Un produs Blogger.

luni, mai 14, 2012

Atelierul ECHOE - EDUCAŢIE PENTRU PATRIMONOIU, EDUCAŢIE ÎN AER LIBER

În perioada 10 - 11 mai 2011, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, prin reprezentanţii Serviciului Marketing, Turism, Pedagogie Muzeal a participat la stagiile atelierului intitulat EDUCAŢIE PENTRU PATRIMONOIU, EDUCAŢIE ÎN AER LIBER, derulat de Centrul pentru pregătire profesională în cultură din cadrul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

Obiectivele definitorii ale programului includ:
- Formarea la nivelul participanţilor pe direcţia dezvoltării cunoştinţelor şi abilităţilor în ceea ce priveşte abordarea integrată a educaţiei pentru patrimoniu şi aceea a educaţiei în aer liber;
- Explorarea şi identificarea de către cei implicaţi în activităţile de proiect de noi modalităţi, strategii de dezvoltare şi promovare a programelor educaţionale pentru adulţi care utilizează resursele culturale şi patrimoniale ale unei regiuni.

Principalele direcţii ale derulării atelierului au vizat: identificarea practică a unor modele de activităţi / programe/ stagii/ aplicaţii de activităţi educaţionale cu adulţii care implică utilizarea patrimoniului sau acţiuni culturale cu adulţii în aer liber. Deopotrivă s-au iniţiat şi derulat modele de aplicaţii ale unor activităţi în aer liber, pentru diversitatea de grupuri ţintă: grupuri de turişti cu profile diferite, adulţi interesaţi de programele culturale ce implică patrimoniul sau de activităţi specifice în aer liber, membrii ai unor comunităţi locale, membrii ai unor ONG-uri, fundaţii, ş.a.

Un moment distinct în cadrul derulării activităţilor l-a constituit prezentarea CNM ASTRA, prin prisma strategiilor educaţionale şi a produselor specifice pe care specialiştii muzeali le elaborează şi le utilizează, în cadrul complexităţii activităţilor pedagogico/formative, în aer liber şi din perspectiva patrimoniului.

Elementele de noutate asimilate de participanţii la activităţi şi rezultatele aşteptate se referă la:
- utilizarea unor categorii de documente metodologice care oferă îndrumare privind contribuţia proiectului EDUCAŢIE PENTRU PATRIMONOIU, EDUCAŢIE ÎN AER LIBER la rezultatele învăţării şi beneficiile sale pentru adulţii care învaţă sau care derulează activităţi pentru patrimoniu sau activităţi culturale în aer liber;
- Achiziţionarea unor suporturi educaţional - ştiinţifice (exemple de bună practică în activităţile cu adulţii) ce contribuie la dezvoltarea de activităţi specifice viitoare: organizarea de ateliere, activităţi practice în aer liber, care să vizeze starea de sănătate a participanţilor, dar şi a patrimoniului înconjurător, din punctul de vedere al conservării, prezervării şi promovării acestuia.

Muzeograf Eliza Penciu
si
Muzeograf Lucian Robu

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP