Un produs Blogger.

joi, mai 27, 2010

De 1 iunie copiii au intrare gratuită în Muzeul ASTRA

      Complexul Naţional Muzeal ASTRA oferă posibilitatea tuturor copiilor şi elevilor cu vârste cuprinse între 1-18 ani, să viziteze gratuit toate unităţile muzeale, în data de 1 iunie 2010, de Ziua Internaţională a Copilului.
      În acelaşi timp, copiii sunt invitaţi să participe la un program special în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, zona Etno Tehno Parc, animat de cincisprezece voluntari japonezi care îi vor iniţia în cultura şi arta japoneză prin diverse activităţi şi jocuri interactive. Programul se va desfăşura începând cu ora 10, până la ora 18.
       Ziua de 1 iunie are o dublă semnificaţie pentru Muzeul ASTRA, atât aceea de a sărbători Ziua Internaţională a Copilului, cât şi aceea de a inaugura deschiderea sezonului de vară al programului de pedagogie muzeală de la Etno Tehno Parc.

Cîmpean Emanuela

marți, mai 25, 2010

Muzeul ASTRA la întâlnire cu românii din Ucraina

În perioada 23 – 30 mai, Complexul Naţional Muzeal ASTRA desfăşoară în şcolile cu predare în limba română din Ucraina, din localităţile Cernăuţi, Pătrăuţi şi Crasna ateliere practice (miniolărit, confecţionarea  păpuşilor din aţă, tablouri tradiţionale etc.), dar şi prezentarea unor teme din cadrul programului de Pedagogie Muzeală  (descrierea proiectului „Observatorul astronomic. Viziune populară asupra Cerului”,  prezentarea cărţii „Morişca din muzeu”, lectură etc.).
Elevii şi cadrele didactice vor fi familiarizaţi cu specificul fiecărei unităţi din componenţa  Complexului Naţional Muzeal ASTRA, cu manifestările culturale din timpul anului, dar şi cu noile apariţii editoriale.
Reprezentanţii Muzeului vor avea întâlniri cu autorităţile locale, cadrele didactice ale acestor şcoli, precum şi cu profesorii de la Catedra de Limba Română din cadrul Universităţii din Cernăuţi.

Elena Potoroacă – Responsabil asistenţă culturală pentru românii din afara graniţelor
Adriana Capotă – Responsabil Pedagogie Muzeală.

luni, mai 17, 2010

De Ziua Muzeelor, Muzeul ASTRA lansează catalogul Ţesături de interior, sudul Transilvaniei

    Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu anunţă lansarea catalogului expoziţiei A ţese, între locuire şi amintire în sudul Transilvaniei, marţi, 18 mai 2010, ora 13 , la  Casa Artelor.
    Catalogul Ţesături de interior, sudul Transilvaniei prezintă ţesături din lână valorificate în cadrul expoziţiei A ţese, între locuire şi amintire în sudul Transilvaniei, organizată în perioada februarie–mai 2010, vizitabilă până în data de 18 mai, dar şi alte bunuri culturale din sudul Transilvaniei aparţinând Colecţiei de Textile a Muzeului Civilizaţiei Transilvane ASTRA. 
    Interiorul locuinţei ţărăneşti din spaţiul sud transilvănean, dezvoltat pe fondul unei îndelungate tradiţii de ordin funcţional şi estetic, reflectă un puternic caracter economic, social – istoric şi importante aspecte din concepţia, ocupaţiile şi modul de viaţă al localnicilor.
    Cele 13 piese etalate în cadrul expoziţiei asemeni unor tablouri simbol ale locuinţei tradiţionale aparţin fondului vechi al subcolecţiei Port – Textile, Sudul Transilvaniei, a Muzeului Civilizaţiei Transilvane ASTRA, care numără astăzi 4.600 de bunuri muzeale. Catalogul prezintă în cele 80 de pagini ale sale alături de cele 13 piese, alte 37 de ţesături de interior şi piese de îmbrăcăminte din colecţia amintită.


Elena Găvan, muzeograf
Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA

Hramul Bisericii din Dretea – de Rusalii

    Complexul Naţional Muzeal ASTRA sărbătoreşte duminică, 23 mai 2010, de Rusalii, hramul Bisericii din Dretea. Slujba de hram va începe la orele 10,00.
    Biserica din lemn cu hramul Pogorârea Sfântului Duh este originară din satul Dretea, comuna Mănăstireni, judeţul Cluj, zona etnografică Dealurile Clujului, subzona depresiunii Călăţele. Monumentul istoric, menţionat în lista Monumentelor Istorice din anul 1954, era plasat in situ pe un deal care domină aşezarea dinspre nord, deasupra gospodăriilor din sat, în mijlocul cimitirului. Construcţia bisericii a fost datată, în anul 1672, după o inscripţie pe o Evanghelie făcută în data de 8 mai 1903, de preotul Ioan Leheny: “Sfânta biserică din Dretea, precum am aflat scris într-un Orologiu vechi s-au edificat în anul 1672, fiind preot Popa Mihai”.
    Calităţile arhitecturale ale edificiului stau mărturie pentru măiestria şi ingeniozitatea meşterilor constructori ţărani, care au ridicat biserica folosind doar barda şi securea, lucru extrem de rar întâlnit la alte biserici din lemn, ceea ce îi conferă o valoare deosebită. La arhaismul tehnicii constructive se adaugă, paradoxal, deschiderea spre noutatea formei arhitecturale, biserica prezentând influenţe stilistice aulice, prin cupola tronconică de inspiraţie gotică, specifică construcţiilor similare edificate în piatră, care acoperă absida-altarul.
    Turla se înalţă la 8 m deasupra unui acoperiş zvelt, unitar, care adăposteşte prispa simplă cu stâlpişori şi pereţi, dispuşi pe tălpi masive, ale căror bârne se încheie, în părţile superioare, în console. Simplitatea şi masivitatea se împletesc într-un ansamblu arhitectonic de dimensiuni mici spre mediu, singura piesă, deosebit de frumoasă, care prezintă un plus de decoraţie sculpturală fiind portalul uşii de la intrare.
    Pictura este realizată (cu excepţia iconostasului pictat pe pânză, în anul 1742) în anul 1672, direct pe bârnele de lemn şi pe scândurile care acoperă tavanul pronaosului, bolta naosului şi cupola altarului, în tehnica tempera, incredibil de bine conservată şi de o excepţională valoare artistică.
    Construită într-o perioadă în care majoritatea populaţiei săteşti nu ştia carte, iar limba liturgică era slavona, biserica a fost zugrăvită pe înţelesul populaţiei satului. Prezentă pe toată suprafaţa interioară a bisericii, tematizând fiecare spaţiu, a fost pe bună dreptate considerată Biblia în imagini a omului de rând, modul de tratare a scenelor şi personajelor sfinte de către zugravii populari influenţând, adesea, profund, mentalul şi imaginaţia ţăranilor. Zugravii anonimi au pictat la Dretea conform Erminiei ecleziastice întâlnită în toate bisericile ţărăneşti din lemn.
    Pronaosul, spaţiul destinat femeilor, prezintă teme cu personaje eminamente feminine: pe peretele de vest sunt înfăţişate Sfintele Muceniţe, pe peretele de nord, Sfintele Fecioare (mironosiţele, Maria Magdalena, Marta, Maria, Ioana, Salomeia şi Ana), iar pe peretele despărţitor dintre pronaos şi naos, în stânga intrării, Învierea lui Iisus, în dreapta intrării trei sfinte femei. Tavanul prezintă o temă arhaică, Bolta înstelată cu soarele şi luna, numită de cercetătorii fenomenului, creştinism cosmic.
    În nava principală a naosului se disting patru registre principale. Primul registru, pictat pe semicalotă, prezintă episoade din Geneză: Crearea Evei, Păcatul strămoşesc şi Alungarea din Rai. În stânga intrării apar Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, iar în dreapta, Sfinţii doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian. Al doilea registru, ilustrat pe fiecare arc al boltei, prezintă frize ale Sfinţilor Mucenici Militari, care încadrează medalioane cu scene din ciclul hristologic al Săptămânii Patimilor: Spălarea picioarelor ucenicilor, Sărutarea lui Iuda, Iisus la Ana, Iisus la Caiafa, Iisus la Pilat, Iisus la Irod, Batjocurirea lui Iisus, Drumul Crucii. Pe culmea boltei, în cadrul registrului al treilea , sunt redate în medalion personajele care conduc cerurile şi întreaga creaţie: Sfânta Treime, Maica Domnului cu pruncul Iisus, Sfinţii Heruvimi. Catapeteasma, piesa cea mai valoroasă a decoraţiei pictate, se remarcă prin realizarea stilistică deosebită a scenelor, Răstignirea şi Friza Apostolilor, având în centru scena Deisis. Inscripţia este pictată în partea stângă a iconostasului, datând decoraţia şi având ca text: “Acest fruntariu svuntu l-au răscumnărat Nistor Gheorghe cu feciorii, cu Gherman şi Nistor şi cu Gavrilă şi cu gazda lor Maria Pătrului, pomeniri loru pomenire veci pomenire loru, anul de la Christos 1742 “.
    Altarul are o scenografie determinată de funcţionalitatea spaţiului, aici fiind figurate, pe pereţii absidei, scene ca Euharistia, Jertfa lui Isac şi Teoria Sfinţilor ierarhi (Sfântul Arhidiacon Ştefan, Sfântul Ioan Gură de Aur, SfântulVasile cel Mare), iar pe cele şapte laturi ale cupolei de formă neregulată, Sfinţii arhangheli şi îngeri, Sfinţii prooroci, Maica Domnului în glorie, Liturghia Îngerească. Iisus în glorie şi Sfânta Treime, în centrul cupolei .
    Biserica a fost demontată (octombrie 2003) şi reconstruită în muzeu (mai-august 2004) de unul dintre cei mai mari meşteri restauratori de biserici ai zilelelor noastre, Gavrilă Hotico, originar din comuna Ieud, judeţul Maramureş, reprezentând a treia generaţie de meşteri, cu o activitate prodigioasă în domeniul restaurării bisericilor din lemn (peste 60 de biserici restaurate, 9 construite şi 12 strămutate), din familia Hotico. Finalizările lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare au avut loc în cursul anului 2004 (în ceea ce priveşte recontrucţia) şi în anul 2006 (când s-au finalizat lucrările de restaurare ale picturii), fiind sfiinţită de un sobor de preoţi conduşi de Î.P.S Laurenţiu Streza, avându-l ca invitat pe Î.P.S Bartolomeu Anania.
    Biserica din lemn Pogorârea Sfântului Duh din Dretea este considerată una dintre cele mai frumoase (prin pictura sa) biserici din lemn din România, fiindu-i redată funcţia slujitoare, cultică, prin slujbele duminicale sau speciale, ocazionate de obiceiurile şi sărbătorile tradiţionale de peste an. Prin aşezarea sa în inima satului olarilor din muzeu, ea a redevenit acel axis mundi, centrând întreg universul satului românesc de odinioară.
    Descriptivul bisericii poate fi citit integral în Catalogul Muzeului Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA – Dumbrava Sibiului -, Sibiu, Editura ASTRA Museum, 2008).

Biroul de presă al C.N.M. ASTRA

Artă macabră la Sibiu

     În perioada 20-23 mai 2010, Sibiul va deveni „capitala europeană a artei macabre”, dat fiind că va găzdui Congresul internaţional al Dansurilor macabre şi al artei macabre în general, organizat de Asociaţia culturală franceză „Danses macabres d’Europe” şi Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, în parteneriat cu o suită de instituţii culturale prestigioase: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Muzeul Naţional Brukenthal, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vrancea (reprezentat de ansamblul folcloric „Chipăruşul”).
     Iniţiat în anii ‘80 de către Asociaţia „Danses macabres d’Europe”, coordonată de Bertrand Utzinger, Congresul Dansurilor macabre are loc o dată la 2 ani într-una dintre ţările membre ale respectivei comunităţi culturale. După câteva congrese petrecute în Franţa, Italia, Belgia, Austria şi Elveţia, pentru ediţia din anul acesta (a XIV-a) s-a ales ca spaţiu de desfăşurare România.


Vizualizeaza AICI Programul CONGRESULUI DANSURILOR MACABRE ŞI AL ARTEI MACABRE


    Evenimentul va avea loc în Casa Artelor din Sibiu (Piaţa Mică, nr. 21). El va reuni cercetători, muzeografi, istorici, antropologi şi specialişti în artele vizuale din mai multe ţări europene: Franţa, Germania, Elveţia, Spania, Belgia şi România. Demersurile lor vor fi repartizate în cinci secţiuni tematice, de-a lungul celor 3 zile de conferinţe: Dansuri macabre de ieri şi de astăzi; Imaginile morţii în durata lungă; Sacru şi macabru. Exemple româneşti şi occidentale; Spaţiile morţii şi Tehnici moderne de înregistrare a dispariţiei.
    Cu ocazia Congresului va fi vernisată joi, 20 mai, orele 18, expoziţia „Gert Fabritius. Lumea Apocalipsei”, iniţiată de Complexul Naţional Muzeal ASTRA, în colaborare cu Muzeul Transilvănean din Gundelsheim am Neckar şi cu Muzeul  Kleihues-Bau din Kornwestheim / Baden-Württemberg.
    De asemenea, în aceeaşi perioadă îşi deschide porţile către publicul spectator expoziţia “Gothic Revival Experience vs. Enlightenment Pattern”, organizată de Muzeul Naţional Brukenthal, pentru a oferi o temă complementară congresului.
    Duminică, 23 mai 2010, participanţilor li se va oferi de către organizatori o excursie în împrejurimile Sibiului, pentru a putea descoperi frumuseţea frescelor româneşti de secol XVIII, la câteva ctitorii religioase din Răşinari, Sibiel şi Tălmăcel. Scenele cu tentă escatologică (Judecata de Apoi, Apocalipsa, Roata Vieţii, Moartea cu coasa, Pilda smochinului neroditor, Sfântul Hristofor, apărătorul de moartea rea etc) vor fi completate de imaginile desprinse din icoanele pe sticlă din Muzeul „Preot Zosim Oancea” de la Sibiel.
     Subiect vast şi incitant – moartea, cu întreaga ei pletoră de semnificaţii, – nu încetează să-şi atragă noi „slujitori”. Îmbarcaţi pe galera ei, pentru a relua sintagma lui Michel Vovelle, cercetătorii se străduiesc să-i aproximeze contururile, să înţeleagă atitudinile, comportamentele şi sensibilităţile pe care le pune în mişcare, lăsând urme sugestive la nivel textual şi iconografic.
     Evenimentul va fi promovat de partenerii media ai Complexului Naţional Muzeal ASTRA şi de revista „Cultura”, partener oficial al congresului.

Biroul de presă al C.N.M. ASTRA

Bilant de Noaptea Muzeelor la Muzeul ASTRA

Complexul National Muzeal ASTRA a organizat, in data de 15 mai, Noaptea Muzeelor in toate cele patru unitati muzeale, in intervalul orar 18,00-01,00 in Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA (in aer liber), respectiv 20,00-01,00, in unitatile din Piata Mica 11 si 21 si Piata Hue 12.
Programul din acest an a atras un numar total de 7907 vizitatori, in mare parte tineri sub 25 de ani (5268).
In ciuda codului galben anuntat - si confirmat de ploaia de ieri -, in Muzeul in aer liber au fost prezenti 5910 vizitatori, din care 3830 cu varste sub 25 de ani.
Expozitia de cahle din Piata Huet nr. 12 (Muzeul de Etnografie si Arta Populara Saseasca "Emil SIgerus") a fost vizitata de  348 de persoane. La Muzeul de Etnografie Universala "Franz Binder" s-au inregistrat 1141 vizitatori, iar la Casa Artelor, in expozitia organizata de Muzeul Civilizatiei Transilvane ASTRA, au fost 508 vizitatori.


Complexul National Muzeal ASTRA Sibiu

miercuri, mai 12, 2010

Muzeul ASTRA deschide seria vernisajelor de monumente reconstruite cu fonduri nerambursabile

În contextul Zilei Internationale a Muzeelor, Complexul Naţional Muzeal Astra vernisează duminică 16 mai incepând cu orele 12.00, în Muzeul în aer liber, monumentul etnografic Gospodărie de miner marmurar din Alun, Judeţul Hunedoara. Această gospodărie este reconstruită în cadrul proiectului Conservarea şi Restaurarea Patrimoniului Etnografic din Muzeul în aer liber - Dumbrava Sibiului, printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European.
La evenimentul din 16 mai vor fi invitaţi membrii comunităţii din satul Alun împreună cu preotul satului, reprezentanti ai autorităţilor locale, media, reprezentanti ai instituţiilor de cultură, reprezentanţi ai Autoritatii de Coordonare a Instrumentelor Structurale si ai Oficiului de Plăti si Contractare Phare din cadrul Minsterului de Finante din Romania.
În cadrul aceluiasi proiect sunt în prag de finalizare reconstructiile altor trei monumente de arhitectură populară care estimăm că vor fi inaugurate în toamna acestui an. Lucrările de executie la aceste monumente au reinceput in primăvara acestui an putând fi urmărite pe tot parcursul lor de către vizitatorii Muzeului in aer liber si totodata accesând siteul proiectului www.conservareapatrimoniului.ro, care vă stă la dispozitie în variantă bilingvă, cu noutati si galerii foto.
           Prin reconstructia acestor monumente in Muzeul in aer liber ne apropiem astăzi de finalizarea unui proiect tematic ambiţios care se află la originea organizării colecţiilor şi a expoziţiei in aer liber din Dumbrava, a ceea ce alcatuieste in prezent patrimoniul Muzeului Civilizatiei Populare Tradiţionale din Romania, punând accent pe conservarea si permanentizarea identitătii traditionale românesti.

Cristina Mănăilă

marți, mai 11, 2010

Muzeele în perspectivă nocturnă - Noaptea Muzeelor la Complexul Naţional Muzeal ASTRA

    Muzeul ASTRA a pregătit, şi in acest an, un program bogat pentru Noaptea Muzeelor, inbinand educaţia cu divertismentul, plimbările de agrement cu atelierele de observare astronomică, muzica populară cu jazzul şi multe altele.
    Incepad cu orele 21,00, in Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA (în aer liber), pe scena de pe lac, va fi prezentat spectacolul Casanova, realizat de Teatrul "Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe. Casanova este o comedie bazată pe texte erotice veneţiene din perioada renascentistă. Regizorul şi scenograful M. C. Ranin a construit un spectacol in care culoarea, lumina, costumele şi universul sonor - de un fast extraordinar - se inbină cu jocul plin de fantezie şi energie al trupei teatrului. Sosirea la Veneţia a lui Casanova iscă o serie întreagă de încurcături, pline de umor şi ironie, prilej de a ne reîntâlni cu nenumăratele pagini dedicate ilustrului personaj. Actorii dau viaţă, cu un haz debordant, intrigii şi uneltirilor ce se ţes in jurul celebrului Casanova, într-un peisaj veneţian fluid...
    Jazzul va fi bine reprezentat la această ediţie, prin două recitaluri: Radu Ghizăşan va concerta in Muzeul in aer liber, incepand cu orele 22,15, iar trupa Guilty lemon va concerta la „Casa Artelor”, incepad cu orele 22,30.
    Nu va lipsi, bineinţeles, nici folclorul. Grupul bărbătesc Cetina de brad va concerta pe scena de pe lac incepad cu orele 19,00, fiind urmat de Căluşarii din Răşinari şi de ansamblul Plaiuri sibiene.
    Iubitorii de film sunt invitaţi in sala de conferinţă a Pavilionului Central (in Muzeul in aer liber), unde Studioul ASTRA Film va difuza următoarele producţii: Muzeul ASTRA 2007 (Dumitru Budrala, Romaia, 2008, 34 min), Rudăria. Satul morilor (Dumitru Budrala, Romania, 2001, 22 min); Sibiu (Dumitru Budrala, Romania, 2007, 26 min); Olarul din Biniş (Cosmin Ţiglar, Romaia, 2006, 27 min); Viva Constanţa! (Emese Ambrus, Romaia, 2007, 48 min); A fancy house / O casă aparte şi Şapte poveştiri de dincolo. Strigoii (Florin Iepan, Romaia, 1999, 46 min). Filmele vor fi difuzate intre orele 20,00 şi 01,00.
    Unităţile muzeale din Piaţa Mică vor oferi vizite ghidate şi conferinţe, incepand cu orele 20,00, iar Etno-Tehno Parcul din Muzeul in aer liber va găzdui workshopul de astronomie populară, intre orele 22,00 şi 01,00.
    Concertul de toacă de la Biserica din Bezded (orele 18,00), spectacolul de dans medieval al trupei Amaro, precum şi concursurile de tot felul vor completa programul din acest an.
    Aşadar, un program pentru toate varstele şi pe toate gusturile, in 15 mai 2010, la Muzeul ASTRA! Veniţi să priviţi muzeul altfel, veniţi să vă bucuraţi de Noaptea Muzeelor! Intrarea este liberă in toate unităţile muzeale.

Descarca AICI program Noaptea Muzeelor, Ziua Internationala a Muzeelor
Adriana Capota

luni, mai 10, 2010

Copiii sibieni - mari olimpici meşteşugari

    Duminică, 9 mai 2010, la Avrig s-a desfăşurat faza judeţeană a Olimpiadei "Meşteşuguri artistice tradiţionale", ajunsă la ce-a de a 15 -a ediţie.
     În cadrul competiţiei, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu alături de Consiliul Local Avrig şi Clubul Copiilor Avrig şi în colaborare cu Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu au fost înscrişi 477 de copii, din 28 unităţi şcolare, reprezentând 16 localităţi: Şcolile Generale din : Avrig, Arpaşu de Jos, Axente Sever, Bazna, Boiţa, Cârţa, Gura Râului, Mârşa, Porumbacu de Jos, Racoviţa, Răşinari, Săcădate; Liceul ”Gheorghe Lazăr”, Avrig; Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Turnu Roşu; Cercuri din cadrul Cluburilor Copiilor şi Elevilor din Avrig, Cisnădie, Agnita, Mediaş; Grup Şcolar Mârşa; Centrul Parohial pentru copii – Parohia Cisnădie II şi nu în ultimul rând din oraşul Sibiu: Şcoala cu clasele I-VIII ”Regina Maria”, Şcoala cu clasele I-VIII ”Mihai Eminescu”, Şcoala Generală Nr. 18, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ”Terezianum”, Grupul Şcolar de Construcţii şi Arhitectură ”Carol I”, Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna”, Colegiul Naţional “Octavian Goga”, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Parohia Ortodoxă Română – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Lazaret II. 

Vizualizeaza AICI rezultatele in format pdf

      Micii meşteşugari au impresionat şi în acest an, prin cunoştinţe practice şi teoretice,  juriul apreciind 46 Premii I:
  • ţesut: Ioana Puşcaş, Ardelean Andreea, Stoica Ramona, Clubul Elevilor Avrig, Cercul de Etnologie şi Folclor, instructor Rodica Ispas;
  • confecţionat păpuşi în port popular: Cercul de confecţionat păpuşi, Şcoala cu clasele I-VIII ”Regina Maria”, instructor Anca Munteanu;
  • confecţionat măşti: Lepădat Adrian, Todor Viorel, Predescu Iulian, Grupul Şcolar de Construcţii şi Arhitectură ”Carol I” Sibiu, instructor Ana Negoiţă; Vlădeanu Claudiu, Şcoala generală cu clasele I-VIII Avrig, instructor Oana Mihaela; Bojică Laurenţiu, Tatu Monica, Coşerean Bianca, Clubul Copiilor şi Elevilor Cisnădie, instructor Sanda Cândea;
  • icoane pictate pe sticlă: Câmpean Tudor, Limbăşan Radu, Ciular Vasile, Ludwig Anita, Câmpean Raluca, Măgdălin Roxana, Ciular Ana Maria, Ghila Ioana, Vlad Cristian, Şcoala Generală Bazna, instructor Radu Gabriel; Iulia Maria Tatu, Şcoala cu clasele I-VIII Cîrţa, instructor Tudorel Aurel Drăguţ; Scorobeţ Andreea, Şcoala cu clasele I-VIII Racoviţa, instructor Anca Georgeta Bucur; Ana Baciu, Bungeanu Cristina, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ”Terezianum” Sibiu, instructor Popa Maria; Puia Paul, Baciu Ana, Şcoala Generală Nr. 18 Sibiu, instructor Popa Maria; Botoroagă Brianna, Alexandra Iurian, Răzvan Zărnescu, Liviu Popa, Blaga Radu, Şcoala Generală ”Regina Maria” Sibiu, instructor Florinela Stângu; Adela Vonica, Pelişanu Eliza, Mărginean David, Colegiul Naţional “Octavian Goga”, instructor Simona Vonica; Banu Mihaela, Grupul Şcolar de Construcţii şi Arhitectură ”Carol I”, instructor Ana Negoiţă; Ispas Ioan Alexandru, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu, instructor Cristi Ispas; Vremea Ana Maria, Vremea Florin, Cernea Daniela, Tulban Raluca, Clubul Elevilor Avrig, instructor Gabriela Malanga;
  • icoane pictate pe lemn: Maxim Daiana, Clubul Copiilor Cisnădie, instructor Iulia Sava;
  • icoane de vatră: Limbăşan Radu,  Şcoala generală cu clasele I-VIII Bazna, instructor Radu Gabriel;
  • pirogravură: Maria Teodora Drăguţ, Valentin Ştefan Drăguţ, Centrul Parohial pentru copii – Parohia Cisnădie II, instructor Iacob Camelia Nicoleta;
  • încondeiat ouă: Maria Teodora Drăguţ, Centrul Parohial pentru copii – Parohia Cisnădie II, instructor Iacob Camelia Nicoleta;
  • mobilier pictat: Arta Maria Vlăjie, Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” Sibiu, instructor Benonia Vlăjie.
      S-au mai acordat 37 Premii II, 17 Premii III, 13 Menţiuni, 9 Diplome de participare.
      Felicităm toţi participanţii, fie ei concurenţi sau instructori, aşteptându-i pe ocupanţii locului I să reprezinte judeţul Sibiu la faza naţională a Olimpiadei, care va reuni peste 150 de copii de pe tot cuprinsul ţării, maeştri în ale artei populare, în perioada 20–25 august 2010, în Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA (Muzeul în aer liber) din Dumbrava Sibiului.
       Mulţumim Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Sibiu pentru colaborare.

    Elena Găvan, muzeograf,
    Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA

De Ziua Muzeelor, Muzeul ASTRA lansează catalogul Ţesături de interior, sudul Transilvaniei


    Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu anunţă lansarea catalogului expoziţiei A ţese, intre locuire şi amintire in sudul Transilvaniei, marţi, 18 mai 2010, ora 13 , la  Casa Artelor.
    Catalogul Ţesături de interior, sudul Transilvaniei prezintă ţesături din lână valorificate în cadrul expoziţiei A ţese, intre locuire şi amintire in sudul Transilvaniei, organizată in perioada februarie–mai 2010, vizitabilă pană in data de 18 mai, dar şi alte bunuri culturale din sudul Transilvaniei aparţinand Colecţiei de Textile a Muzeului Civilizaţiei Transilvane ASTRA.
    Interiorul locuinţei ţărăneşti din spaţiul sud transilvănean, dezvoltat pe fondul unei indelungate tradiţii de ordin funcţional şi estetic, reflectă un puternic caracter economic, social – istoric şi importante aspecte din concepţia, ocupaţiile şi modul de viaţă al localnicilor.
    Cele 13 piese etalate in cadrul expoziţiei asemeni unor tablouri simbol ale locuinţei tradiţionale aparţin fondului vechi al subcolecţiei Port – Textile, Sudul Transilvaniei, a Muzeului Civilizaţiei Transilvane ASTRA, care numără astăzi 4.600 de bunuri muzeale. Catalogul prezintă in cele 80 de pagini ale sale alături de cele 13 piese, alte 37 de ţesături de interior şi piese de imbrăcăminte din colecţia amintită.

Elena Găvan, muzeograf
Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA

luni, mai 03, 2010

Avrig, capitală pentru o zi, a meşteşugului popular sibian


    Duminică, 09 mai 2010 oraşul Avrig se va transforma pentru o zi n capitala meşteşugului şi câtecului popular sibian.
    Complexul Naţional Muzeal ASTRA şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, alături de Clubul Copiilor Avrig şi Consiliul Local Avrig Vă invită, în cadrul celei de-a 15-a ediţii a fazei judeţene a Olimpiadei ”Meşteşuguri artistice tradiţionale”, organizată în incinta Casei de Cultură - „Sala Pavilon”, localizată pe strada Avram Iancu, îcepâd cu orele 900, să vă delectaţi privirea cu sfintele icoane pictate pe lemn sau sticlă, cu minunatele ştergare şi şerveţele ţesute de elevele de la Avrig şi Sălişte, să le întâlniţi pe micile brodeze sau pe pasionaţii confecţionari ai măştilor populare.  
Participă peste 100 de tineri cu vârste cuprinse între 6-18 ani, reprezentanţi ai peste 20 de unităţi şcolare din judeţ, care au deprins unul dintre meşteşugurile tradiţionale prezente în concurs (ţesut, brodat, confecţionat măşti, pictură pe lemn sau sticlă, împletit fibre vegetale, prelucrarea artistică a lutului), fie în familie, de la mari creatori populari, membri ai Academiei Artelor Tradiţionale din România, fie în şcoală sau în cadrul Cluburile Copiilor şi Elevilor. 
Ocupanţii locurilor I (din cadrul fazei judeţene, pe fiecare meşteşug în parte) vor reprezenta judeţul Sibiu la faza naţională a Olimpiadei ”Meşteşuguri artistice tradiţionale”, desfăşurată în perioada 19 - 25 august 2010 în Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA (Muzeul în aer liber) din Dumbrava Sibiului.

Elena Găvan, muzeograf
Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA

Noaptea Muzeelor 2010 la Complexul Naţional Muzeal ASTRA

Complexul Naţional Muzeal ASTRA organizează, şi în acest an, în toate unităţile proprii, Noaptea Muzeelor. Evenimentul se desfăşoară anual în numeroase ţări europene, reprezentând un prilej de vizitare gratuită a muzeelor participante. Complexul Naţional Muzeal ASTRA participă la acest program din 2005. În acest an, Noaptea Muzeelor va avea loc în data de 15 Mai.
Pe lângă tradiţionalele vizite ghidate, care permit descoperirea expoziţiilor de bază şi temporare, muzeul sibian le propune vizitatorilor  o mulţime de manifestări, îmbinând activităţile educative cu cele de divertisment. În cadrul unităţilor pavilionare (în centrul oraşului) vor fi organizate vizite ghidate începând cu orele 20,00. La Casa Artelor (Piaţa Mică nr. 21) va fi prezentată expoziţia temporară  „A ţese - între locuire şi amintire în sudul Transilvaniei”, organizată de Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA, la Casa Hermes (Piaţa Mică nr. 11), expoziţia permanentă „Din cultura şi arta popoarelor lumii”, organizată de Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder”, iar în Piaţa Huet nr. 12, expoziţia permanentă „Cahle transilvănene. Secolele XV- XIX”, organizaţă de Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus”.
În Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA (Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului), programul va debuta la orele 18,00, la Biserica din Bezded, cu un Concert de toacă susţinut de  Grupul „ASCETICA-TOACA” din oraşul Victoria, judeţul Braşov, coordonat de dl. instr. Preot Octavian Smădu. Plimbările nocturne pe aleile muzeului vor fi completate de spectacole pe scena de pe lac. Secvenţele de folclor (Ansamblul „Căluşarii” din Răşinari, Grupul bărbătesc folcloric „Cetina de brad” din comuna Valea Ucii-Victoria şi Ansamblul „Plaiuri sibiene” din Sibiu) vor fi urmate de workshopul de astronomie populară (Cerul în lectura lui Sorin Ion Apan şi a Minisatului „Sfântul Andrei” din Braşov) şi de spectacolul de teatru „Casanova” oferit de Teatrul Naţional „Andrei Mureşanu” din Sfântu Gheorghe. Secvenţele de divertisment mai includ un recital de jazz, o prezentare de modă, dans medieval (Trupa AMARO), un concurs de căutare a comorii, un concurs de fotografie artistică şi un concurs de Miss şi Mister în costum popular. O parte din program se va desfăşura în zona Etno-Tehno Parc.
În sala de conferinţe a Pavilionului Central vor avea loc proiecţii de film documentar, organizate de Studioul „ASTRA Film”. Vor fi prezentate următoarele filme: Muzeul ASTRA 2007 (Dumitru Budrala, România, 2008, 34 min), Rudăria. Satul morilor (Dumitru Budrala, România, 2001, 22 min), Sibiu (Dumitru Budrala, România, 2007, 26 min), Olarul din Biniş (Cosmin Ţiglar, România, 2006, 27 min), Viva Constanţa! (Emese Ambrus, România, 2007, 48 min), A fancy house / O casă aparte (Martin Nudow & Thomas Beckmann, România, 2008, 70 min), Şapte poveştiri de dincolo. Strigoii (Florin Iepan, România, 1999, 46 min).
Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA oferă, la Casa Artelor, posibilitatea vizitării interiorului sud- transilvănean, prin intermediul expoziţiei „A ţese- între locuire şi amintire în sudul Transilvaniei”. Ţesăturile de interior deţin rolul principal, atât ca valoare utilitară, dar mai ales decorativă. Această expoziţie de colecţie care cuprinde păretare, ţoluri şi straie ardeleneşti defăşoară sub ochii privitorului o amintire… retrăire din copilărie, poate de mult uitată, sau, de ce nu, o veche scenă de viaţă abia acum descoperită. Tot la Casa Artelor va avea loc şi un spectacol de jazz, susţinut de trupa Guilty lemon.
Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder” organizează, la Casa Hermes, vizite ghidate în expoziţia de bază „Din cultura şi arta popoarelor lumii” şi prezentări legate de tema generală Muzeele pentru armonie socială: Dialog european-extraeuropean în complexul etnomuzeologic sibian: Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder” şi Prezent şi trecut în colecţiile Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder: valorificarea pieselor de egiptologie (Mumia cu sarcofag).
Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus” organizează, în sala din Piaţa Huet nr. 12, vizite ghidate în expoziţia de bază „Cahle transilvănene.Secolele XV- XIX”, precum şi o comunicare cu titlul Povestea Sobei de cahle.
    Noaptea Muzeelor aduce, în fiecare an, în unităţile Complexului Naţional Muzeal ASTRA, în jur de 20 000 de vizitatori. Participarea este gratuită pentru toate categoriile de public. 
Adriana Capotă

Invitatie la lansare de carte si expozitie


Povestiri din Muzeul ASTRA

N-o să vă tulbur liniştea. Doresc numai să pătrundem împreună misterele muzeului.
Urmaţi-mă...
Câte cete de Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosânzene!
Ce minunăţie!... Ce lume de vis!... Este lumea tuturor vârstelor.
Şi dintr-o dată suntem cu toţii martorii unui moment unic, cel al cunoaşterii.
Cine sunt oare aceşti Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosânzene ale căror mâini fac ca toate lucrurile şi toate obiectele să capete o semnificaţie unică?
Ne-a trebuit doar o clipă să-nchidem ochii ca să existăm alături de ei. Suntem în lumea lor. Pitici printre aceşti oameni care au clădit şi reclădit trecut după trecut, vis după vis, răsucind firul vieţii străbunilor noştri şi ţesând drumuri spre viitor.
Ei sunt eroii acestui muzeu, sunt muzeografi, conservatori, restauratori, fără de care nimic din tot ceea ce se desfăşoară sub ochii noştri nu ar exista.
Deschideţi cartea. Veţi citi poveşti adevărate despre viaţa şi moartea lucrurilor,
a satelor, a oamenilor bătrâni şi despre naşterea miraculoasă a unui sat, veşnic tânăr, în care puteţi întâlni Tinereţea fără bătrâneţe şi Viaţa fără de moarte, bătrânii veghind nevăzuţi
pe prispa caselor.
Şi, rând pe rând, minunea de la Sibiu se destăinuie celor care vin să o vadă şi
să o cunoască.
Păşim ca prin vis pe drumul deschis de ceata de Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosânzene... 
Poate voi, dragi pitici, veţi transforma semnele în cuvinte.

Alina Geanina Ionescu

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP