Un produs Blogger.

vineri, octombrie 30, 2009

A apărut CIBINIUM 2006-2008 ( partea a II-a)    Volumul VIII al periodicului Cibinium, partea a II-a, însumează 350 de pagini şi prezintă articole şi studii de etnografie şi muzeologie semnate de colectivul de specialitate al muzeului sibian dar şi de colaboratori de seamă ai Complexului Naţional Muzeal „ASTRA” Sibiu. Păstrând tipicul volumelor anterioare, şi în acest număr se evidenţiază experienţa acumulată de colectivul de cercetători, muzeografi şi restauratori pe toate planurile activităţilor cu specific muzeal: tematica expoziţională, organizarea şi dezvoltarea unităţilor muzeale care compun complexul sibian, cercetarea şi evidenţa patrimoniului cultural (material şi imaterial), conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal, marketingul şi turism cultural.
Publicaţia se deschide cu prezentarea Întâlnirii Forumului European al Muzeelor, articol semnat de dr. Ovidiu Baron.
Lucrările volumului au fost structurate pe şapte capitole astfel:
1. Expoziţii temporare – prezentarea expoziţiilor temporare organizate la Complexul Naţional Muzeal „ASTRA”: drd. Valeriu Olaru, Camelia Ştefan, Karla Roşca, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus” - o nouă unitate muzeală, dr. Corneliu Ioan Bucur, drd. Ada Maria Popa, „Tezaure umane vii” – expoziţia inaugurală a anului Capitalei Culturale Europene 2007, Camelia Ştefan, Karla Roşca, Identitate cultural europeană - 10+15+2. Dialogul multiplelor identităţi, dr. Irmgard Sedler, Mobilier pictat din sudul Transilvaniei. Un proiect internaţional realizat la Casa Artelor din Sibiu (august - noiembrie 2007), Ionuţ Lăpădat, Elemente de ecumenism în satul românesc, Maria Bozan, Patrimoniu etnologic şi cultură contemporană. Trei ani de prezentare a altor culturi la Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder” din Sibiu, Raluca Buşie, Universul feminin. Expoziţia Evantaie de ieri şi de azi. Colecţia Aurelia Veronica Filimon la Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder” Sibiu, Alexandra Gruian, Expoziţia unei mărturii etnografice: Invitaţie la muntele Athos - fotografii de Yves Phelippot, Carmina Maior, Cruce. Răscruce. Troiţa în Mărginimea Sibiului. Studiul unui monument de arhitectură populară transpus într-un discurs expoziţional;
2. Patrimoniul cultural imaterial - articole semnate de dr. Corneliu Bucur, Mihaela Arsenie Andre (Departamentul creatorilor populari cu disabilităţi. Un proiect tânăr, plin de sentiment şi pasiune în cadrul Asociaţiei Naţionale a Creatorilor Populari), dr. Corneliu Bucur, drd. Mirela Creţu, Dana Botoroagă (Programul „Tezaure umane vii” întreprins la Muzeul „ASTRA”, Sibiu. 2008 - raport de activitate), Ioana Luca, Simona Ghiorghieş (Târgul Naţional de Jucării) privind programului Tezaure umane vii desfăşurat de Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” în perioada 2006-2008;
3. Marketing – Educaţie – Mediatizare – Turism cultural - o serie de articole referitoare la valorificarea patrimoniului muzeal prin strategii moderne de marketing, prezentarea programului de pedagogie muzeală şi importanţa ecoturismului cultural: dr. Ovidiu Baron, Valorificarea patrimoniului Muzeului „ASTRA” prin strategii de marketing modern, Adriana Capotă, Ancheta sociologică din noiembrie-decembrie 2008, dr. Ovidiu Baron, Etno-fragmentarism: identitate şi diferenţă. Românii în lume, Eliza Penciu, Centrul de informare turistică din Muzeul în aer liber. Funcţionalitate, utilitate, programe cultural-turistice, Emanuela Cîmpean, Dezvoltarea creativităţii prin programul de pedagogie muzeală, Iuliana Silea, Strategii de dezvoltare a programelor pentru tineret în Muzeul „ASTRA”, Adriana Capotă, Patrimoniu cultural – argument, în planul educaţiei în spiritul conştientizării propriei identităţi etno-culturale, Raluca Iliuţ, Răşinari, trasee ale etno şi ecoturismului, Dana Botoroagă, Trasee ale etno şi ecoturismului în Mărginimea Sibiului, Alexandra Elena Todoran, Relaţiile publice pentru muzee - gen proxim şi diferenţă specifică - experienţa Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder”;
4. Informatizarea patrimoniului şi imaginii muzeului - studii despre modernizarea situ-lui şi a programelor informatice, baze de date gestionate de muzeul sibian: Mihaela Basarabă, Un nou format al site-ului Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale „ASTRA”, Paul Nemeş, Mihaela Basarabă, Modernizarea platformei de digitizare a patrimoniului la Muzeul „ASTRA”, Liliana Oprescu, Mihaela Basarabă, Lucica Novac, Digitizare pentru prezervare! Etapele digitizării arhivei de imagini a Centrului de Informare şi Documentare în Etnologie „Cornel Irimie”;
5. Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural naţional în anii 2006-2008 - o serie de treisprezece articole cu privire la problematica restaurării şi conservării obiectelor etnografice aflate în colecţiile Complexului Naţional Muzeal „ASTRA” (textile, ceramică, piele, obiecte de cult, obiecte din lemn): drd. Silviu Octavian Ciocşan, Punte peste veacuri. Biserica cu hramul Pogorârea Sfântului Duh din Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” Sibiu, Cornelia Kertesz, Tehnici vechi de decorare a obiectelor textile etnografice. Tehnica de decorare a ţesăturilor pe fire numărate, Vasilica Izdrailă, Tehnici de decorare a ştergarelor. Alesăturile, Sorin Fogarascher, Problematica restaurării colecţiei de ceramică a Muzeului de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus” în vederea transferării în noul spaţiu de depozitare din Casa Artelor, Cristina Dăneasă, Restaurarea panourilor reprezentând Maica Domnului cu Pruncul şi Fuga în Egipt din cadrul catapetesmei altarului din biserica ortodoxă din satul Răchita, judeţul Alba, Florenţa Moga, Problematica restaurării obiectelor din piele-blană din colecţia Complexului Naţional Muzeal „ASTRA”, Florenţa Moga, Port tradiţional românesc, în miniatură, din Colecţia „ASTRA” (secolele XVIII-XIX), Ruxandra Ioana Stroia, Meşteşugul cojocăritului. Intervenţii de conservare şi restaurare, dr. Alina Geanina Ionescu, Restaurarea icoanei pe lemn Înălţarea lui Iisus, din colecţia Complexului Naţional Muzeal „ASTRA” – Sibiu, Mirel Bucur, Investigaţia non-distructivă de tip radiologie digitală aplicată în domeniul picturii tempera pe panou, drd. Márta Guttmann, Iulia Teodorescu, Andrea Bernath, Conservarea preventivă: o prioritate la nivel internaţional, o prioritate a CePCoR - Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor, Gabriela Negoescu, Restaurarea unui colţar săsesc din secolul al XVIII-lea, Ileana Chirtea, Monitorizarea insectelor xilofage în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, în anul 2008;
6. Studioul „ASTRA Film”: dr. Dumitru Budrala, Filmul documentar şi imaginea cotidianului, drd. Adina Vărgatu, Muzeul „ASTRA” în anul 2007, Anul Capitalei Culturale Europene. Scenariul unui film premiat, drd. Csilla Kato, Reprezentarea cunoştinţelor antropologice în textul scris şi cu mijloace vizuale;
7. Publicaţiile ştiinţifice şi de valorificare ale Muzeului „ASTRA” - ample prezentări ale publicaţiilor editate în cadrul Editurii „Astra Museum” precum şi a bibliotecii de specialitatea a Muzeului ASTRA: dr. Ilie Moise, „ASTRA MUSEUM” în contextul etnologiei româneşti, Daniela Muntean, Biblioteca Muzeului „ASTRA”, Karla Roşca, Suprafeţe ceramice şi design - un volum de excepţie în anul Capitalei Culturale Europene – 2007, Delia Voina, Mihaela Vasilief, Publicaţiile Muzeului „ASTRA” (2006-2008).
Volumul se încheie cu un indice general al volumelor Cibinium, perioada 1966-2008, întocmit de Delia Voina.
Realizat aproape în întregime de specialiştii muzeului, sumarul publicaţiei urmăreşte, pas cu pas, principalele momente legate de evoluţia şi organizarea Muzeului ASTRA între anii 2006 – 2008, iar parcurgerea acestui volum, de o ţinută ştiinţifică şi tehnică aparte, se impune atât etnologului, cât şi omului de rând.

Delia VOINA
muzeograf

luni, octombrie 26, 2009

“Carmen face cunoştinţă cu Borat” deschide ediţia jubiliară a Astra Film Festival


Luni, 26 octombrie, de la ora 19:00, se deschide oficial, în sala mare a Casei de Cultură din Sibiu, cea de-a zecea ediţie a festivalului internaţional de film documentar Astra Film Festival. Această ediţie jubiliară a Festivalului marchează şi împlinirea a două decenii de film documentar românesc postcomunist. Pentru aceasta, organizatorii au pregătit programe speciale şi au organizat evenimente prin care îşi propun atât să promoveze cele mai noi realizări în domeniu, cât şi să asigure un viitor producţiilor autohtone aparţinând genului.
De altfel, filmul de deschidere a Festivalului, programat în aceeaşi sală de la ora 19:30, este unul dintre titlurile cele mai apreciate şi atractive ale programului „Made in Romania”, Carmen face cunoştinţă cu Borat / Carmen Meets Borat (Olanda, 2008) de Mercedes Stalenhoef.
Programul „Made in Romania” include documentare ale căror autori şi subiecte îşi au originea în această ţară, dar şi producţii realizate de cineaşti străini în şi despre România (cazul filmului de deschidere). Astfel, documentarele din acest program dezvăluie spectatorilor diverse perspective şi viziuni, din interior şi din exterior, asupra realităţilor româneşti recente.
Carmen Meets Borat este un film despre o fată din Glod, satul românesc în care a fost filmată o parte din celebrul Borat!. Eroina, Carmen Ionela Ciorobea, fusese aleasă de cineasta olandeză Mercedes Stalenhoef drept subiect al documentarului său cu un an înainte ca Sacha Baron Cohen să sosească şi să filmeze, pretinzând că se află în… Kazahstan. În satul sărac unde fetele se mărită la 14 sau 15 ani, Carmen e considerată bătrână, la cei numai 17 ani pe care îi are. Familia sa e mai înstărită decât altele, are un mic magazin, iar băiatul care îi face curte se dovedeşte interesat mai mult de avere. Carmen se uită la telenovele, ştie ceva spaniolă şi visează să ajungă în Spania. Autoarea documentarului intenţiona să urmărească doi-trei ani destinul fetei. Însă acest fir narativ a devenit secundar în momentul în care, după un an, tatăl şi bunicul lui Carmen devin personaje în Borat!. Tot satul ia foc la vizionarea filmului, apar avocaţii străini şi posibilitatea ca familia să intre în posesia unei sume fabuloase, din daune...
Filmul lui Mercedes Stalenhoef a fost selecţionat de numeroase festivaluri de film importante ale lumii. Luni seară, îi revine onoarea de a deschide cel mai mare şi cel mai longeviv festival de film documentar din România.
Astra Film Festival, care continuă până duminică, 1 noiembrie, transformă Sibiul, timp de o săptămână, în capitala europeană a filmului documentar.

Un eveniment organizat de Astra Film Sibiu şi CNM Astra Sibiu.
Coproducător: Televiziunea Română.
Cu sprijinul: Consiliului Judeţean Sibiu, Primăriei Sibiu, Instituţiei Prefectului Sibiu, Uniunii Europene – prin Programul Media Desk, Centrului Naţional al Cinematografiei, Ministerului Culturii şi Cultelor, Inspectoratul Şcolar Sibiu.

Parteneri: Fundaţia Raţiu, Fundaţia Soros România, Ambasada Franţei, Ambasada Elveţiei, Ambasada Finlandei, Ambasada Olandei, Ambasada Turciei, Ambasada Israelului.
Parteneri media: Agerpres, TV5 Monde, Duna Tv, HBO, Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Magic FM, Observator Cultural, Formula AS, Antena 1 Sibiu, Realitatea TV Sibiu, TV Eveniment, Tribuna, Monitorul de Sibiu, Profil Cultural, Zile şi Nopţi, Glam Magazine, Radio Reîntregirea, Radio Cluj, HotNews.ro, CineMagia.ro, LiterNet.ro, CinemaRx, Port.ro, Cinemart.ro.
Sponsori: Loteria Română, O-Video, HBO, Hilton, Empire Video Production, Cartier, Babylon, Art Café. Sponsor principal: Sony.

vineri, octombrie 23, 2009

O nouă expoziţie C.N.M. ASTRA: ”Conservarea şi Restaurarea Patrimoniului Cultural”. Vernisaj la ”Casa Artelor” (etaj), marți, 27 octombrie, ora 13,00

Departamentul de Conservare – Restaurare al Complexului Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu vă invită, în data de 27 octombrie 2009, orele 13.00, în spaţiul expoziţional de la ”Casa Artelor”, Piaţa Mică Nr. 21, la vernisajul expoziţiei intitulată „Conservarea şi Restaurarea Patrimoniului Cultural”.
Prin această expoziţie se urmăreşte prezentarea monumentelor reconstruite în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului, precum şi conservarea și restaurarea obiectelor pe suport ceramic, lemn policrom, lemn etnografic, metal, pictură tempera, textile, piele – blană. Tot în cadrul expoziţiei sunt prezentate activităţile din spaţiile de depozitare, investigaţii chimice şi biologice, precum şi lucrări de restaurare efectuate împreună cu studenţii Facultăţii de Conservare – Restaurare.

Un loc aparte în cadrul expoziţiei este dedicat proiectului finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia pentru construirea pe o suprafaţă de 1878 m² a Centrului ASTRA. Astfel, vizitatorii vor putea afla amănunte despre stadiul actual al lucrărilor la noul centru și se vor putea familiariza cu designul acestuia, prin intermediul unor machete ce reproduc planul arhitectural original.
Activitatea de conservare și restaurare este cât se poate de intensă în cadrul Complexului Național Muzeal ASTRA, obiectele de patrimoniu necesitând, adeseori, reparații sau tratamente speciale. Deși nu sunt vizibile pentru vizitatorii obișnuiți, laboratoarele de conservare-restaurare găzduiesc o muncă intensă, desfășurată cu pasiune, prin intermediul căreia sunt remediate defecte importante ale unor obiecte, sunt șterse urmele timpului, sunt salvate elemente care altfel ar risca să se piardă. Fiind redate, în final, circuitului expozițional, obiectele de patrimoniu restaurate de specialiștii C.N.M. ASTRA continuă să stârnească admirația vizitatorilor.
Colectivul Departamentul de Conservare – Restaurare vă aşteaptă cu drag, a precizat şef serviciu Laborator Restaurare Obiecte Muzeale Fogarascher Sorin.

Biroul de Presa al C.N.M. ASTRA

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP