Un produs Blogger.

marți, septembrie 25, 2012

Conferinţa Naţională a Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România - 27 - 29 septembrie 2012

  - descarca Program si lansari de carte ASER Sibiu 2012 in format PDF -

Sibiu, 26 septembrie 2012. Complexul Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu şi Asociaţia Ştiinţifică a Etnologilor din România organizează în perioada 27 – 29 septembrie 2012, cea de-a VIII-a ediţie a Conferinţei Naţionale ASER.

Tema generală a conferinţei, Viziuni şi metode în etnologia actuală, va pune în discuţie, pe de o parte, direcţiile şi priorităţile domeniului, iar pe de alta, statutul specialiştilor, gradul lor de implicare şi mijloacele de afirmare a potenţialului ştiinţific inovativ.

Programul manifestării cuprinde: discuţii privind strategia de cercetare şi tipologizare, prezentări de proiecte muzeale de anvergură regională şi naţională, precum şi comunicări ştiinţifice axate pe studiul multiplelor faţete ale culturii şi civilizaţiei populare din România. Vor avea loc, de asemenea, proiecţii de filme documentare cu tematică etnologică şi lansări de carte de specialitate.

La conferinţă şi-au anunţat participarea 90 de cercetători de la institutele Academiei Române, cadre didactice de la cele mai importante universităţi, specialişti de la centrele judeţene de conservare şi promovare a culturii tradiţionale şi din muzeele de profil din întreaga ţară.

Muzeograf
Delia Voina
 

Marketingul şi educaţia în muzee – ediţia a III-a

Complexul Naţional Muzeal ASTRA şi Reţeaua Naţională a Muzeelor din România organizează la Sibiu, în zilele de  4 şi 5 octombrie 2012, cea de-a treia ediţie a sesiunii de comunicări Marketingul şi educaţia în muzee. Manifestarea se va desfăşura pe cele două secţiuni tematice din titlu, lucrările urmând a fi publicate de către editura ”ASTRA Museum” în periodicul dedicat manifestării. Principalul scop al evenimentului este realizarea unui util schimb de experienţă între specialiştii din muzeele româneşti implicaţi în activităţi educaţionale sau de marketing.

Deschiderea sesiunii va avea loc joi, 4 octombrie 2012, la ora 10.00, în sala de conferinţe a Centrului ASTRA pentru Patrimoniu, din Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA (Sibiu, str. Pădurea Dumbrava nr. 20). Programul manifestării va include, pe lângă prezentarea lucrărilor de specialitate şi dezbaterile pe marginea lor, workshopuri pe teme legate de organizarea programelor educaţionale din muzee şi de strategiile de marketing ale acestora.

La ediţia din acest an participă peste treizeci de persoane, reprezentând  muzee din toată ţara, precum şi mai multe instituţii care derulează programe educaţionale sau de formare profesională, în strânsă colaborare cu specialiştii din instituţiile muzeale.

Biroul de presă al C.N.M. ASTRA

miercuri, septembrie 19, 2012

Dezvoltarea artistică a tinerilor cu ajutorul meşteşugurilor tradiţionale
Asociaţia IMC Progess Iaşi, Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu, Asociaţia Ştiinţifică MARIS Mureş şi Complexul Muzeal Moldova Iaşi derulează proiectul Sprijinirea dezvoltării artistice a tinerilor prin activităţi muzeale în Municipiul Sibiu, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul se va desfăşura în perioada august-decembrie 2012 şi îşi propune să dinamizeze relaţia dintre Complexul Muzeal Naţional ASTRA şi tinerii din Municipiul Sibiu. Programul presupune   crearea unui spaţiu cultural animat în cadrul Muzeului în aer liber, precum şi activităţi educaţionale non-formale destinate tinerilor. Bugetul total al proiectului este de 70922 lei, din care 63068 reprezintă finanţarea nerambursabilă A.F.C.N., 6997,40 aportul C.N.M. ASTRA şi 856,60 lei contribuţia Asociaţiei IMC Progess.

Proiectul susţine un număr de 96 tineri, cu vârste între 10 şi 18 ani, în domeniul creaţiei culturale, prin activităţi desfăşurate într-o zonă de animaţie culturală din cadrul Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA (în aer liber). Aceştia vor fi împărţiţi în mai multe grupuri de lucru, pe trei teme specifice meşteşugurilor şi tradiţiilor culturale româneşti: pictură, prelucrarea tradiţională a lemnului, ceramică şi olărit. În zona Etno-Tehno Parc vor fi construite pavilioane şi secţiuni special dedicate acestora. Tinerii vor studia aceste meşteşuguri în cadrul muzeului, iar rezultatele vor fi prezentate într-o expoziţie de închidere. În cadrul aceleiaşi expoziţii, tinerii vor face demonstraţii practice şi vor putea interacţiona cu publicul.

Proiectul Sprijinirea dezvoltării artistice a tinerilor prin activităţi muzeale în Municipiul Sibiu va completa zona de interacţiune Etno-Tehno Parc cu trei pavilioane tematice, special destinate desfăşurării atelierelor practice de olărit, prelucrare a lemnului şi pictură. Fiecare pavilion tematic va fi subîmpărţit în două pavilioane mai mici, unul pentru infrastructură şi instrumentar, celălalt pentru desfăşurarea activităţilor propriu-zise. Cele trei meşteşuguri vor putea fi exersate astfel mai eficient, cu ajutorul dotărilor planificate: cuptoarele şi roţile de olar, tejgheaua de tâmplărie, mesele şi şevaletele pentru pictură, acestora adăugându-li-se instrumentarul specific.

Înscrierile la ateliere se pot face până în 10 octombrie 2012 prin email, la adresa imc.progess@yahoo.com, sau la sediul C.N.M. ASTRA din Sibiu. Informaţiile privind procedura de aplicare, formularele necesare, dar şi informaţii privind evoluţia proiectului vor putea fi urmărite pe pagina web dedicată acestuia, http://proiectmestesuguri.muzeulastra.com. Condiţiile pentru înscriere la ateliere sunt: cursanţii trebuie să fie tineri între 10-18 ani şi să aibă reşedinţa/domiciliul în Municipiul Sibiu. Candidaţii vor fi admişi în ordinea înscrierii, următorii înscrişi fiind trecuţi pe o listă de rezervă şi fiind invitaţi la ateliere educaţionale organizate ulterior în zona special amenajată în cadrul proiectului. Documentele se vor descărca şi imprima de pe site, vor fi completate şi semnate de candidaţi şi de părinţii acestora (este suficientă semnătura unui singur părinte), şi vor fi depuse la biroul de Marketing al Complexului Naţional Muzeal ASTRA (Piaţa Mică nr. 11, la parter). Înscrierile trimise în format electronic (scanate) la adresa de email menţionată mai sus vor fi considerate valide în momentul depunerii documentelor originale. Acestea vor putea fi aduse la muzeu în prima zi de atelier.

Atelierele vor fi coordonate de Ciprian Ştefan, directorul Muzeului în aer liber (prelucrarea lemnului), Alina Geanina Ionescu, restaurator (pictură) şi Adrian Scheianu, muzeograf (olărit).

Participarea elevilor este gratuită.


Persoane de contact:

Coordonator proiect: Ilariana-Maria Jors
E-mail: ilariana.jors@gmail.com, Telefon: 0741 775 794

Reprezentant C.N.M. ASTRA: Ovidiu Baron, director dpt. Marketing
E-mail: ovidiu.baron@muzeulastra.com, Telefon: 0756 085 773

Preşedinte Asociația "IMC Progess": Lucian Obreja
E-mail: imc.progess@yahoo.com, Telefon: 0765 438 334

marți, septembrie 18, 2012

Noutăţi la Muzeul din Dumbravă - Gospodăria de prelucrare a pietrei din comuna Cupşeni, judeţul Maramureş

Meşteşugul prelucrării pietrei s-a practicat în ţara noastră încă din cele mai vechi timpuri fiind asociat mai ales cu arhitectura traditională (elemente constructive pentru case, fântâni, porţi) şi industria morăritului (pietre de moară). Prin diversitatea produselor sale însă, el se regăseşte într-o arie mult mai largă a civilizaţiei materiale (obiecte de uz gospodăresc – râşnite, pive manuale, tocile, gresii) şi spirituale (obiecte legate de cult – mese de altar, lespezi, cruci de mormânt, troiţe).

Practicat exclusiv în aşezările submontane şi de deal, pietrăritul a fost determinat în continuitatea şi intensitatea lui, de necesitatea acoperirii unor permanente cerinţe comunitare favorizat de prezenţa materiei prime – piatra, în varietăţile accesibile tehnicilor şi tehnologiilor simple: tufuri şi spume vulcanice, calcare, gresii. Sunt binecunoscute centrele specializate în prelucrarea pietrei – Albeşti (Argeş), Ciroşoaia (Bacău), Peşteana (Gorj) sau Ciceu (Cluj) a căror producţie a acoperit necesităţile unor mari arii teritoriale.

Fără a avea amploarea din centrele amintite, pietrăritul din zona Lăpuş relevă aspecte  inedite de civilizaţie materială; intensitatea la care a fost practicat nu a condus la specializarea unor centre, el fiind asociat (complementar) ocupaţiilor de baza din zonă: agicultura, creşterea animalelor, pomicultura. Meşterii pietrari satisfăceau nevoile unei pieţe ce cuprindea Lăpuşul, Chioarul şi o parte din Maramureş.

Pietrăritul a fost practicat în Lapuş în două centre situate la poalele conului vulcanic Şatra (1041m), Cupşeni şi Izvoarele (Bloaja). Cu un instrumentar restrâns, rudimentar, pietrarii lăpuşeni au lucrat pe bază de comenzi ferme cvasitotalitatea produselor de piatră cunoscute: pietre de temelie, scări la casă, stâlpi de porţi şi garduri, ghizduri şi vălaie de fântână, mese de biserică şi curte, lespezi şi cruci de mormânt, pietre de moară şi râşnită, pietre de tocilă şi gresii. Deşi marea majoritate a produselor au fost lucrate din raţiuni strict utilitare, acestea prezintă şi valenţe estetice, îmbinând masivitatea, monumentalitatea cu proporţiile ales găsite, un decorativism simplu cu fineţea execuţiei.

Gospodăria – atelier de pietrar din Cupşeni este compusă din casa Filip Marin (Cupşeni) şi şura Buda Vasile (Ungureni) la care s-au adăugat ulterior şi alte anexe, în care, alăturat pietrăritului să fie ilustrate ocupaţiile comune. Achiziţionarea, transferul şi reconstrucţia ei în cadrul Muzeului în Aer Liber din Dumbrava Sibiului înseamnă demararea organizării subgrupei tematice de prezentare a prelucrării pietrei, prevăzută în Proiectul tematic al muzeului, dar şi salvarea unui monument de arhitectură tradiţională. În cadrul gospodăriei sunt expuse mai multe obiecte în diferite faze de lucru ce au fost comandate de la ultimul meşter pietrar din localitate (decedat de peste 7 ani).

Lucrările de reconstrucţie au început în anul 2008 prin realizarea casei şi au continuat în 2010 şi 2011 prin reconstrucţia şurii şi a celorlalte acareturilor, dar şi a sistemului de împrejmuire (poartă, portiţă şi gard), lucrări realizate prin EEA Grants cu finanţare din Norvegia, Islanda şi Lichtenstein. În acest an s-au realizat ultimele finisaje, iar vernisajul va avea loc în data de 22 septembrie 2012, cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului de la ora 12.

Florin Streza,
muzeograf

Gustă din Tradiţie! Târgul de ţară în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava SibiuluiSâmbătă, 22 septembrie, şi duminică, 23 septembrie 2012, între orele 10.00 şi 18.00, Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului va fi, din nou, gazda  Târgului de Ţară, eveniment care îşi propune în mod consecvent să valorifice componente  ale tezaurului alimentar tradiţional, prin demonstraţii practice şi expoziţii culinare cu vânzare.

Astfel, elemente de artă culinară românească, reprezentative pentru subzonele etnografice ale judeţului Sibiu şi ale judeţelor Braşov şi Alba, vor fi prezente la Târgul de Țară, spre deliciul publicului vizitator al Muzeului în Aer Liber. Dintre cele mai cunoscute produse ce readuc în prim plan specificul culinar transilvănean amintim: sortimente de brânză de la producători certificaţi  din Şura Mare şi Răşinari, produse din carne de la Tălmăcel şi Sibiu, pâine românească preparată în casă, faimoasa plăcintă de Turnu, hencleş după reţetele renumite ale saşilor agniţeni, turtă dulce, zacuscă şi gemuri preparate în comunităţile de pe valea Hârtibaciului, miere, sucuri de fructe de pădure şi, deopotrivă, tradiţionala ţuică de Sălaj. Nu va lipsi binecunoscuta tocană de oaie şi de vită cu mămăligă, preparată la ceaun. Preparatele calde se vor realiza în fața celor dornici să învețe sau doar să îşi amintească rețetele tradiționale.


Prin crearea unei piețe care promovează produsele tradiționale româneşti se urmăreşte conștientizarea importanței păstrării bucătăriei tradiționale, ca valoare reprezentativă pentru civilizația populară, marcă a identității noastre culturale.

Lucian Robu
Muzeograf

Animă ASTRA! - program 22 si 23 septembrie 2012

Animă ASTRA !
Trăim o vară ca la țară în Dumbrava Sibiului
 
Sâmbătă și duminică,
22 și 23 septembrie 2012

Atelier de pictură pe sticlă
Locul: Gospodărie-atelier de prelucrare a pietrei de la Cupșeni (județ Maramureș)/ Zona Târgului de Țară
Intervalul orar: 10.00 - 13.00 şi 15.00-18.00
Meşter: Florin Țopa (Sibiu)
Atelier de pictură pe lemn
Locul: Gospodarie-atelier de prelucrare a pietrei de la Cupșeni (județ Maramureș)/ Zona Târgului de Țară
Intervalul orar: 10.00 - 13.00 şi 15.00-18.00
Meşter: Iulia  Sava (Sibiu)
Atelier de pictură pe sticlă
Locul: Gospodarie-atelier de prelucrare a pietrei de la Cupseni (județ Maramureș)/ Zona Târgului de Țară
Intervalul orar: 10.00 - 13.00 şi 15.00-18.00
Meşter: Rodica Berghezan (Sibiu)
TÂRGUL DE ȚARĂ
Orele: 10.00 – 18.00
Concept: Piață care promovează produsele tradiționale româneşti urmărindu-se  conștientizarea importanței păstrării bucătăriei tradiționale, ca valoare reprezentativă pentru civilizația populară, marcă a identității noastre culturale.
Zilele Europene ale Patrimoniului
Vernisaj monument
Gospodăria-atelier de prelucrare a pietrei din Cupșeni, județ Maramureș
Sâmbătă, 22 septembrie 2012, ora 12,00

miercuri, septembrie 12, 2012

Festin culinar indonezian și românesc - 14 - 16 septembrie, Muzeul în aer liber

Începând de vineri, 14 septembrie a.c., de la ora 12.00, la Cârciuma din Bătrâni din Muzeul în aer liber se va sărbători toamna și roadele ei, prin reînvierea plăcutului obicei al proprietarilor de vie care, la culesul strugurilor, amenajau un spațiu lângă podgorie în care serveau trecătorii cu must din struguri proaspăt storși, împreună cu mâncăruri alese. Așadar, în această toamnă, sunteți invitați la Mustăria tradițională de la Cârciuma din Bătrâni , unde reprezentanţii podgoriei Ciumbrud, judeţul Alba, vor face must de struguri, chiar în fața doritorilor, în timp ce pastrama de oaie va sfârâi pe grătare, împreună cu preparatele din carne de porc, iar tocana de oaie va fi gătită, tradițional, la ceaun.

Festinul culinar va continua sâmbătă, 15, septembrie, între orele 11,00 - 15,00, la Târgul de Țară amenajat în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, cu expoziția de preparate culinare indoneziene Food Paradise - Paradisul culinar indonezian, unde "Chef Nurrochman şi Chef Mandradhitya îşi vor demonstra abilităţile în prepararea specialităților indoneziene. Vizitatorii muzeului vor avea oportunitatea de a gusta preparatele exotice și se vor bucura de un spectacol de muzică şi dans tradiţional indonezian. Acest eveniment se înscrie într-un program de promovare a culturii indoneziene, derulat la Sibiu, în perioada 13 - 15 septembrie 2012, organizat de Ambasada Republicii Indoneziene la București", declară Alexandra Gruian, muzeograf în cadrul Muzeului de Etnografie Universală "Franz Binder"

Același Târg de Țară își va relua componenta tradițională românească și multietnică, duminică, 16 septembrie a.c. prin prezența a 16 producători autorizați din județul Sibiu care vor oferi spre vânzare publicului vizitator produse lactate și brânzeturi, carne și mezeluri tradiționale, pâine, produse de panificație și dulciuri, legume și fructe de sezon, precum și miere și produse apicole, dulcețuri, siropuri și conserve de legume, țuică ș.a.
 

Complexitatea și bogăția activităților acestui sfârșit de săptămână vor fi completate de programul ANIMĂ ASTRA!, care pe lângă atelierele de meșteșuguri tradiționale (confecționare de măști, pictură pe sticlă și lemn, țesut, cusut, împletit), coordonate de meșteri populari renumiți, va adăuga un moment special duminică, 16 septembrie a.c, prin spectacolul susținut pe Scena de pe lac a Muzeului în aer liber, între orele 10,00 și 11,00 de către Ansamblul Junii Cetății din Rupea, jud. Brașov, alături de Maria Lia Bologa și Diana Lupu, culegătoare, păstrătoare și talentate interprete de folclor românesc autentic.

Vă așteptăm cu drag!

Anima ASTRA! - program 15-16 septembrie 2012

Animă ASTRA !
Trăim o vară ca la țară în Dumbrava Sibiului

Zilele Antropologiei Româneşti la Sibiu

În perioada 13-15 septembrie 2012, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, în colaborare cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, prin Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Biblioteca Judeţeană ASTRA şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul - Junii” Sibiu organizează Sesiunea Naţională, cu participare internaţională, Zilele Antropologiei Româneşti, ediţia a XIX-a.

Tema ediţiei din acest an este Diferenţe, influenţe, interferenţe sau preluări etnoculturale. Sesiunea este organizată pe trei secţiuni tematice: istorie-arheologie, antropologie culturală şi litere şi arte, la care participă 58 de cercetători din ţară şi din străinătate.

Sâmbătă, 15 septembrie 2012, lucrările sesiunii se vor încheia cu o excursie de documentare pe traseul: Brădeni, Apold, Sighişoara, Criş-Daneş, Domeniul Dracula.

Muzeul ASTRA la Târgul Internaţional de la Gabrovo, Bulgaria

Muzeul ASTRA a reprezentat România la Târgul Internaţional al Meşteşugurilor Tradiţionale 
de la Gabrovo, Bulgaria
Şi în acest an, Muzeul ASTRA a răspuns invitaţiei lansate de Complexul Arhitectural-Etnografic ETAR din Gabrovo, Bulgaria, participând la Târgul internaţional al meşteşugurilor tradiţionale şi la conferinţa ştiinţifică complementară: Meşteşugurile tradiţionale - trecut, prezent şi viitor, în perioada 4-9 septembrie 2012.

Trei cunoscuţi creatori populari din România, exponenţi de seamă ai zonei din care provin, ne-au reprezentat prin măiestria lor Pălăguţă Bârlea, Mănăstirea, jud. Maramureş (confecţionat port popular şi podoabe din mărgele), Drăgan Nicu, Băbeni, jud. Vâlcea (prelucrare lemn) şi Lungu Marian, Sânduleni, jud. Bacău (brodat).

În cele patru zile de târg (5 - 9 septembrie), aproximativ 80 de creatori populari din Bulgaria s-au întrecut în meşteşug şi au făcut schimb de experienţă cu meşterii din alte ţări: Bosnia și Herțegovina, Croaţia, Italia, Macedonia, Serbia şi nu în ultimul rând din România.

În cadrul Conferinţei ştiinţifice, reprezentanta Muzeului ASTRA, Elena Găvan a prezentat lucrarea Complexitatea cămăşii femeieşti din Mărginimea Sibiului - Iia cu ciocănele, valorificând astfel bogata colecţie pe care o deţine Complexul Naţional Muzeal ASTRA.

Relaţia dintre cele două muzee s-a consolidat de-a lungul timpului prin participări de ambele părţi la conferinţe, târguri, în slujba obiectivului comun, acela de a prezerva cultura tradiţională prin valorificarea, în mod special, a meşteşugurilor tradiţionale.
Elena Găvan,
muzeograf, Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA

marți, septembrie 11, 2012

Recuperări, restituiri, restaurări

Reţeaua Colecţiilor şi Muzeelor Etnografice Săteşti Particulare din România (RECOMESPAR), împreună cu partenerii săi, Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi Complexul Naţional Muzeal ASTRA, are bucuria de a vă invita vineri, 14 septembrie 2012, la ora 17.00, la vernisajul expoziţiei Recuperări, restituiri, restaurări.


Expoziţia face parte dintr-un proiect mai vast (Colecţii etnografice particulare din România. Restaurarea patrimoniului cultural material, o cale spre dezvoltarea durabilă), finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, vizând restaurarea unor obiecte de patrimoniu care nu aparţin muzeelor etnografice, al căror patrimoniu este protejat de autorități și instituții de cultură centrale sau locale, ci unor colecţii etnografice particulare. Pentru prima dată, studenţi restauratori din universităţi renumite şi posesorii unor colecţii etnografice de mare interes cultural s-au întâlnit pe „baricadele” salvării patrimoniului, recuperând obiectele (căci cei nepricepuți aruncă, adesea, bunuri de valoare), restaurându-le şi restituindu-le circuitului cultural. Sprijiniţi de cadre universitare şi de specialiştii de la Complexul Național Muzeal ASTRA, studenţii au restaurat icoane şi cruci de mână din secolele XVIII – XIX, pieptare, ceramică, un opreg din bănuţi, o ladă de zestre, o ladă de dulgher din Brădeni din secolul al XVI-lea, un butoiaş de transportat sare şi alte obiecte aduse din 23 de colecţii particulare răspândite în toată ţara, din Bucovina până în Munţii Banatului, din Galaţi, până în Bihor. Expoziţia va prezenta obiectele restaurate, însoţindu-le de fişe şi fotografii selectate din documentaţia de restaurare, de mare interes pentru cei dornici să vadă cum lupta împotriva urmelor timpului salvează ce mai poate fi salvat şi chiar recuperează o parte din frumuseţea de odinioară a obiectelor.

Expoziţia va putea fi vizitată la Muzeul Național al Țăranului Român, din 14 septembrie până în 7 octombrie, inclusiv, la Şcoala Satului, de marţi până duminică, între orele 10.00 şi 18.00 (luni este închis).

Expoziția este curatoriată de Eugen Vaida, preşedintele RECOMESPAR

luni, septembrie 10, 2012

Orarul de vizitare la Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului

Incepând din 11 septembrie a.c., orarul de vizitare al Muzeului Civilizației Populare Tradiționale ASTRA (Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului) este următorul de luni până duminică, între orele 10,00 - 19,00.
Alte detalii:
- în zilele de luni, interioarele sunt închise
- zilnic. între orele 18,00 - 19,00, interioarele vor fi închise
- pentru plimbările cu bicicletela se va permite accesul zilnic, între orele 08,00 -10,00 (înainte de deschiderea muzeului pentru marele public) și între orele 17,00 și 19,00.

miercuri, septembrie 05, 2012

Anima ASTRA! - program 8-9 septembrie 2012

Animă ASTRA !
Trăim o vară ca la țară în Dumbrava Sibiului

luni, septembrie 03, 2012

Inaugurarea Târgului de țară, 8 septembrie 2012, orele 12.00

Sâmbătă, 8 septembrie 2012, începând cu orele 1200, în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, se va inaugura Târgul de țară, acțiune desfășurată în cadrul proiectului Culinar.Cult. Valorificarea tezaurului alimentar tradiţional în procesul dezvoltării durabile rurale, implementat de C.N.M. ASTRA, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Asociaţia de prietenie Ille et Villanine - Sibiu – Dezvoltare teritorială prin cooperare, Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu, Direcţia Agricolă Judeţeană Sibiu, Asociaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice „Mărginimea Sibiului”.

Proiectul, finanțat de Consiliul Județean Sibiu și Consiliul General Ille et Vilaine – Franța, în baza Acordului de Cooperare Descentarlizată, se axează pe dezvoltarea unei strategii de conservare şi de valorificare a culturii şi civilizaţiei alimentaţiei tradiţionale din judeţul Sibiu și își dorește să promoveze o nutriţie bazată pe consumul produselor locale tradiţionale şi o relaţie economică solidară între mediul rural şi mediul urban.

În cadrul târgului vor fi prezenți 16 producători autorizați din județul Sibiu care vor oferi spre vânzare publicului vizitator produse lactate și brânzeturi, carne și mezeluri tradiționale, pâine, produse de panificație și dulciuri, legume și fructe de sezon, precum și miere și produse apicole, dulcețuri, siropuri și conserve de legume, țuică etc.

Târgul de țară are ca obiectiv promovarea alimentației tradiționale cu accent pe valorificarea produselor locale prin prepararea mâncărurilor specifice zonei. În acest scop, spațiul destinat vânzării produselor alimentare cuprinde și o bucătărie de vară dotată special în vederea realizării unor demonstrații practice după rețete specifice zonelor etnografice. Demonstrațiile de artă culinară se vor desfășura în spațiul bucătăriei de vară, unde se va găti pe soba cu plită încălzită cu foc de lemne, iar în cuptorul de pâine se vor realiza produse specifice.

Preparatele calde care se vor realiza în fața celor dornici să învețe sau doar să îsi amintească rețete tradiționale, vor fi specifice. La fiecare ediție a târgului o familie sau un grup de producători vor fi invitați pentru a găti si a demonstra atractivitatea si bunătatea mâncărurilor tradiționale. Periodic se vor organiza ediții tematice ale Târgului, prin scoaterea în evidență a unei localități, zone etnografice, etnii, ocupații tradiționale, produse etc.

Prin evenimentele organizate în cadrul acestui program aducem în atenția publicului vizitator importanța păstrării alimentației tradiționale, utilizarea superioară a resurselor naturale locale și stimularea micilor producători în vederea introducerii în circuitul economic a produselor alimentare de calitate. Promovarea produselor alimentare specifice României va educa a gustul și obiceiurile culinare, îndreptate, în prezent, spre alimentația produsă industrial care nu valorifică potențialul agricol și alimentar autohton. Prin crearea unei piețe care promovează produsele tradiționale românesti, se urmăreste conștientizarea importanței păstrării bucătăriei tradiționale ca valoare reprezentativă pentru civilizația populară, marcă a identității noastre culturale.

Mirela Iancu
Coordonator proiect


Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP