Un produs Blogger.

luni, august 15, 2011

Complexul Naţional Muzeal ASTRA partener în proiectul „Stagiile de pregătire practică a studenţilor - un pas important în tranziţia de la studiu la viaţa activă”

    Complexul Naţional Muzeal ASTRA este unul dintre cei cinci parteneri ai Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu care implementează în perioada 01.10.2010-31.03.2012 proiectul „Stagiile de pregătire practică a studenţilor - un pas important în tranziţia de la studiu la viaţa activă” POSDRU/22/2.1/G/30859.
    Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă, își propune să crească adaptabilitatea pe piaţa forţei de muncă a tinerilor studenţi şi creşterea inserţiei profesionale a acestora.
    Obiectivele specifice ale proiectului vizează dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor, formarea competenţelor specifice ale tutorilor de practică, dezvoltarea unui plan de carieră pentru studenţi prin activităţi de consiliere şi orientare profesională.
    În anul universitar 2010-2011, peste 50 de studenţi de la Facultatea de Litere şi Arte, specializările Litere şi Limbi Moderne Aplicate, au participat în cadrul unităţilor Complexului Naţional Muzeal ASTRA la diverse activităţi sub îndrumarea a doi tutori de practică desemnați de către instituție: Eliza Penciu şi Cristina Mănăilă.
    Pe parcursul celor două semestre, studenţii au fost învăţat rigorile muncii, modul în care trebuie să se adapteze condiţiilor specifice de lucru în cadrul unei instituţii de cultură şi cum să comunice eficient în activitatea profesională. Studenții s-au implicat în organizarea de evenimente şi expoziţii în cadrul CNM ASTRA, au descoperit programele de pedagogie muzeală şi Centrul de informare turistică, au lucrat pe diverse teme precum: comunicare şi PR, au efectuat traducerea de ghidaje ale expozițiilor permanente, au realizat ghidaje personalizate, activități editoriale (tehnoredactare și corectură documente), au descoperit etapele de pregătire și de management al unui proiect cultural, modul de organizare al atelierelor educationale, al activităților de informare turistica și al pregătirii de team-buildinguri.
    Tot în cadrul acestui proiect, studenţii au lucrat la elaborarea fişelor pentru Dicţionarul etnografic multilingv (în limbile română, engleză, franceză şi germană).
    Activitatea celor mai merituoși dintre studenți va fi recompensată prin premiile puse la dispoziție în cadrul proiectului, precum și prin materiale editate de CNM ASTRA. Ceremonia de premiere se va desfășura în data de 4 octombrie, ora 10, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Litere și Arte, Bulevardul Victoriei nr. 5-8, în Aula „Avram Iancu”.
    Detalii despre proiect: http://granturi.ulbsibiu.ro/practicastudentilor

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP