Un produs Blogger.

luni, mai 14, 2012

Patrimoniul preindustrial şi industrial în România, vol II - publicatie

Volker Wollmann, Patrimoniul preindustrial şi industrial în România, volumul II, Honterus, Sibiu, 2011, 390 p.
Cel de al doilea volum elaborat şi publicat de cercetătorul Volker Wollmann, pe tema amplă a patrimoniului preindustrial şi industrial din România adânceşte analiza infrastructurii tehnice patrimoniale şi a proceselor preindustriale şi industriale ce definesc complexitatea producţiei economice, pe acest palier (cel industrial ), în integralitatea teritorială şi economică a spaţiul românesc.

Structura ştiinţifică şi informaţională a volumului se prezintă după cum urmează:
Capitolul 1 – Bunuri de patrimoniu preindustrial şi industrial în sectorul industriei materialelor de construcţie.
Capitolul al 2 – lea defineşte Patrimoniul preindustrial şi industrial din industria materialelor de construcţie.
Capitolul al 3 – lea Mărturii din patrimoniul tehnic provenit din industria sticlei.
Capitolul al 4 – lea Bunuri de patrimoniu şi monumente tehnice din industria textilă.
Capitolul al 5 –lea Stabilimente şi utilaje din industria pielăriei, cu valoare de patrimoniu naţional cultural.

Volumul îşi dovedeşte utilitatea mai ales în perspectiva realizării sintezelor asupra specificităţii tehnice şi patrimoniale ale unor meşteşuguri şi infrastructuri industriale şi preindustriale dispărute sau confruntate astăzi, cu un accentuat proces de degradare. În acest sens, demersul specialistului poate fi asimilat conceptului de salvgardare prin repertoriere şi interpretare ştiinţifică. Importanţa volumului al II –lea şi, în bună măsură şi aceea primului volum se regăseşte şi în corelarea patrimoniului tehnic, cu ocupaţiile minorităţilor etnice ale României, fapt care le individualizează într-un spectru al importanţei lor pentru economia ţării.

Se diseminează, sub raportul alcătuirii grafice a volumului, şi importanţa fotografiilor monumentelor de patrimoniu industrial şi preindustrial, ipostaze iconografice ce reliefează deopotrivă starea lor astăzi. De aici decurge acelaşi imperativ al restaurării şi (sau) salvării acestora.

Extrem de utilă celor interesaţi de problematica patrimoniului este şi bibliografia substanţială ordonată pe fiecare capitol.

Muzeograf Lucian Robu

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP