Un produs Blogger.

miercuri, septembrie 19, 2012

Dezvoltarea artistică a tinerilor cu ajutorul meşteşugurilor tradiţionale
Asociaţia IMC Progess Iaşi, Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu, Asociaţia Ştiinţifică MARIS Mureş şi Complexul Muzeal Moldova Iaşi derulează proiectul Sprijinirea dezvoltării artistice a tinerilor prin activităţi muzeale în Municipiul Sibiu, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul se va desfăşura în perioada august-decembrie 2012 şi îşi propune să dinamizeze relaţia dintre Complexul Muzeal Naţional ASTRA şi tinerii din Municipiul Sibiu. Programul presupune   crearea unui spaţiu cultural animat în cadrul Muzeului în aer liber, precum şi activităţi educaţionale non-formale destinate tinerilor. Bugetul total al proiectului este de 70922 lei, din care 63068 reprezintă finanţarea nerambursabilă A.F.C.N., 6997,40 aportul C.N.M. ASTRA şi 856,60 lei contribuţia Asociaţiei IMC Progess.

Proiectul susţine un număr de 96 tineri, cu vârste între 10 şi 18 ani, în domeniul creaţiei culturale, prin activităţi desfăşurate într-o zonă de animaţie culturală din cadrul Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA (în aer liber). Aceştia vor fi împărţiţi în mai multe grupuri de lucru, pe trei teme specifice meşteşugurilor şi tradiţiilor culturale româneşti: pictură, prelucrarea tradiţională a lemnului, ceramică şi olărit. În zona Etno-Tehno Parc vor fi construite pavilioane şi secţiuni special dedicate acestora. Tinerii vor studia aceste meşteşuguri în cadrul muzeului, iar rezultatele vor fi prezentate într-o expoziţie de închidere. În cadrul aceleiaşi expoziţii, tinerii vor face demonstraţii practice şi vor putea interacţiona cu publicul.

Proiectul Sprijinirea dezvoltării artistice a tinerilor prin activităţi muzeale în Municipiul Sibiu va completa zona de interacţiune Etno-Tehno Parc cu trei pavilioane tematice, special destinate desfăşurării atelierelor practice de olărit, prelucrare a lemnului şi pictură. Fiecare pavilion tematic va fi subîmpărţit în două pavilioane mai mici, unul pentru infrastructură şi instrumentar, celălalt pentru desfăşurarea activităţilor propriu-zise. Cele trei meşteşuguri vor putea fi exersate astfel mai eficient, cu ajutorul dotărilor planificate: cuptoarele şi roţile de olar, tejgheaua de tâmplărie, mesele şi şevaletele pentru pictură, acestora adăugându-li-se instrumentarul specific.

Înscrierile la ateliere se pot face până în 10 octombrie 2012 prin email, la adresa imc.progess@yahoo.com, sau la sediul C.N.M. ASTRA din Sibiu. Informaţiile privind procedura de aplicare, formularele necesare, dar şi informaţii privind evoluţia proiectului vor putea fi urmărite pe pagina web dedicată acestuia, http://proiectmestesuguri.muzeulastra.com. Condiţiile pentru înscriere la ateliere sunt: cursanţii trebuie să fie tineri între 10-18 ani şi să aibă reşedinţa/domiciliul în Municipiul Sibiu. Candidaţii vor fi admişi în ordinea înscrierii, următorii înscrişi fiind trecuţi pe o listă de rezervă şi fiind invitaţi la ateliere educaţionale organizate ulterior în zona special amenajată în cadrul proiectului. Documentele se vor descărca şi imprima de pe site, vor fi completate şi semnate de candidaţi şi de părinţii acestora (este suficientă semnătura unui singur părinte), şi vor fi depuse la biroul de Marketing al Complexului Naţional Muzeal ASTRA (Piaţa Mică nr. 11, la parter). Înscrierile trimise în format electronic (scanate) la adresa de email menţionată mai sus vor fi considerate valide în momentul depunerii documentelor originale. Acestea vor putea fi aduse la muzeu în prima zi de atelier.

Atelierele vor fi coordonate de Ciprian Ştefan, directorul Muzeului în aer liber (prelucrarea lemnului), Alina Geanina Ionescu, restaurator (pictură) şi Adrian Scheianu, muzeograf (olărit).

Participarea elevilor este gratuită.


Persoane de contact:

Coordonator proiect: Ilariana-Maria Jors
E-mail: ilariana.jors@gmail.com, Telefon: 0741 775 794

Reprezentant C.N.M. ASTRA: Ovidiu Baron, director dpt. Marketing
E-mail: ovidiu.baron@muzeulastra.com, Telefon: 0756 085 773

Preşedinte Asociația "IMC Progess": Lucian Obreja
E-mail: imc.progess@yahoo.com, Telefon: 0765 438 334

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP