Un produs Blogger.

marți, martie 08, 2011

Olimpiada „Meşteşuguri artistice tradiţionale” Faza judeţeană

    Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, în colaborare cu Consiliul Local Avrig prin Clubul Copiilor Avrig şi Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu, organizează ediţia a XVI-a a fazei judeţene a
OLIMPIADEI “MEŞTEŞUGURI ARTISTICE TRADIŢIONALE”.
Concursul se va desfăşura sâmbătă 7 mai 2011, începând cu ora 9:00, în “Sala Pavilion”, Casa de Cultură Avrig, strada Avram Iancu, Avrig.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

    Pot participa copii cu vârsta între 6-18 ani care se manifestă, prin instrucţia şi educaţia primite în familie sau la şcoală, ca adevăraţi creatori de artă populară, cunoscători ai secretelor meşteşugului artistic tradiţional, al specificului artizanal din satul de origine, având calităţile de manualitate, dexteritate tehnică şi simţ artistic, provenind din mediul rural, membri ai cercurilor de profil de artă populară, din şcoli sau cluburile elevilor din mediul rural sau urban.
    Prezenţa în concurs va fi aprobată exclusiv în costum tradiţional, reprezentând portul popular specific satului şi zonei de rezidenţă pentru fiecare concurent. Se va evita utilizarea pieselor moderne din materiale industriale (nylon etc.) în confecţionarea pieselor de port popular.
    Lucrările prezentate pentru concurs vor trebui să respecte tradiţia locală a genului, lăsând loc exprimării talentului şi forţei de creaţie proprii, însă, manifestate în deplin respect pentru spiritul original al tradiţiei.   
    La faza judeţeană, fiecare UNITATE ŞCOLARĂ şi/ sau CONEXE POATE FI REPREZENTATĂ DE UN NUMĂR DE TREI ELEVI - selecţionaţi, în prealabil, la nivel de unitate şcolară şi/ sau conexe - PENTRU UNUL DIN MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE: olărit, ţesut, brodat, confecţionat podoabe sau măşti, cojocărit, curelărit, sculptură lemn, prelucrare sau decorare a metalelor, osului sau cornului, confecţionat instrumente muzicale, pictat icoane pe lemn sau sticlă, încondeiat ouă, împletit paie, foi de porumb sau nuiele.
   Jurizarea va fi asigurată de o Comisie de jurizare, constituită din specialişti în domeniu din cadrul Complexului Naţional Muzeal ASTRA Sibiu prezidată de prof. univ. dr. Ilie Moise.
    Înscrieri se pot face până în data de 3 MAI 2011 la Clubul Copiilor Avrig, la telefon, 0269.523465 sau 0745.564094 şi Muzeul ASTRA, 0269.217869 sau 0756.085775, fax. 0269.218060. Relaţii suplimentare se pot obţine de la muzeograf Elena Găvan, organizator Olimpiadă.


Elena Găvan, muzeograf Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP