Un produs Blogger.

luni, martie 19, 2012

Muzeul ASTRA şi ISJ SIBIU organizează cea de-a XVII a ediţie a fazei judeţene sibiene a Olimpiadei “Meşteşuguri artistice tradiţionale”

În perioada 3-5 aprilie 2012, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, în colaborare cu Complexul Naţional Muzeal ASTRA şi cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional organizează faza locală a Olimpiadei “Meşteşuguri artistice tradiţionale” (a judeţului Sibiu).

Cea de-a XVII-a ediţie a fazei judeţene sibiene este găzduită de către Muzeul de Etnografie Universală “Franz Binder” (Casa Hermes), Piaţa Mică, nr. 11, sala de expoziţii temporare (subsol).

Concursul se va desfăşura timp de trei zile, împărţite pe secţiuni, între orele 1000 - 1400, după cum urmează:
- 3 aprilie 2012, pictat icoane pe sticlă, pictat icoane pe lemn, pictură naivă, încondeiat ouă;
- 4 aprilie 2012, ţesut, cusut/ brodat, confecţionat port popular, confecţionat păpuşi, confecţionat poboabe, împletit;
- 5 aprilie 2012, prelucrare lemn, os, fier, olărit, modelat ceramică, confecţionat măşti, artă decorativă.
Lucrările şi concurenţii pot fi admiraţi de către publicul vizitator începând cu ora 1200.

Condiţii de participare:
Pot participa copii cu vârsta între 6-18 ani care se manifestă, prin instrucţia şi educaţia primite în familie sau la şcoală, ca adevăraţi creatori de artă populară, cunoscători ai secretelor meşteşugului artistic tradiţional, al specificului artizanal din satul de origine, având calităţile de manualitate, dexteritate tehnică şi simţ artistic propriu unui artist autentic, provenind din mediul rural, membri ai cercurilor de profil de artă populară, din şcoli sau cluburile elevilor din mediul rural sau urban.

Participă echipele selectate în prealabil la faza pe unitate de învăţământ, Club sau Palat al copiilor şi elevilor. Fiecare unitate şcolară şi/ sau conexe poate fi reprezentată de un număr de trei elevi - selecţionaţi, în prealabil, la nivel de unitate şcolară şi/ sau conexe - pentru unul din meşteşugurile tradiţionale.

Concursul constă în prezentarea unor produse brute sau semifinite pe care concurentul le va desăvârşi în timpul concursului.

Elevul trebuie să demonstreze că posedă cunoştinţe temeinice legate de practicarea meşteşugului, că stăpâneşte practic tehnicile privind confecţionarea, modelarea şi decorarea artistică a produselor, conform tradiţiei.

Materialele de lucru NU sunt asigurate de către organizatori.

Prezenţa în concurs va fi aprobată exclusiv în costum popular, reprezentând portul popular specific satului şi zonei de rezidenţă pentru fiecare concurent. Se va evita utilizarea materialelor neconvenţionale (nylon, etc.) în confecţionarea pieselor de port popular.

Lucrările prezentate pentru concurs vor trebui să respecte tradiţia locală a genului, lăsând loc exprimării talentului şi forţei de creaţie proprii, însă, manifestate în deplin respect pentru spiritul original al tradiţiei populare.

Jurizarea* va fi asigurată de o Comisie de jurizare, constituită din specialişti din cadrul Complexului Naţional Muzeal ASTRA Sibiu şi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, prezidată de prof. univ. dr. Ilie Moise.

Înscrieri se pot face până în data de 23 MARTIE 2012 la:
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, str. Berăriei nr.2, tel.0269/210466, fax. 0269/210817, e-mail: educativsb@gmail.com în atenţia doamnei inspector Daniela Muntean sau
- Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu, Piaţa Mică, nr. 11, cod 550182, tel. 0269/ 202414, fax 0269/ 218060 sau 0269/ 202411, e-mail: elena.gavan@muzeulastra.ro, în atenţia doamnei muzeograf Elena Găvan.

*Fiind un concurs extraşcolar bazat pe probe practice NU se acceptă contestaţii, în conformitate cu regulamentul de organizare al concursurilor şcolare!

Muzeograf responsabil acţiune ONMAT
Elena Găvan

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP