cultura europeană a inconfundabilei noastre identităţi cultural istorice.

Misiunea domnului Bucur se va realiza printr-o întâlnire cu reprezentanții tuturor eparhiilor italiene dar şi cu membri ai comunității românești, personalităţi din doemniile ştiinţei, culturii şi artelor, la Academia Română din Roma (întâlnirea va fi organizată de către PS Siluan, mitropolitul Bisericii Ortodoxe Române din Italia). Domnul Bucur consideră că, în afara impasului economic şi fricii generate de criza mondială în care am intrat, riscul pierderii este deznoaţionalizarea prin pierderea identității etno-culturale, problema cardinală, de ameninţare şi gravitate copleşitoare cu care ne confruntăm.

Demersul domnului director general Corneliu Bucur are la bază, constatarea de o covârşitoare importanţă pentru destinul nostru istoric, potrivit căruia românii din afara granițelor țării simt acut nevoia, încă din 1989, a unei strategii guvernamentale ferme şi durabile prin care să fie susţinuţi, în principal în plan religios şi cultural întru afirmarea identităţii lor etnoculturale şi religioase.

Prin misiunea asumată (şi având şi acordul domnului Horia R. Patapievici, directorul Institutului Cultural Român) se erijează în a fi unul dintre purtătorii de mesaj ai noii strategii guvernamentale, şi personal, al Domnului ministru al Culturii, Theodor Paleologu, limitându-se desigur la potenţialul pe care îl repreznită patrimoniul Muzeului ASTRA.

Evenimentul de la Roma reprezintă începutul unui periplu mai amplu al domnului Bucur, care va avea, în acest an, întâlniri similare în mai multe orașe mari din Europa, urmând ca în anul 2010 să continue același demers într-un periplu extra-european. (Biroul de presă al C.N.M. ”ASTRA”)

miercuri, ianuarie 28, 2009

2 februarie- zi cu multiple semnificaţii în lumea creştină şi în cea a satului tradiţional

  Luna lui Faur,fiul cel mai mic şi neastâmpărat al Anului, debutează, în calendarul popular, sub auspiciile ursului meteorolog,ziua de 2 februarie fiind cunoscută sub denumirea de Stretenie sau Ziua Ursului. Conform tradiţiei, ursul,fiinţă ciudată a pădurii, iese în această zi din lunga-i hibernare pentru a-şi privi umbra pe zăpadă, iar dacă vremea este frumoasă el se retrage din nou în bârlog, spunându-se că iarna va mai dura încă 40 de zile.

Ortodoxia celebrează la aceeaşi dată, la scară mondială, Ziua Tineretului Ortodox, sărbătoare care coincide în fiecare an cu Praznicul Întâmpinării Domnului. Acest fapt nu este întâmplător, ambele sărbători evidenţiind rolul generaţiei viitoare în istoria Bisericii Ortodoxe, respectiv a Omenirii. Se rememorează simbolica întâlnire a generaţiilor pe treptele Templului din Ierusalim, moment în care Simeon, “drept şi temător de Dumnezeu” are revelaţia Mântuirii poporului său, împăcându-se că proorocirea s-a împlinit.

Muzeul „ASTRA” vine întru întâmpinarea acestei multiple sărbători şi îşi propune în cadrul Programului de Pedagogie Muzealăsă desluşească multiplele semnificaţii ale acestei zile, atât în lumea creştină, cât şi în lumea satului tradiţional românesc.

Oricine doreşte să fie părtaş la acest eveniment este aşteptat Vineri, 30 ianuarie, începând cu orele 12:30 la Muzeul „ASTRA”, Piaţa Mică, Nr. 11.

(Dana Botoroagă, muzeograf)

Un nou site web al Muzeului ”ASTRA” - www.muzeulastra.com

  Site_MuzeulAstra_Servicii1 Muzeul ”ASTRA” a realizat de curând un nou site web - www.muzeulastra.com - din dorința de a prezenta cât mai bine oferta de servicii cultural-turistice. Rubricile sitului se axează pe informații practice, de la orarul de vizitare, calendarul de manifestări și tarifele practicate, până la trecerea în revistă a pricipalelor itinerarii de vizitare a Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului, a spațiilor de cazare, a magazinului de produse tradiționale și a tipurilor de evenimente care pot fi organizate în cadrul muzeului (nunți, spectacole, activități ludice, workshopuri etc.)

Situl include o secțiune de comunicate de presă, cu ultimele informații legate de activitatea C.N.M. ”ASTRA”. Site_MuzeulAstra_Servicii2

Secțiunea Carte de oaspeți le oferă vizitatorilor virtuali posibilitatea familiarizării cu muzeul prin intermediul opiniilor celor care ne-au vizitat în ultimii ani. În Cartea de aur sunt postate impresiile unora dintre cele mai de seamă personalități care ne-au trecut pragul. Situl www.muzeulastra.com oferă informații practice, actualizate zilnic.

Revista ”Euphorion” se vinde la libăria de la ”Casa Artelor”

nichita_euphorion_dec_2008 Începând cu luna ianuarie a acestui an, revista ”Euphorion” poate fi achiziționată de la librăria Muzeului ”ASTRA” - situată la parterul ”Casei Artelor”, în Piața Mică, nr. 21, lângă Galeriile de Artă Populară. Revista acoperă o arie largă de evenimente culturale, fiind o publicație-simbol pentru cultura sibiană. Apare de șase ori pe an, în numere duble, la prețul de 8 lei. Tema ultimului număr este Nichita Stănescu, scriitor de la nașterea căruia s-au împlinit 75 de ani. Redactorul-șef, domnul Dumitru Chioaru, nu consideră însă că avem de-a face cu un număr omagial, ci cu un ”Euphorion” care face, ca de obicei, echilibru între antiteze prin intermediul articolelor semnate de redactorii și colaboratorii săi.” Printre criticii literari care semnează articole despre poezia lui Nichita se numără Ion Pop, Gheorghe Grigurcu și alții. Revista mai conține poezie de Gheorghe Iova, Maria Diana Popescu și Miron Kiropol, prezentări ale unor evenimente culturale recente (Colocviul Național Zilele Poeziei ”Iustin Panța” etc.), un interviu cu domnul Corin Braga (tot despre Nichita Stănescu), două pagini de literatură în limbi străine și multe altele. O revistă cu un conținut bogat, care își așteaptă, de acum, cititorii și la librăria de la ”Casa Artelor”.

Muzeul ”ASTRA” a trecut de faza preliminară a selecției privind Premiul ”EMYA”

  Într-o corespondență recentă, Muzeul ”ASTRA” a fost anunțat asupra nominalizării la Premiul ”EMYA” (2009 European Museum of the Year Award). În această fază preliminară au ajuns doar 60% dintre muzeele care și-au anunțat inițial candidatura.

În cadrul întâlnirii ce va avea loca la Bursa, în Turcia, în perioada 6-9 mai 2009, la care este invitat să participe directorul general al C.N.M. ”ASTRA”, domnul Corneliu Bucur, vor fi anunțate rezultatele finale ale competiției. La această întâlnire, care se constituie într-o ultimă etapă de evaluare a muzeelor candidate, vor fi acordate și certificatele care atestă statutul de nominalizat în cadrul fazei finale a competiției.

Ziua Unirii Principatelor - sărbătorită la ”Casa Artelor” și în Dumbrava Sibiului

  Ziua_Unirii_Casa_Artelor Cu ocazia evenimentului istoric din data de 24 Ianuarie 1859 în care sărbătorim Unirea Moldovei cu Ţara Românească sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” a organizat o oră specială de Pedagogie Muzeală, în care a fost prezentată copiilor importanţa acestui eveniment ce marchează un act foarte important din Constituirea Statului Naţional Român. Evenimentul a fost organizat în Sala de Conferinţe de la ”Casa Artelor”, situată în Piaţa Mică nr. 21. Au participat peste 100 de elevi din diferite şcoli din Sibiu.

Întâlnirea a fost interactivă, plecând de la o prezentare, în sistem Powerpoint, a principalelor repere ale evenimentului istoric, amintindu-i pe cei care au făcut eforturi pentru ducerea la îndeplinire a acestui vis al românilor. A fost evidențiată puternica personalitate a lui Alexandru Ioan Cuza și copiii și-au exprimat opinii în legătură cu semnificația Unirii. În încheiere au fost recitate câteva poezii, s-a cântat Hora Unirii și a fost vizitată expoziția ”Jocul măștii”.Ziua_Unirii_Casa_Artelor_2

Unirea a fost sărbătorită și în Dumbrava Sibiului, prin prezentarea unor filme documentare și printr-o întâlnire cu elevii Grupului Școlar ”Johannes Lebel” din Tălmaciu.

vineri, ianuarie 16, 2009

Practică pedagogică în Muzeul în aer liber

Muzeul ”ASTRA” se implică și în acest an în proiecte educaționale complexe, realizate în parteneriat cu unități de învățământ din Sibiu și din țară. Unul dintre aceste proiecte vizează practica profesională a unor clase de elevi de la Grupul Școlar Economic ”Johannes Lebel” din Tălmaciu. Aceștia se vor afla în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului în perioada 19.01–30.01.2009 și în perioada 09.02-20.02.2009, fiind implicați în activități ce țin de turismul cultural. Etapele pregătirii elevilor includ lucrul alături de muzeografi în cadrul Centrului de Informare Turistică, învățarea efectuării ghidajelor, efectuarea unor activități specifice muncii hoteliere la Pensiunea ”Vila Diana”, lucru în cadrul Galeriilor de artă populară etc. Moridevant

Elevii vor fi familiarizați cu prezentarea ofertei de servicii cultural-turistice a Complexului Național Muzeal ”ASTRA”, având posibilitatea aplicării cunoștințelor asimilate la școală, precum și a consolidării și îmbogățirii acestora. La sfârșitul stagiului de practică, fiecare elev va fi evaluat de către responsabilii de practică.

Printre ultimele colaborări de acest gen amintim cursurile studenților Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală din București, precum și un alt stagiu de practică al unor elevi din Tălmaciu, în anul școlar precedent. Colaborările de acest gen oferă noi posibilități de valorificare a patrimoniului muzeal, prin implicarea acestuia în activități educaționale.

Biroul de presă al C.N.M. ”ASTRA”

Muzeul ”ASTRA” - în biblioteca digitală ”Europeana”

Europeana_Astra1 Complexul Național Muzeal ”ASTRA” își continuă proiectul legat de digitizarea completă a patrimoniului pe care îl deține, prin asigurarea prezenței pe situl www.Europeana.eu. Început în iulie 2007 de către Comisia Europeană, proiectul Europeana – bibliotecă digitală, muzeu și arhivă – își propune crearea unei uriașe baze de date culturale care să ofere utilizatorilor din lumea întreagă acces la patrimoniul cultural al țărilor europene. În arhiva sitului sunt incluse materiale filmate, fotografii, hărți, manuscrise, ziare, înregistrări audio etc. Conform intenției afirmate inițial de coordonatorii proiectului, baza de date ar urma să cuprindă, până în anul Europeana_Astra_detaliu_2 2010, peste 6 milioane de fișiere. România este reprezentată, în derularea proiectului Europeana, de către CIMEC – Institutul de Memorie Culturală.

Procesul de digitizare a obiectelor din patrimoniul C.N.M. ”ASTRA” a început în anul 2007, la inițiativa domnului prof. dr. Corneliu Bucur, printr-un proiect finanțat de AFCN și realizat în colaborare cu domnul Paul Nemeș, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Au fost puse astfel bazele unei colecții de fișe electronice de obiect, care plecau de la fișele analitice de evidență (FAE) folosite de muzeografi pentru înregistrarea obiectelor de patrimoniu. Proiectul a dus la modernizarea tehnologiei folosite în vederea înregistrării fișelor de obiect, precum și la realizarea unei noi forme de prezentare a informației, prin intermediul unui site web al instituției (http://www.muzeulinaerliber.ro/main/index.php). O realizare de excepție este o aplicație ce permite vizitarea virtuală a muzeului în aer liber. 

Dorința de a da amploare unui astfel de proiect s-a Europeana_Astra_detaliu materializat și printr-o altă abordare, în cadrul celor 12 Proiecte ProEuropa propuse de către domnul Corneliu Bucur, unul dintre acestea (Patrimoniul Muzeului ”ASTRA” - ”La un click de mouse”) având tocmai acest obiect. În descrierea proiectului, domnul Bucur vorbește despre importanța de a găsi toate comorile patrimoniului european într-un singur loc, eliminând dificultatea unei căutări extinse la numeroase situri din diverse țări ale continentului. Proiectul are următoarele obiective fundamentale:

 1. Actualizarea proiectului tematic de prezentare a monumentelor. Totodată, s-a introdus o aplicație care să permită introducerea de imagini reprezentând obiecte specifice zonei din care provine fiecare monument.

 2. Transpunerea expozițiilor muzeale temporare în expoziții permanente pe internet.

 3. Prezentarea instalațiilor tehnice, asociată cu monumentele existente în muzeu.

 4. Prezentarea modului de lucru și de realizare a obiectelor de artă populară, asociată cu simbolistica specifică fiecărei zone etnografice.CIMEC_Muzeu_Virtual

 5. Prezentarea colecției de fotografie etnografică și a fondului de carte existent în cadrul muzeului.

 6. Prezentare de vederi, download de wallpaper cu imagini din muzeu sau exponate.

Până în prezent au fost realizate fișe electronice complete pentru 10 548 de obiecte din patrimoniul Complexului Național Muzeal ”ASTRA”: broderii – 1188, ceramică – 2009, lemn – 2522, obiecte de cult – 1562 și port popular – 3267. O parte dintre aceste fișe pot fi vizualizate pe situl Cimec, organizate sub formă de repertoriu digital, dar și ca Muzeu etnografic virtual (vizitabil la adresa http://www.cimec.ro/Etnografie/aer/aeretn.htm), precum și pe situl www.europeana.eu.

Biroul de presă al C.N.M. ”ASTRA”

vineri, ianuarie 09, 2009

Week-end de vis în Dumbrava Sibiului

panorama2 Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” din Sibiu are plăcerea de a vă invita, în perioada ianuarie-martie 2009, să petreceţi un sejur de vis în atmosfera de iarnă a satului tradiţional românesc din Dumbrava Sibiului. Aveţi ocazia de a vă familiariza cu obiceiurile şi tradiţiile româneşti specifice acestei perioade și de a vizita monumentele de arhitectură și de tehnică populară din Muzeul în aer liber. Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ”ASTRA”, cunoscut de publicul larg cu denumirea simplă de ”Muzeul satului” este cel mai mare muzeu în aer liber din estul Europei și se întinde pe o suprafaţă de 90 ha, oferindu-vă posibilitatea de a vă plimba pe aleile sale înconjurate de un peisaj mirific de iarnă. Muzeul dispune de un peisaj diversificat, care include pădure de stejari, de conifere, de fag, livezi de meri, plantații de viță-de-vie, la care se adaugă livezile specifice fiecărei gospodării în parte, precum și un lac ce recreează, în zona morilor de vânt, peisajul specific zonei de Deltă.

002 Biserica de la Bezded Noaptea muzeelor manifestari Activităţi care se pot desfăşura în cadrul Muzeului din Dumbrava Sibiului:

 • Activități de joacă și instruire în zona Etno-Tehno Parc (Muzeul Copiilor)

 • Parcurgerea diverselor itinerarii tematice:

   1. Monumentele religioase (Biserica din Bezded, Biserica din Dretea, Troițele din Rășinari și Bunești) – monumente istorice de excepție

   2. Morile (de vânt și de apă) – monumente reprezentative ale culturii românești și europene

   3. Satul olarilor

 • Plimbare cu trăsura

 • Plimbare cu sania

 • Joc de popice

 • Jocuri de orientare în pădure

 • Momente didactice: prezentarea funcționării morilor hidraulice pe baza machetelor de la Etno-Tehno Parc, recunoașterea arborilor, metode de reconstrucție și restaurare a monumentelor istorice, elemente de istorie a tehnicii populare, elemente de arhitectură vernaculară, ateliere de meșteșuguri tradiționale, dansuri populare etc.

 • Cinematecă

Activităţi în afara Muzeului în aer liber:002 Sectorul mori

 • Vizite la celelalte unități ale Complexului Naţional Muzeal ”ASTRA” din centrul Sibiului:

   1. Muzeul de Etnografie Universală ”Franz Binder”

   2. Muzeul de Etnografie săsească ”Emil Sigerus”

   3. Muzeul Civilizației Transilvane ”ASTRA”

 • Vizite la expoziţiile temporare ale muzeului

 • Vizitarea centrului istoric a Sibiului

 • Vizitarea Grădinii Zoologice (în imediata vecinătate a Muzeului în aer liber)

 • Vizitarea Parcului de Agrement din zona Dumbravei.

Costul unui sejur oferit de Complexul Național Muzeal ”ASTRA” la Sibiu, este de 30 lei/1 noapte/elev sau 40 lei/2 nopţi/elev. Acest preţ include cazare la vila Diana (aflată în incinta Muzeului în aer liber) din Dumbrava Sibiului, accesul în toate unităţile muzeului, participarea la activităţile expuse mai sus. Activitățile didactice și de agrement pot fi completate cu altele, în funcție de dorințele vizitatorilor. Vă punem la dispoziție un Centru de Informare Turistică modern, care vă poate oferi gratuit informații despre posibilitățile de agrement din județul Sibiu.

Sejurul poate fi extins pe mai multe zile, în funcție de timpul de care dispuneți. În acest caz prețul se recalculează.

În incinta Muzeului în aer liber vă stau la dispoziție două restaurante unde puteți lua masa după un mediu tradițional românesc. De asemenea, pensiunea Vila Diana vă oferă – fără costuri suplimentare – posibilitatea de a prepara micul dejun sau alte gustări în cadrul bucătăriei proprii. Pensiunea dispune și de o sală de mese.

Prețurile propuse nu includ cheltuielile de transport – a căror responsabilitate o va avea instituția dumneavoastră – și nici intrarea la instituții care nu aparțin Complexului Național Muzeal ”ASTRA”.

Pentru informaţii suplimentare putem fi contactaţi: la numarul de telefon 0269 218 040 sau 0721 496 673 sau prin email la una din adresele următoare: ovidiu.baron@muzeulastra.ro, emanuela.campean@muzeulastra.ro.

Muzeul „ASTRA” Transferul, reconstrucţia, restaurarea şi conservarea monumentelor în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului

4 - Gospodărie de pomicultor, Vlădeşti, judeţul Vâlcea An de an, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale „ASTRA” (Muzeul din Dumbrava Sibiului) îşi îmbogăţeşte zestrea sa patrimonială, de mare valoare istorică, etnografică, tehnică, religioasă şi artistică, prin numeroasele monumente transferate, reconstruite şi restaurate. După anul 1990, peste 100 construcţii au fost transferate din teren pentru completarea sistematică conform proiectului iniţial, amendat în anul 1990, al muzeului în aer liber, devenit după 1990, dintr-un muzeu al tehnicii populare, un Muzeu al Civilizaţiei Populare tradiţionale din România.

Anul 2008 se evidenţiază, faţă de toţi anii anteriori ca un an CasaAlun de excepţie din punctul de vedere al achiziţiei, transferării şi reconstrucţiei noilor monumente din Muzeul în aer liber, atât din punct de vedere al numărului şantierelor de reconstrucţie şi restaurare, cât şi din punct de vedere al volumului lucrărilor şi al complexităţii acestora. În acest an s-au derulat lucrări de demontare şi transfer la 10 construcţii precum şi lucrări de reconstrucţii şi restaurare la 28 monumente, total 39 de şantiere: Complex hidraulic de industrii populare din Rebrişoara (jud. Bistriţa), Casă de viticultor datată la 1835 monument istoric, din loc. Bălăneşti (jud. Gorj), Biserica din lemn (monument istoric datând din sec. al XVIII-lea) din loc. Comăneşti, sat Suta (jud. Gorj), Casa de „jogărar” din loc. Gura Râului (jud. Sibiu), Casa de crescător de animale din loc. Şimon – Bran (jud. Braşov), Atelierul de fierar din Fundu Moldovei (jud. Suceava), Piua cu ciocan şi văiagă din loc. Jieţ (jud. Hunedoara) şi Şura cu grajd pentru completarea gospodăriei olarilor saşi din loc. Saschiz (jud. Mureş). Dintre lucrările de reconstrucţie a monumentelor transferate amintim: Gospodărie veche de olar din Găleşoaia (jud. Gorj), 7 - Remiză de pompieri, Colun, judeţul Sibiu 2 Gospodărie nouă de olar din acelaşi sat dispărut de pe harta României ca urmare a extinderii exploatării cărbunelui de suprafaţă în jud. Gorj, Gospodărie cu atelier de prelucrare a chihlimbarului din loc. Colţi (jud. Buzău), Casa de pomicultor din loc. Vlădeşti (jud. Vâlcea), Casa de miner marmorar din loc. Alunu (jud. Alba), Casa de pietrar din loc. Cupşeni (jud. Maramureş), Moara cu alvan din loc. Ciocmani (jud. Sălaj), Remiza de pompieri din loc. Colun (jud. Sibiu), Fântâna cu hecnă din loc. Dumbrăveşti (jud. Prahova), Fierăria cu forje din loc. Fundu Moldovei (jud. Suceava), Piua cu ciocan şi văiagă din loc. Jieţ (jud. Hunedoara), Crama cu pivniţă din loc. Pisteşti (jud. Gorj), Conacul de viticultor din loc. Pisteştii din Deal (jud. Gorj), Casa de viticultor din loc. Bălăneşti (jud. Gorj), Complexul – teasc şi zdrobitoare de fructe din loc. Roşia (jud. Sibiu), Casa de agricultor din loc. Sărata (jud. Braşov). Au fost relocate (transferate pe alte amplasamente): Cuptorul de uscat prune din loc. Bărbuleşti (jud. Vâlcea) şi Zdrobitoarea cu teascul de fructe din loc. Răşinari (jud. Sibiu). Pentru prima oară a fost expusă colecţia de vânturători cerealiere într-un pavilion, construit special în acest scop. În sfârşit, s-au executat şi un număr de 11 lucrări importante de restaurare a monumentelor expuse în muzeu, cele mai importante constând din înlocuirea învelitorilor din şiţă de brad la monumentele: Casă cu atelier de prelucrare a lemnului din loc. Straja, Moară plutitoare din loc. Munteni, Moară cu ciutură din loc. Arcani, Moară din loc. Poienii de Jos, Şura din loc. Berbeşti, Casa cu atelier de prelucrare a lemnului din loc. Hodac, Casa cu atelier de olar din loc. Corund.Simon4

Lucrări de restaurări complexe s-au executat şi la alte trei monumente: Poarta maramureşeană din Ocna Şugatag, Bacul cu zbat din loc. Topalu şi Moara din Rogojelu.

În ceea ce priveşte lucrările de conservare, amintim colecţia de obiecte religioase (peste 3500 piese) depozitate într-un spaţiu special amenajat.

5 - Casa Balanesti Acest adevărat palmares superlativ faţă de toţi anii trecuţi de la începerea lucrărilor de organizare a muzeului din Dumbrava a fost posibil prin efortul colectiv al specialiştilor (muzeografi, restauratori şi conservatori, biologi, tehnicieni şi muncitori) dedicaţi activităţii ştiinţifice şi practice de transfer, reconstrucţii, identificare, demontare, achiziţie şi valorificare expoziţională a patrimoniului muzeal. Nu putem omite nici sprijinul de care ne-am bucurat în anul 2008, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor (prin Secretarul de Stat Virgil Niţulescu căruia îi exprimăm mulţumiri şi pe această cale), sumele alocate în tranşe ridicându-se la 751833 Roni.

Dir. gen. adj.

Şef Dep. conservare-restaurare

Olaru Valeriu

marți, ianuarie 06, 2009

Evenimentele lunii ianuarie la C.N.M. ”ASTRA”

Expozitii temporare:

 1. Academia Artelor Traditionale din Romania - Reintoarcerea la noi insine prin arta si traditie, Casa Artelor, Piata Mica, nr.21 (25 ian-martie 2009)

 2. Interior, fotografie de familie, icoana, Casa Artelor, Piata Mica, nr. 21, Sala de conferinte (18 dec. - ian. 2009)

 3. Jocul mastilor, Casa Artelor, Piata Mica nr. 21, Sala de expozitie (5 dec. - 20 ian. 2009)

Expozitii permanente:

 1. Din cultura și arta popoarelor lumii, ”Casa Hermes”, Piața Mică, nr. 11 (la etaj)

 2. Cahle transilvănene – sec. XV-XVIII (Piața Huet, nr. 12)

Programul de pedagogie muzeală

 1. Muzeul ”ASTRA” - un profesor neconventional (marți-vineri)

Orar de vizitare:

Muzeul de etnografie universală „Franz Binder” (Casa Hermes) și Muzeul de etnografie săsească Emil Sigerus (Piața Huet, 12 și Casa Artelor):

Marți-Duminică, orele 9,00-17,00

Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului:

Marți-Duminică, orele 9,00-17,00
Luni - intrarea liberă (fără vizitarea interioarelor)

Cristian Prisăcean

Responsabil Marketing

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP