Un produs Blogger.

vineri, ianuarie 30, 2009

Creșterea patrimoniului material al C.N.M. ”ASTRA”

Complexul Naţional Muzeal « ASTRA », prin structura şi specialiştii săi, este instituţia publică de cultură cea mai în măsură să asigure protejarea şi valorificarea patrimoniului etnografic reprezentat de bunurile culturale.

Multe persoane au venit în sprijinul instituţiei, devenită simbol al muzeologiei româneşti şi s-au alăturat eforturilor noastre prin ofertele şi donaţiile diverse. Toate au fost apreciate în cadrul Comisiei de achiziţii şi donaţii. S-a avut ca obiectiv creşterea patrimoniului fizic (material), prin amplele lucrări de depistare în teren, documentare monografică, achiziţionare, transfer, reconstrucţie şi restaurare, organizare expoziţională a interioarelor.

Astfel, s-au putut achiziţiona monumente, piese de port, textile, icoane, obiecte de lemn, ceramică. Aceste obiecte vor completa sectoarele tematice şi vor îmbogăţi inventarele gospodăriilor reconstituite în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.

 • Casă tradiţională din Bran, jud.Braşov: tindă, 2 camere, celar, 2 încăperi adosate camerelor de locuit (grajd şi intrare în pod), prispă pe două laturi

 • Casă de lemn cu fundaţie de piatră compusă din 2 încăperi, Gura Râului, jud.Sibiu

 • Casă de lemn din Sărăţeni, jud. Mureş

 • Poartă pentru gospodăria din Sărata, jud. Sibiu

 • Coteţ de porci şi coteţ de găini pentru gospodăria din Cupşeni, jud. Maramureş

 • Şură cu grajd şi fânar pentru gospodăria din Saschiz, jud. Mureş

 • Completare inventar pentru gospodăria din Colţi, jud. Buzău, 44 obiecte

 • Completare inventar pentru gospodăria din Sărata, jud. Sibiu, 33 obiecte

 • Completare inventar pentru gospodăria din Tilişca, jud. Sibiu, 16 obiecte

 • Completare inventar pentru gospodăria din Vlădeşti, jud. Vâlcea, 115 obiecte

 • Completare inventar pentru gospodăria din Găleşoaia, jud. Gorj, 8 obiecte

 • Completare inventar pentru gospodăria din Sălişte, jud. Sibiu (căruţă)

 • Completare inventar şură pentru gospodăria din Cupşeni, jud Maramureş, 11 obiecte

 • Completare inventar interior pentru gospodăria din Cupşeni, jud Maramureş, 195 obiecte

 • Completare inventar pentru gospodăria din Saschiz, jud. Mureş, 67 obiecte

 • Teasc şi laviţă, Veseud, jud. Sibiu

 • Botă şi sculptură de lemn

 • Selector pentru cereale

 • Ceramică, 2 obiecte

În cadrul programului de salvare a unor vestigii ale civilizaţiei populare tradiţionale, instituţia noastră se detaşează net prin calitatea şi consecvenţa preocupărilor sale în această direcţie.

Cercetările întreprinse în cursul anilor de către specialiştii Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale “ASTRA” au condus şi în anul 2008 la depistatrea unor monumente ale patrimoniului tradiţional de o valoare deosebită. Trebuie menţionată donaţia Bisericii de lemn cu hramul „Înălţarea Domnului şi Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Pojogeni - Comăneşti, judeţul Gorj.

Din cauza situaţiei financiare precare, enoriaşii bisericii degradate nu-şi pot permite lucrări de restaurare. Au ales ca biserica să fie strămutată într-o locaţie adecvată, sa fie restaurată şi pusă în valoare.

La fel trebuie să menţionăm şi Casa cu „prăvălie” din Băicoi, judeţul Prahova.Vom putea reface în muzeu, în cadrul monumentelor de utilitate publică, imaginea unei case de locuit având la parter reconstituirea unei berării din jurul anului 1900.

Şi celelalte bunuri diverse donate vin să completeze patrimoniul mobil al Muzeului în aer liber:

 • Car mortuar, Ocna Sibiului, jud. Sibiu

 • Obiecte de lemn, port şi textile pentru gospodăria din Răşinari, jud. Sibiu şi Colţi, jud. Buzău

 • Batoza de la Turnu Roşu, jud. Sibiu

 • Completare interior gospodărie Sălişte, jud. Sibiu, 12 obiecte

 • Completare Pavilion mijloace de transport: roabă din lemn cu roată din lemn

 • Completare interior pentru gospodăria Colţi, jud. Buzău, 7 obiecte

 • Dulap

 • Cântar cu talgere şi greutăţi

 • Bancă de dogărit ( cca. 120 ani )

cât şi colecţiile Muzeului Civilizaţiei Transilvane „Astra”: textile şi piese de port (83 buc.),lemn şi os (2 buc.), ceramică (1 buc.), fonole (122 buc.), icoane (2 buc.),ouă încondeiate şi instrumente de împiestrit (13 buc.), ale Muzeului de Etnografie Săsească „Emil Sigerus” (cahle şi piese de port), ale Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder” (donaţii de la diferite ambasade), a bibliotecii Centrului de Informare şi Documentare „Cornel Irimie” ( peste 700 de cărţi, CD-uri şi fotografii).

Volumul de lucrări derulate în acest an la toate şantierele a impus o atentă coordonare precum şi o susţinută activitate din partea specialiştilor muzeului, muzeografi, restauratori şi conservatori.

Executarea planului de achiziţii muzeale a permis completarea sistematică a colecţiilor cu o serie de valori care sporesc considerabil interesul pentru această colecţie ilustrativă pentru întreaga civilizaţie populară tradiţională din România. Olga Popa, Secretar al Comisiei de achiziții și donații)

Posteaza un comentariu

Trimiteți un comentariu

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP