Un produs Blogger.

marți, aprilie 19, 2011

La final de DREAM...

  
La final de vis … rămâne să interpretăm succesiunea de imagini şi evenimente proiectate pe parcursul unui întreg an cât a durat îndrăzneţul demers DREAM- Design Recherche Europe Art Métiers /Designul şi Cercetarea Meşteşugurilor Artistice Europene, iniţiat de INMA- Institutul Naţional al Meşteşugurilor Artistice, Franţa, finanţat prin Programul Cultura 2007-2013 (componenta 1.2.1), la care Muzeul ASTRA a participat în calitate de partener.

Obiectivele proiectului au fost: cercetarea meşteşugurilor tradiţionale în contextul actual, precum şi formarea unei noi generaţii de artişti europeni care să îmbine în urma participării la atelierele experimentale de creaţie “Master Class" meşteşugurile şi designul, adaptându-se astfel cerinţelor pieţei actuale.

Aşadar, provocarea a fost lansată în primul rând specialiştilor în domeniul culturii tradiţionale sau designului (Muzeul ASTRA, România; OMA- Observatorul Meşteşugurilor Artistice, Italia; FUNDESARTE- Fundaţia Spaniolă pentru Inovaţie în Artizanat, Spania; MUOVA- Universitatea de Artă şi Design Finlanda, Finlanda) care au cercetat direcţiile artei tradiţionale contemporane (inclusiv numărul practicienilor), în cadrul celor trei domenii: lemn, fibre naturale şi sticlă, ţinând cont de patru criterii: tradiţional, rar, contemporan şi inovant. Astfel, reprezentanţii fiecărei ţări au selectat cel puţin câte 4 obiecte ilustrative pentru fiecare dintre aceste domenii.

După îndelungi cercetări “galeria de imagini” a României este alcătuită din 44 de obiecte reprezentative, atât la nivel naţional, cât şi regional (Transilvania). Muzeografii implicaţi în proiect (din cadrul Muzeului Civilizaţiei Transilvane ASTRA şi din cadrul Muzeului de Etnografie şi Artă Populară Săsească “Emil Sigerus”) au reuşit să facă o analiză a producţiei de obiecte tradiţionale şi de inspiraţie tradiţională, valorificând atât colecţiile Muzeului cât şi obiectele de pe piaţa actuală, unele chiar adaptate nevoilor zilelor noastre şi comercializate prin intermediul Galeriilor de Artă Populară din cadrul muzeului. În vederea conturării galeriei de imagini au fost selectate şi obiecte aparţinând producătorilor sau chiar unor persoane particulare.

Celălalt obiectiv major al proiectului  a vizat formarea unei noi generaţii de artişti  din cele 5 ţări europene implicate în proiect, care să îmbine meşteşugurile cu designul, tradiţia cu inovaţia, pentru a face faţă solicitărilor consumatorilor contemporani.

Astfel, în prima parte a anului curent s-au desfăşurat cele 3 ateliere experimentale de creaţie “Master Class", pe cele 3 domenii: fibre naturale (16-27 ianuarie, Florenţa, Italia), sticlă (21 februarie- 3 martie, Barcelona, Spania) şi lemn (24 februarie- 7 martie, Vaasa, Finlanda), cu o durată de 10 zile, fiecare sub atenta îndrumare a unui meşteşugar şi a unui designer, recunoscuţi în domeniul în care activează. Cei 30 de tineri beneficiari ai acestor ateliere, dintre care 15 creatori populari, au avut parte de un program divers, îmbinând partea teoretică, cu cea practică, dar şi tradiţia locului sau a ţării pe care au reprezentat-o, cu propria experienţă şi creativitate. O adevărată provocare pentru toţi cei implicaţi.

Muzeul ASTRA a delegat, în urma unui strict proces de selecţie, 6 tineri talentaţi, 3 creatori populari (Aniela Hanciuc, Avrig, Sibiu; Olivia Smădu, Victoria, Braşov; Nechifor Radu, Cisnădie, Sibiu) şi 3 artişti de altă factură, denumiţi generic “designeri” (Anamaria Silea Şut, Sibiu; Ileana Simona Mircea, Bucureşti; Emil Roată, Braşov) pentru a participa la aceste ateliere şi a crea pe fundamentul tradiţiei. Alegerea s-a dovedit a fi inspirată, 2 dintre aceştia fiind din nou selectaţi de către instructorii care au condus atelierele, pentru a participa la conferinţa finală a proiectului care se va desfăşura la sfârşitul lunii mai, la Paris, pentru a împărtăşi tuturor experienţa DREAM. Aşadar, din totalul de 6 cursanţi desemnaţi să participe la acest eveniment (câte 2 cursanţi- 1 creator popular şi 1 designer din cadrul fiecărui Master Class), 2 sunt reprezentanţi ai României:  Aniela Hanciuc, creator popular, Avrig, Sibiu, participantă la Master Class-ul Fibre Naturale şi Emil Roată, designer, Braşov, participant la Master Class-ul Lemn: “Workshopul din Vaasa, Finlanda a fost o experienţă extraordinară, în care am ajuns la metode interesante de utilizare a  lemnului şi designului. Mi-a arătat că oameni total diferiţi pot să îşi unească forţele pentru a crea lucruri unice şi să continue proiecte. Am observat dorinţa designerilor, meşteşugarilor şi a organizatorilor de a-şi folosi toate calităţile pentru a face totul să meargă, ca la sfârşit să fim pe rând câte un pic din fiecare”.

Proiectul DREAM se doreşte a fi continuat şi extins în viitorul apropiat şi asupra altor domenii, cooptând cât mai mulţi tineri dornici să “reinventeze” tradiţia.

Dana Botoroagă,
Responsabil ştiinţific proiect DREAM
Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP