Un produs Blogger.

joi, octombrie 04, 2012

Expoziţia Chelen Amenca (Dansează cu noi)

CHELEN AMENCA
5 octombrie – 11 noiembrie 2012
Vernisaj, vineri 5 octombrie, orele 14.00
Str. Tribunei, nr. 6, Sibiu
Orar: 6 – 28 octombrie/ marţi – duminică, 10.00 – 18.00; 31 octombrie – 11 noiembrie/ miercuri – duminică, 10.00 – 18.00

Expoziţia Chelen Amenca (Dansează cu noi) este rezultatul unei cercetări începute în anul 2011 şi axate pe dinamica unei comunităţi de romi din judeţul Sibiu, formată majoritar din femei şi copii. Pe baza observaţiilor directe şi a studiilor de teren realizate de antropologul Oana Burcea în ultimii 5 ani, Anca Mihuleţ, Delia Popa şi Ellen Rothenberg au încercat să identifice vizual acţiuni şi procese cotidiene care se petrec în această colectivitate socială pe un fond tradiţional - fantastic.

Analizând politica reprezentării şi a interpretării în studiul său „Oponenţi, audienţe, alegători şi comunitate” (“Opponents, Audiencies, Constituencies, and Community”), Eduard Said declara că este necesară depăşirea ghetourilor de gândire în care au fost constrânşi intelectualii, şi redeschiderea anumitor procese sociale blocate pentru a observa realităţile sociale dintr-o perspectivă seculară, şi nu una mistică. În acest fel, producţia unui material vizual în care sub fiecare imagine se ascunde o altă imagine contextualizează istoria celuilalt, rămas în afară, şi recuperează momente importante greşit interpretate sau invizibile, conectând fragmente istorice definitorii la practica socială contemporană.

Folosindu-se de concepte post-feministe – experienţa subiectului, corpul social, asumarea diferenţelor sau legătura simbolică dintre limbaj, gest şi subconştient - alături de crearea unei specificităţi a privirii prin intermediul unui demers creativ, artistele au produs o serie de lucrări noi cu intenţia de a traduce realitatea vieţii zilnice din comunitate. Instalaţia site-specific a lui Ellen Rothenberg constă într-o coadă împletită lungă de 15 m care străbate şi în acelaşi timp blochează o parte din spaţiu, fiind inspirată de părul împletit al fetelor rome; video-ul Deliei Popa prezintă o piesă de teatru gândită şi interpretată de copiii din comunitate plecând de la romanul fantastic al lui Michael Ende, „Momo”.

Echipa Chelen Amenca: Oana Burcea, antropolog şi muzeograf, Complexul Muzeal Astra; Anca Mihuleţ, curator Galeria de Artă Contemporană a Muzeului Naţional Brukenthal; Delia Popa, artist vizual; trăieşte şi lucrează la Bucureşti; Ellen Rothenberg, artist vizual şi profesor la The School of the Art Institute Chicago.

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP