Un produs Blogger.

vineri, iunie 17, 2011

Donaţie pentru biblioteca Muzeului ASTRA

    Cu prilejul împlinirii a 150 ani de la înfiinţarea Asociaţiunii ASTRA, biblioteca muzeului ASTRA a primit un frumos dar din partea d-nei director gen. S.C. Vinaria, Mirela Maricuţa şi a d-lui diplomat în ştiinţe economice şi juridice, Mircea Ţaţa. Darul constă într-un număr de 40 volume, cărţi din secolele 19 şi 20, precum şi din 75 serii filatelice conţinând 400 timbre din 1970, in memoriam Nicolae Martin, personalitate care şi-a desfăşurat o bogată activitate în cadrul Asociaţinunii (membru, conferenţiar, vicepreşedinte, secretar al Despărţământului din Sălişte – ocupându-se de cele 12 biblioteci ale satelor aparţinătoare, însumând peste 4200 cărţi), cât şi pe linie economică (fiind considerat cel mai mare economist al Sibiului în anii interbelici). În acest an se împlinesc 75 ani de când Nicolae Martin a activat ca preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale Vinicultura Sibiu, actuala Vinaria.
    Pe lângă gestul nobil făcut cu această ocazie, dl. Mircea Ţaţa a oferit Muzeului ASTRA, cu prilejul diverselor aniversări, publicaţii cât şi documente comerciale din secolul al XIX-lea existente la firmele din Sălişte, localitatea sa de suflet. Ne bucurăm că ne aflăm printre instituţiile culturale: biblioteci, muzee, instituţii ecleziastice, asociaţii filatelice şi multe altele, care au avut şansa de a primi din partea domniei sale sprijin şi donaţii. Cititorii acestei biblioteci vor avea astfel parte nu numai de valoarea informativă a acestor materiale documentare, cât şi de exemplul unui om care a adunat de-a lungul vieţii publicaţii şi documente însemnate, dăruindu-le apoi instituţiilor de cultură pentru a fi spre folosul generaţiilor care vor veni.
    Le mulţumim d-nei Mirela Maricuţa şi d-lui Mircea Ţaţa pentru generozitatea dezinteresată prin care au contribuit la îmbogăţirea fondului bibliotecii, reflectând astfel interesul purtat acestei instituţii de cultură care adăposteşte colecţii de valoare graţie unor astfel de Oameni.

                                        Bibliotecar,
                                        Daniela Muntean

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP