Un produs Blogger.

joi, aprilie 30, 2009

Raportul de activitate pe 2008 înaintat Comisiei Naționale a României pentru UNESCO

Complexul Național Muzeal ”ASTRA” a înaintat, luna aceasta, TezaureUmaneVii_1 Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, domnului Secretar General Șerban Ursu, Raportul de activitate pe anul 2008 al Programului ”Tezaure umane vii”, derulat în cadrul instituției ca un obiectiv major ce vizează salvgardarea valorilor apartenente patrimoniului cultural imaterial din România şi valorificarea lor prin ample manifestări culturale şi artistice în cadrul Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului. Același raport a fost expediat și Directorului General al UNESCO, domnul Koichiro Matsuura, Delegației Permanente a României pe lângă UNESCO, Comitetului Național Român ICOM, Ministerului Culturii și Cultelor, precum și Consiliului Județean Sibiu. Raportul trece în revistă toate activitățile înscrise în cadrul Programului ”Tezaure umane vii”, evidențiind impactul extraordinar pe care îl au acestea asupra publicului.

TezaureUmaneVii_2 Programul, iniţiat încă din anul 1983, este în deplin consens cu Recomandările UNESCO şi cu textul Convenţiei UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (2003), a cunoscut şi în anul 2008 o amploare deosebită şi un succes, cu totul excepţional, în rândul publicului. Raportul scriptic este susținut și de o prezentare fotografică a Muzeului în aer liber, locul spectaculos în care se desfăşoară evenimentele sub egida “Tezaure umane vii”, muzeul transformându-se, astfel, într-un “museum vivum”, valorile patrimoniului imaterial îmbinându-se armonios cu locaţiile de excepţie ale patrimoniului material, acele peste 200 de monumente complexe de arhitectură şi civilizaţie tehnică populară care ilustrează “fascinanta sclipire a spiritului românesc”, cum a caracterizat, extrem de inspirat muzeul nostru, Domnul Terry Davis, Secretar General al Consiliului Europei, în urma vizitei întreprinse în România, la Sibiu, în anul 2007.

Muzeul „ASTRA” din Sibiu derulează, începând cu anul 1983, TezaureUmaneVii_3 un amplu Program de încurajare şi stimulare a salvării şi prezervării active a valorilor culturii naţionale, având la bază promovarea meşteşugurilor tradiţionale (prin iniţierea Târgului Naţional anual, de Sfânta Maria). Programul a fost augmentat, după anul 1990, în baza Recomandărilor UNESCO (Paris, 1989 şi Veneţia, 1999) şi titrat cu sintagma promovată la nivel mondial de UNESCO: „Tezaure umane vii”, devenind, astăzi, un adevărat sistem naţional de salvgardare prin cercetare, consolidare, catalizare, valorificare şi transmitere către noile generaţii, a manifestărilor circumscrise patrimoniului cultural imaterial.

Păstrătorii şi continuatorii tradiţiilor, catalogaţi ca fiind tezaure umane vii, “persoane recunoscute, de către comunităţile de origine drept valori autentice, reputate în planul creaţiei şi transmiterii propriilor savoir-faire (know how) în toate domeniile de manifestare cultural tradiţioanlă, în forma sau cu mijloacele tradiţionale nealterate" (Legea Nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, M.Of. Nr. 168/ 05.03.2008).

De când şi-a asumat rolul de a promova valorile patrimoniului cultural imaterial, Muzeul „ASTRA” derulează Programul „Tezaure umane vii” cuprinzând o serie de manifestări şi instituţii într-o structură piramidală.

Programul, aplicat la scară naţională, în colaborare cu numeroase muzee etnografice şi de artă populară şi prin cooperarea directă cu Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, precum şi cu centrele judeţene având acelaşi profil, cuprinde: Asociaţia Creatorilor Populari din România cu departamentul special, creat recent, pentru creatorii populari cu dizabilităţi, Galeriile de artă populară, Olimpiada Naţională “Meşteşuguri artistice tradiţionale”, Festivalul Naţional al Tradiţiilor Populare, Festivalul Naţional al Datinilor şi Obiceiurilor din străbuni, Academia Artelor Tradiţionale din România, Târgul Naţional al Creatorilor Populari din România, Târgul Naţional de Jucării, Târgul Meşteşugarilor Rromi. (Dana Botoroagă, muzeograf)

Posteaza un comentariu

Trimiteți un comentariu

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP