Un produs Blogger.

luni, iunie 30, 2014

Workshopul de restaurare icoane pe sticlă, finalizat cu succes la Muzeul ASTRA

În data de 27 iunie, de la ora 11:00, la Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, a avut loc Festivitatea de încheiere a Workshopului de restaurare icoane pe sticlă, susţinut în perioada 16-27 iunie 2014 de dr. Alina Genina Ionescu, expert-restaurator pictură în cadrul Complexului Naţional Muzeal ASTRA.

Programul evenimentului a cuprins înmânarea diplomelor de participare, prezentarea expoziţiei cu icoanele restaurate,  vizionarea​ filmului ştiinţific-educaţional realizat pe durata workshopului şi lansarea catalogului. Într-o formulă grafică foarte bună, catalogul prezintă o documentare completă a procesului de restaurare, cuprinzând specificaţiile tehnice referitoare la starea de conservare a obiectului, investigaţiile fizice, chimice şi biologice şi descrierea operaţiilor specifice fiecărei piese în parte. Se regăsesc aici imagini ale obiectului înainte, în curs şi după restaurare.

Cu acelaşi prilej, a avut loc şi lansarea cărţii în format tipărit şi în format electronic ICOANE PE LEMN.ICOANE PE STICLÃ • CERCETARE - RESTAURARE –VALORIFICARE, Autor:
dr. Alina Geanina Ionescu. 


Cuvânt înainte
Este de notorietate faptul că vastul patrimoniu artistic al ţării noastre este departe de a fi valorificat muzeistic integral. Se află în depozitele muzeelor şi în colecţiile unor instituţii ecleziastice adevărate comori cvasi-necunoscute de public şi adesea necercetate de specialişti. Tocmai un asemenea ansamblu de opere de artă este dat la iveală şi pus în valoare sub forma acestui volum Icoane pe lemn şi icoane pe sticlă. Cercetare - Restaurare - Valorificare, semnat de Alina Geanina Ionescu. 

Pictoriţă de talent, cum s-a putut constata într-o expoziţie personală organizată în sala Bibliotecii Academiei Române, specialistă cu o bogată activitate în domeniul restaurării şi conservării operelor de artă, autoarea prezentei lucrări şi-a propus şi a izbutit să abordeze, aşa cum se va convinge cititorul studiului introductiv, pe solide baze teoretice întreaga problematică a restaurării, conservării şi valorificării icoanelor ca gen artistic văzut în toată specificitatea sa de sorginte bizantină sub aspectul compoziţiei, al perspectivei, desenului şi cromaticii. Şi nu doar atât. Semnificaţiile simbolice profunde, rolul icoanelor ca obiecte de cult au stat de asemenea în atenţia acordată interpretării conţinutului spiritual al imaginilor înfăţişate. Iar în această privinţă este de relevat dăruirea, am spune devoţiunea cu care autoarea se consacră muncii laborioase de restaurare a unor opere pe care trecerea implacabilă a timpului a pus pecetea degradării fizice şi a alterării chimice a culorilor. Şi, cum stăpâneşte în mod suveran întregul arsenal al mijloacelor tehnice din domeniile radiografiei, analizei chimice a pigmenţilor, grundurilor, lianţilor, vernis-urilor etc., autoarei nu i-a fost greu să pună adesea diagnosticul exact pentru ca apoi să aplice soluţiile adecvate în intervenţiile menite să însănătoşească operele în suferinţă. Aşa se face că, trecând de la teorie la practică, autoarea ne-a demonstrat în câteva studii de caz, precum cel al icoanei „Deisis”, cum o operă înecată în materie ancrasată, devenită aproape opacă, a fost trezită la o nouă viaţă în toată armonioasa strălucire a culorilor. Ba mai mult, odată cu îndepărtarea stratului ce obtura imaginea, spre bucuria restauratoarei şi a noastră, a fost dată la iveală şi iscălitura meşterului zugrav, acel Iacov Zugravul pe care autoarea îl bănuia pe baza analogiilor stilistice cu alte icoane pictate de acesta. De fapt, atribuirea multor icoane, din patrimoniul Mitropoliei ardelene şi cel al Complexului Naţional Muzeal ASTRA, unor zugravi deja cunoscuţi, operaţie făcută pe baza unui studiu comparativ complex constituie încă un merit al demersului întreprins de autoare. 

Şi astfel, cum sugeram la început, Geanina Ionescu a realizat ca teoretician şi practician deopotrivă o lucrare complexă, edificatoare asupra talentului, priceperii, pasiunii şi puterii sale de muncă pentru care merită toată admiraţia şi gratitudinea. 

Vasile Florea

vineri, iunie 27, 2014

Muzeul ASTRA îşi încheie activitatea în cadrul proiectului internaţional CultTour


Vineri, 27 iunie 2014 a avut loc la Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, din Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA, masa rotundă cu participarea reprezentanţilor instituţiilor de interes naţional, prin care Muzeul ASTRA a realizat un bilanţ al activităţii sale în cadrul proiectului internaţional CultTour.

Proiectul „CultTour”a început la data de 1 ianuarie 2011, prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei, şi a avut o perioadă de implementare de 42 de luni şi un buget de 2,517,395.99 euro (inclusiv TVA), din care 2,139,786.59euro au reprezentat valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Activităţile proiectului au fost realizate prin contribuţia următorilor parteneri: Orasul Avrig - Romania - partener lider; Consiliul Judeţean Sibiu - prin Muzeul „Astra” Sibiu; Fundaţia „Samuel von Brukenthal” – Romania; Universitatea de Stiinţe Aplicate IMC Krems - Austria; Universitatea de Resurse Naturale şi Stiinţe Aplicate din Viena - Austria; Municipalitatea Veliko Turnovo - Bulgaria; Municipalitatea Alexandroupolis - Grecia; Departamentul Regional pentru Patrimoniu Cultural Apulia - Italia; Universitatea Tehnică Berlin - Germania.

Strategia de dezvoltare pe termen lung a Muzeului ASTRA priveşte reconstituirea peisajului cultural specific din preajma monumentelor, prin conservarea şi cultivarea pomilor fructiferi tradiţionali, a varietăţilor tradiţionale de legume, a cerealelor, a plantelor tehnice şi a florilor.

O altă direcţie de dezvoltare o reprezintă atragerea unor noi categorii de public, apropierea de comunitate, în scopul de a oferi acesteia posibilitatea petrecerii timpului liber în mod creativ. În acest sens, au fost realizate workshopuri privind auditarea şi ameliorarea produselor şi serviciilor turistice, dezvoltarea de planuri de afaceri în domeniul turistic, dar şi un studiu de fezabilitate pentru realizarea unui Centru pentru Activităţi şi Resurse Regionale în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.

Biroul de presă al C.N.M. ASTRA

joi, iunie 26, 2014

Vernisajul expoziţiei Landleri printre saşi la Muzeul ASTRA

Vineri, 27 iunie 2014, de la ora 16:00, Muzeul de Etnografie Săsescă „Emil Sigerus” din cadrul Complexului Naţional Muzeal ASTRA are plăcerea să invite publicul la vernisajul expoziţiei Landleri printre Saşi/ Nebeneinander - Miteinander. Landler und Sachsen. Evenimentul va avea loc la Casa Artelor, din Piaţa Mică, nr. 21. Prin intermediul fotografiilor şi a pieselor din colecţia Muzeului de Etnografie Săsescă „Emil Sigerus”, a celor oferite de către Biserica Evanghelică şi a celor din colecţii private, vizitatorii vor putea descoperi povestea landlerilor: de unde și când au venit, ce religie au, ce dialect vorbesc, ce tradiţii păstrează, ce a însemnat conviețuirea cu saşii şi românii vreme de 280 de ani pe teritoriul Transilvaniei. Vor fi expuse cărţi bisericeşti, elemente de port popular, broderii, ceramică şi imagini de arhivă, ce prezintă comunitatea landlerilor şi a saşilor în decursul timpului. 

Expoziţia va putea fi vizitată în perioada 27 iunie – 27 august 2014.

Scurtă istorie a landlerilor
Saşii sunt cunoscuţi datorită istoriei lor de peste 800 de ani în Transilvania, bucurându-se în zilele noastre de o largă mediatizare. Nu acelaşi lucru se poate spune despre landleri. În zona Sibiului, în Turnişor (Neppendorf), în prezent cartier al Municipiului Sibiu, în localităţile Cristian (Großau) şi Apoldu de Sus (Großpold) trăiesc landlerii, parte a minorităţii germane, astăzi aproape necunoscuţi.

Cine sunt landlerii?
Termenul de landler derivă din cuvântul german Land cu referire la împărţirea teritorială a Austriei în landuri.

De unde şi când au venit landlerii?
Povestea landlerilor începe în urmă cu 280 de ani, la data de 9 iulie 1734. Atunci 264 de persoane din zona Salzkammergut (Austria) au fost nevoite să îşi părăsească ţara din motive religioase. Îmbarcate în patru vapoare au străbătut cursul Dunării de la Linz la Timişoara, de unde, până la destinaţia finală, au mers fie pe jos, fie cu căruţele.

Care a fost cauza deportării?
Deportarea a fost preţul pe care l-au plătit aceşti oameni pentru convingerile lor religioase evanghelice de care nu au vrut să se dezică. Carol al VI-lea şi Maria Tereza au dispus deportarea a peste 4.000 de credincioşi protestanţi la marginea imperiului, în Transilvania, în perioada 1734 – 1776.

Traiul alături alături de saşi
Ajunşi în satele deja locuite de saşi, landlerii au fost acceptaţi şi integraţi în rândurile lor cu reticenţă deoarece vorbeau un alt dialect german, diferit de cel săsesc. La şcoală, copiii din ambele etnii erau educaţi în limba germană, limbă pe care o vorbeau numai în cadru public sau la şcoală. Din păcate limba nu a reuşit să-i unească, fiecare comunitate păstrându-şi dialectul. Liantul între ei a fost religia comună de confesiune evanghelică.

Curator, Camelia Ştefan
Expoziţie realizată cu sprijinul
Parohiei Evanghelice C.A. Turnişor (Muzeul Landlerilor)

Workshop de restaurare icoane pe sticlă

În perioada 16-27 iunie 2014, Complexul Naţional Muzeal ASTRA prin Centrul ASTRA pentru Patrimoniu. Departamentul de Conservare-Restaurare organizează prima ediţie a Workshopului de restaurare icoane pe sticlă ce va reuni alături de specialiştii muzeului - gazdă, invitaţi din Londra, Republica Moldova şi studenţi din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” – Sibiu.

Workshopul coordonat de dr. Alina Geanina Ionescu se va desfăşura la Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, Pădurea Dumbrava, nr. 16-20, Poarta III.

Îmbinarea reperelor teoretice cu demonstraţiile practice pe icoanele luate în studiu, aflate într-o stare de conservare precară, va duce la salvarea a zece icoane din Colecţia Muzeului ASTRA, piese cu probleme specifice de restaurare: murdărie superficială, aderentă şi ancrasată, desprinderi şi pierderi ale peliculei de culoare, fenomen de pulverulenţă, uzură funcţională, suport spart în două sau mai multe fragmente, fragilizarea lemnului (capac şi ramă), pierderi de material lemnos, fisuri şi crăpături, intervenţii anterioare (cuie metalice neconstitutive, hârtie interpusă între capac şi pelicula de culoare) etc.

În vederea desfăşurării Workshopului de restaurare icoane pe sticlă, piesele vor fi analizate din punct de vedere al stării de conservare, se va realiza documentaţia fotografică, se vor face investigaţii fizice, chimice, biologice şi se va întocmi documentaţia în vederea restaurării pieselor.

Şase din icoanele selectate aparţin centrului de la Nicula – cel mai vechi centru în care
s-au pictat icoane pe sticlă, două icoane provin din Gherla, o icoană provine din Maierii Albei Iulia, zugrav din familia Poienaru - probabil Petru Prodan, cca 1850-1886 şi o icoană provine din Cârţişoara. Aceasta din urmă este datată 1893 şi i-a fost atribuită zugravului Matei Ţimforea, pictor cu o bogată activitate artistică.

Acest eveniment cultural se doreşte a fi o continuare a Trainingului de restaurare icoane pe sticlă ce a avut loc în perioada 27-29 noiembrie 2013 în Republica Moldova, eveniment ce s-a desfăşurat la sediul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei. Ca dovadă că evenimentul a avut un impact pozitiv, în urma acestei acţiuni s-au deschis oportunităţi de parteneriat, creându-se o punte de legătură culturală între cele două instituţii (Complexul Naţional Muzeal ASTRA şi Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).
miercuri, iunie 25, 2014

Zilele HUNGARIKUM la Sibiu între 27-29 iunie 2014

Asociaţia Maghiarilor din Sibiu – HID, prin Centrul Cultural Maghiar şi Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu, cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu şi al Consiliului Judeţean Covasna organizează un nou concurs de gătit gulyás în cadrul celei de-a cincea ediţii a Zilelor HUNGARIKUM la Sibiu.
Zilele HUNGARIKUM prezintă valori specific maghiare într-un oraş caracterizat istoric prin bogăţie culturală diversă şi multietnică. Organizatorii aduc în fiecare an mostre din cultura şi tradiţiile care reprezintă poporul maghiar: dansuri, porturi, muzică populară, gastronomie, expoziţii tematice, literatură, etc. Evenimentul cel mai aşteptat de publicul larg a devenit concursul de gătit gulyás, organizat în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului la care poate participa orice doritor indiferent de etnia din care face parte, echipa câştigătoare de anul trecut fiind chiar mixtă din acest punct de vedere. De vineri până duminică, meşteri populari maghiari din diferite colţuri ale Transilvaniei vor expune cu vânzare în muzeu. Sâmbătă, pe lângă concursul de gătit – care este, de fapt un eveniment de socializare mai mult decât o întrecere – se vor organiza ateliere meşteşugăreşti pentru copii în iurta special construită la faţa locului cu acest prilej.
În programul din acest an se mai regăsesc: prezentarea unui „hungarikum” recunoscut oficial şi internaţional Béres Csepp (Picătura Beres) şi a doctorului care a inventat acest elixir al sănătăţii. De asemenea, vor fi prezentate două dintre cele mai apreciate şi recunoscute reviste de cultură, una din Transilvania şi una din Ungaria, de către chiar redactorii-şefi invitaţi de organizatori cu acest prilej, va fi vernisată expoziţia Albastru de iobag iar duminică seara se va organiza un concert în aer liber.

Organizatorii aşteaptă, aşadar înscrierile echipelor ce doresc să participe la concursul de gătit gulyás până pe 25 iunie şi invită pe toată lumea să facă cunoştinţă cu bunătăţuri maghiare, denumite generic: hungarikum!
Concursul de gătit gulyás

28 iunie 2014, ora 8,30 în Muzeul în Aer Liber, Complexului Muzeal Naţional Astra din Sibiu

Înscrierea la concurs se poate face online, accesând formularul de pe site-ul comunităţii maghiare din Sibiu: www.szeben.ro unde – la secţiunea în limba română – se găsesc şi informaţii suplimentare despre desfăşurare, înscriere, regulament. Alte detalii se pot obţine şi prin mail de la organizatori: ildiko@szeben.ro.

Mese rotunde si conferinta de presa

Muzeul ASTRA își încheie activitatea în proiectul internațional CultTour prin organizarea a trei mese rotunde, cu participare națională și locală, în perioada 25-27 iunie 2014. Astfel, miercuri, 25 iunie, va fi organizată o masă rotundă la Șeica Mică, în sediul Primăriei, joi, 26 iunie, la sediul Primăriei din Arpașu de Jos, iar vineri, 27 iunie, la Sibiu, în Muzeul în aer liber, la Centrul ASTRA pentru patrimoniu. Toate mesele rotunde vor începe la ora 10,00.

Masa rotundă de vineri, 27 iunie, cu participarea reprezentanților instituțiilor de interes național, va fi precedată de o conferință de presă, la ora 10,00, la Centrul ASTRA pentru patrimoniu.

Complexul Naţional Muzeal ASTRA este partener în cadrul proiectului internaţional SEE/B/0006/4.3/X CULTTOUR “Cultural (garden) heritage as focal points for sustainable tourism”, Transnational Cooperation Programme South East Europe (Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei). În cadrul acestui proiect au fost realizate, la Sibiu, workshopuri privind auditarea şi ameliorarea produselor şi serviciilor turistice, dezvoltarea de planuri de afaceri în domeniul turistic, dar şi un studiu de fezabilitate pentru realizarea unui Centru pentru Activităţi şi Resurse Regionale în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.

În cadrul acestor activităţi, dar şi în al numeroaselor întâlniri de lucru, workshopuri şi conferinţe organizate în România şi în ţările partenere, Muzeul ASTRA a beneficiat de suportul ştiinţific al Universităţilor din Krems, Viena şi Berlin. Studiile, workshopurile şi materialele publicate în cadrul acestui proiect se adresează publicului larg, fiind disponibile pe situl www.culttour.eu.

Mesele rotunde și conferința de presă vor permite prezentarea rezultatelor obținute de Muzeul ASTRA în proiectul CultTour și modalitățile în care experiența acumulată va servi în strategia de dezvoltare a muzeului, dar și posibilitățile de implicare a instituției în proiecte de dezvoltare a produselor și serviciilor cultural-turistice la nivel local și regional.

Manager de proiect,
Ciprian Ştefan

luni, iunie 23, 2014

"Ziua Universală a iei" în desfăşurare la Muzeul ASTRA

În perioada 20 -24 iunie 2014 Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului este gazda evenimentului  "Ziua Universală a iei", ce aduce tradiţia arhaică românească într-un context modern, făcând-o accesibilă publicului larg, transformând ia într-o adevărată stare de spirit.


Prima zi a evenimentului a început la Centrul ASTRA pentru Patrimoniu cu vernisajul expoziţiei care prezintă fotografii din Arhiva Muzeului ASTRA din Sibiu și Arhiva Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj, urmat apoi de conferința „IA, Haină de Lumină a sufletului”, moderată de Mirela Iancu, coordonator proiecte culturale în cadrul C.N.M. ASTRA. Invitații au fost  Pr. Prof. Constantin Necula, Florin Chilian, Mirela Crețu - cercetător științific, director Muzee Pavilionare.

Sâmbătă seara, de la ora 18:30, public de toate vârstele, cu ii, cu flori în păr și cu sufletul plin de emoție a urmărit concertul lui Florin Chilian, pe scena de pe lac. Duminică, aproximativ 100 de biciclişti pornind din Piaţa Mică a oraşului, au ajuns în Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA, înveşmântați în ii sau cămăși tradiționale, pregătiţi de picnic. Pe tot parcursul primelor zile de desfăşurare a evenimentului, cei 3120 de vizitatori, dintre care 810 purtători de ii, s-au putut bucura de ateliere de semne de carte şi bijuterii de inspirație tradițională, târg şi concurs de ii, coroniţe de flori împletite şi machiaj pentru doamne şi domnişoare.

Vă aşteptăm în Muzeul în aer liber şi mâine, 24 iunie, ziua Sânzienelor în tradiţia populară românească. Asociate Sărbătorii Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul din calendarul creştin creştin-ortodox, Sânzienele îşi au originea într-un străvechi cult solar, fiind considerate în popor nişte femei frumoase, adevărate preotese ale soarelui, divinităţi nocturne ascunse în păduri. Conform tradiţiei, Sânzienele plutesc in aer sau umblă pe pământ în noaptea de 23 spre 24 iunie, cânta şi dansează, conferă fecunditate holdelor, tămăduiesc bolile si suferinţele oamenilor.

Marţi, 24 iunie, de la ora 13:00, Asociația pentru cultură tradițională ZESTREA din Cluj  va realiza în Muzeul în aer liber, zona Târgului de Ţară, o reconstituire a obiceiului de Sânziene, ce va cuprinde ceremonialul Cununei Secerișului, o paradă a celor mai frumoase costume populare din zone etnografice diferite, muzică live.

În prealabil, în intervalul orar 11:00 – 11:30, elevii Școlii Gimnaziale din Slimnic, coordonaţi de prof. Emilia Dragomir, vor fi prezenat o şezătoare autentică din zona Sibiului.
De asemenea, pe tot parcursul zilei, în intervalul orar 10:00-18:00 vor avea loc ateliere de cusut motive tradiţionale pe etamină şi  de confecţionat zgărdane şi brăţări din aţe. 

Evenimentul "Ziua Universală a iei" se va încheia cu o petrecere în OLDIES PUB : SÂNZIENE PARTY cu RYM - the new band in town. Participanţii vor primii premii constând în zboruri cu parapanta, tiroliană şi multe alte surprize.

Vă aşteptăm cu drag !

miercuri, iunie 18, 2014

Muzeal ASTRA susţine "Ziua Universală a iei Roşia"

Complexul Naţional Muzeal ASTRA susţine iniţiativa Şcolii Gimnaziale Roşia din Sibiu de a celebra Ziua Universală a iei, printr-o serie de activităţi care includ sâmbătă, 21.06.2014,ora 14:00, un marş moto pornind din parcarea Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA (Muzeul în aer liber) pe traseul Calea Dumbrăvii —B-dul Coposu— str. Bâlea —str. Ştefan cel Mare—Roşia, cât şi o paradă pornind de la aceeaşi oră, pe acelaşi traseu, duminică, 22.06.2014.

Reprezentarea jandarmeriei rurale în Muzeul în Aer LiberMuzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA vine cu o nouă surpriză pentru vizitatorii săi: o animaţie culturală prin care va fi reprezentat jandarmul rural, un personaj al statutului, dar şi al satului din trecut.

Vreţi să vedeţi cum arătau jandarmii rurali din România anilor 1895-1912? Vreţi să vedeţi culoarea numită în trecut „bleu-jandarm”, amintită în opere literare, dar uitată demult? Doriţi să vă fotografiaţi lângă „jăndarul” de altădată, temut dar şi respectat în satul bunicilor şi străbunicilor voştri? Veniţi începând cu data de 21 iunie 2014 în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului! Această animaţie culturală face parte din programul „Animă ASTRA”, care la rândul lui se încadrează în conceptul de „Muzeu viu”.

În perioada 1893-1949 în satele din România nu exista poliţie, ci jandarmeria rurală. Jandarmii aveau atribuţii mai importante şi mai multe decât actuala poliţie rurală; pe lângă aceasta, jandarmul era un personaj al lumii satului, prezent în toate activităţile cotidiene, în mentalul colectiv şi în opere literare. Dacă portul popular era diferit de la o zonă etnografică sau chiar de la un sat la altul, uniforma jandarmului şi sutana neagră a preotului erau la fel în toată România, fiind un element de unitate şi o parte a peisajului cotidian rural. Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale va reprezenta această temă prin reconstruirea unui post de jandarmi şi prin animaţii culturale prin care, în sezonul estival, în majoritatea sâmbetelor şi duminicilor, un om se va îmbrăca într-o copie fidelă de uniformă de jandarm rural de epocă.Uniforma este o copie fidelă, realizată pe baza cercetării de arhivă, a regulamentelor militare, a fotografiilor de epocă, a cărţilor poştale şi a altor surse documentare. Prima ţinută care a fost confecţionată şi o veţi vedea este cea model 1893-1895, a unui sergent de jandarmi şi este prima uniformă a jandarmeriei rurale din România. O asemenea uniformă nu se mai găseşte în original în nici un muzeu militar din ţară. Descrierea ei detaliată şi fotografii cu aceasta le găsiţi în documentele anexate. Animaţia va demara în zilele de 21-22 iunie 2014, şi va continua şi în weekendurile următoare. În fiecare sfârşit de săptămână jandarmul din muzeu va fi echipat altfel, pentru că existau 3 ţinute, care se realizau prin schimbarea unor accesorii ale uniformei (detaliile le găsiţi în documentul word unde este realizată descrierea). În jandarmeria rurală, în anii 1893-1911, sergentul era un grad pe care îl purtau angajaţii, iar funcţia corespunzătoare pentru acest grad era, până în 1908, acea de şef de secţie sau de pluton – comandatul jandarmeriei unei plăşi (subdiviziune teritorial-administrativă, intermediară între comună şi judeţ), iar anii 1908-1911 sergenţii erau şefi de post din fiecare comună rurală. Ulterior gradul va fi rezervat numai pentru trupa în termen.

Această activitate exemplifică cel mai bine rostul unui muzeu: cercetarea ştiinţifică nu se rezumă numai la publicarea unor articole sau cărţi, pentru un public de specialitate, restrâns, ci este oferită întregului public, de la oameni maturi până la copiii mici, care trec pragul muzeului. Prin acurateţea ştiinţifică cu care este realizată copia după original, Muzeul ASTRA arată respectul pentru publicul vizitator şi pentru adevărul istoric; totodată, acesta diversifică gama de activităţi culturale pe care le oferă vizitatorilor, dar completează şi tematica muzeului.ZIUA UNIVERSALĂ A IEI sărbătorită de Muzeul ASTRA

În perioada 20 -24 iunie 2014, Complexul Naţional Muzeal ASTRA şi Future Capital organizează Ziua Universală a Iei, o continuare a proiectului iniţiat de comunitatea social media La Blouse Roumaine în anul 2013, când şase continente, 48 de ţări, 109 localităţi, 143 de evenimente au sărbătorit cu entuziasm ia, transformând-o într-o adevărată stare de spirit, o nemărginită bucurie a contopirii cu natura, a prosperităţii şi a dragostei.


Evenimentul va începe anul acesta pe data de 20 iunie, în ajunul solstiţiului de vară şi se va termina pe 24 iunie, de Sânziene. În acest an, organizatorii propun tuturor instituţiilor de învăţământ din România şi din diasporă să celebreze Ziua Universală a Iei şi încheierea anului şcolar pe 20 iunie 2014, prin purtarea iilor, cămăşilor şi costumelor tradiţionale atât de către elevi, cât şi de către cadrele didactice.

„Elevii şi profesorii vor celebra împreună, în ţară şi pe toate meridianele globului, IA şi cultura tradiţională din spaţiul românesc. Astfel, vom da startul poveştii, căci IA reprezintă mai mult decât o haină. IA este o stare, o conştiinţă, este legătura care uneşte timp şi spaţiu, care îmbracă prezentul cu moştenirea străbunilor”, a declarat Andreea Ciortea, reprezentant Future Capital.

Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului va fi gazda celor patru zile de poveste, timp în care toţi cei entuziaşti vor putea să se iniţieze în arta făuririi de bijuterii şi semne cusute sub îndrumarea unor talentaţi meșteri populari, să participe la un târg de ii, să depene legende de Sânziene. Din program mai fac parte o paradă a iilor, concursul "Cea mai frumoasa ie", plimbări cu Biciclete Cochete, organizate de asociaţia cu acelaşi nume, un program de animaţii gastronomice, Sânziene Party în Oldies Pub-Live Music şi multe alte surprize.

Biroul de presă al C.N.M. ASTRA


 

luni, iunie 16, 2014

Expozitia "Colectii si colectionari"

Complexul Național Muzeal ASTRA în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu și Asociaţia ECCE Educaţia, a prezentat publicului sâmbătă, 14 iunie 2014, în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, expoziţia "Colecţii şi colecţionari", eveniment reprezentând etapa județeană a proiectului cu același titlu. Puteți observa în aceste fotografii câteva dintre cele mai interesante colecții dar și pe micii colecționari, care au strâns obiectele, le-au pastrat cu grijă și le-au facut cunoscute colegilor, profesorilor și tuturor celor interesați.


vineri, iunie 13, 2014

Oferta Muzeului ASTRA la sfârşitul acestei săptămâni

În acest weekend Muzeul ASTRA vine în întâmpinarea publicului cu un program de petrecere a timpului liber pentru toate gusturile.

În cadrul programului Animă ASTRA!, atât sâmbătă, 14 iunie, cât şi duminică, 15 iunie, în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, meşterii populari Florin Ţopa şi Iulia Sava vor împărtăşi celor interesaţi de arta tradiţională, tainele picturii pe sticlă şi a modelajului în lut iar cei trei instrumentişti ai trupei Peste pădure, alături de solistul vocal Daniela Popa, vor susţine momentele de muzică, reamintind publicului sonoritățile lumii țărănești.

Producătorii prezenţi între orele 10:00-18:00 la Târgul de Ţară, vor aştepta vizitatorii cu binecunoscutele produse apicole, brânzeturi, pâine proaspătă, dulcețuri și siropuri. Nu vor lipsi nici animaţiile cu caracter gastronomic: ciorbă de salată, tocăniţă de cartofi cu cârnăciori şi salată de varză albă.

De asemenea, câteva evenimente ale Complexului Naţional Muzeal ASTRA se vor înscrie şi în acest weekend în programul Zilele Culturale ale Județului Sibiu, iniţiat de Consiliul Judeţean Sibiu, în scopul promovării culturale a zonelor etno-geografice ale judeţului. În cea de-a treia săptămână a programului Muzeul ASTRA va colabora la organizarea unor târguri de produse tradiţionale cu participarea producătorilor locali din Biertan (sâmbătă, 14 iunie) şi din Micăsasa (sâmbătă, 14 iunie şi duminică, 15 iunie). Între orele 10:00 şi 16:00, cumpărătorii vor putea achiziţiona legume şi fructe proaspete, produse lactate de oaie şi de vacă, miere de albine, produse de panificaţie şi brutărie tradiţională. Muzeograful C.N.M. ASTRA Lucian Robu va realiza ghidaje în Muzeul Armenilor Transilvăneni şi în Biserica Armenească din Dumbrăveni.


Muzeul Armenilor Transilvăneni din Dumbrăveni este cel mai tânăr muzeu al judeţului Sibiu Acesta a fost deschis în vara anului 2010, în castelul Apaffy, clădire monument istoric. Edificiul a fost reabilitat şi în interiorul lui sunt expuse acum fotografii şi obiecte aparţinând comunităţii armenilor.

Biserica Armenească din Dumbrăveni este amintirea bogăţiei şi gustului comunităţii armeneşti de odinioară. Ea se numără printre cele mai importante edificii ale arhitecturii religioase baroce din Transilvania. Prima biserică de piatră înălţată de armeni în cinstea Sfintei Treimi a fost construită între anii 1723 şi 1725. Clădirea aşezată pe piaţa Zárda a fost ameninţată de mai multe ori de inundaţiile Târnavei Mari, în 1763 apa pătrunzând deja şi în biserică. Această întâmplare şi dimensiunile reduse ale clădirii au motivat comunitatea să construiască o biserică nouă, mai amplă şi pe un teren ferit de inundaţii. Locul desemnat s-a aflat în piaţa centrală, în vecinătatea castelului Apafi. Procesul de construire a început în 1766 şi deşi fundaţia navei a fost finalizată în 1767, construcţiile s-au oprit timp de zece ani datorită costurilor foarte mari. O importantă contribuţie la finalizarea lucrării a avut-o donaţia de 6000 de forinţi a împărătesei Maria Tereza. 

Biroul de presă al C.N.M. ASTRA

joi, iunie 12, 2014

Proiectul educațional Colecţii şi colecţionari la Muzeul ASTRA

Complexul Național Muzeal ASTRA în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu și Asociaţia ECCE Educaţia, invită publicul sâmbătă, 14 iunie 2014, ora 10:00, în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, zona Etno-Tehno Parc, la deschiderea expoziţiei Colecţii şi colecţionari, eveniment ce marchează etapa județeană a proiectului cu același titlu.

Înscris în Calendarul Judeţean al Activităţilor Educative avizat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu pentru anul şcolar 2013- 2014, proiectul reunește nouă unități școlare din județul Sibiu, care la inițiativa Şcoalii Gimnaziale nr. 3 din Cisnădie și-au propus să ofere elevilor posibilitatea implicării într-o acțiune care presupune munca în echipă, învățarea prin descoperire, stimularea imaginației, a curiozității, știut fiind faptul că abordarea învățării din perspectiva unor activități plăcute și motivante, specifică educației nonformale, se alătură educației formale în vederea dezvoltării personalității tinerilor și pregătirii lor pentru afirmare profesională.

O primă etapă de derulare a proiectului a avut loc la nivelul unităților școlare implicate: Şcoala Gimnazială nr. 3 Cisnădie, Şcoala Gimnazială Roşia, Şcoala Gimnazială “S.P. Barcianu” Răşinari, Şcoala Gimnazială “Aurel” Decei” Gura Râului, Şcoala Gimnazială “Matei Basarab” Turnu Roşu, Şcoala Gimnazială “Constantin Moţaş” Mediaş, Liceul Teoretic “Gustav Gundisch” Cisnădie, Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazu” Şelimbăr.

Calendarul activităților a cuprins: promovarea proiectului în rândul elevilor și a părinţilor, înscrierea elevilor în proiect, documentarea, organizarea şi pregătirea colecţiilor sub îndrumarea cadrelor didactice și în final, prezentarea rezultatelor muncii lor în fața părinților, profesorilor și a colegilor.

Etapa județeană, ce se va desfășura în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, aduce în fața publicului o selecție a acelor colecții din etapa anterioară, care au răspuns criteriilor de evaluare impuse.

Mai multe detalii despre acest proiect se pot găsi și online, accesând linkul https://sites.google.com/site/colectiicolectionari/

Biroul de presă al C.N.M. ASTRA

miercuri, iunie 11, 2014

Workshop de restaurare icoane pe sticlă


În perioada 16-27 iunie 2014, Complexul Naţional Muzeal ASTRA prin Centrul ASTRA pentru Patrimoniu. Departamentul de Conservare-Restaurare organizează prima ediţie a Workshopului de restaurare icoane pe sticlă ce va reuni alături de specialiştii muzeului - gazdă, invitaţi din Londra, Republica Moldova şi studenţi din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” – Sibiu.
Workshopul coordonat de dr. Alina Geanina Ionescu se va desfăşura la Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, Pădurea Dumbrava, nr. 16-20, Poarta III.

Îmbinarea reperelor teoretice cu demonstraţiile practice pe icoanele luate în studiu, aflate într-o stare de conservare precară, va duce la salvarea a zece icoane din Colecţia Muzeului ASTRA, piese cu probleme specifice de restaurare: murdărie superficială, aderentă şi ancrasată, desprinderi şi pierderi ale peliculei de culoare, fenomen de pulverulenţă, uzură funcţională, suport spart în două sau mai multe fragmente, fragilizarea lemnului (capac şi ramă), pierderi de material lemnos, fisuri şi crăpături, intervenţii anterioare (cuie metalice neconstitutive, hârtie interpusă între capac şi pelicula de culoare) etc.

În vederea desfăşurării Workshopului de restaurare icoane pe sticlă, piesele vor fi analizate din punct de vedere al stării de conservare, se va realiza documentaţia fotografică, se vor face investigaţii fizice, chimice, biologice şi se va întocmi documentaţia în vederea restaurării pieselor.

Şase din icoanele selectate aparţin centrului de la Nicula – cel mai vechi centru în care s-au pictat icoane pe sticlă, două icoane provin din Gherla, o icoană provine din Maierii Albei Iulia, zugrav din familia Poienaru - probabil Petru Prodan, cca 1850-1886 şi o icoană provine din Cârţişoara. Aceasta din urmă este datată 1893 şi i-a fost atribuită zugravului Matei Ţimforea, pictor cu o bogată activitate artistică.

Acest eveniment cultural se doreşte a fi o continuare a Trainingului de restaurare icoane pe sticlă ce a avut loc în perioada 27-29 noiembrie 2013 în Republica Moldova, eveniment ce s-a desfăşurat la sediul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei. Ca dovadă că evenimentul a avut un impact pozitiv, în urma acestei acţiuni s-au deschis oportunităţi de parteneriat, creându-se o punte de legătură culturală între cele două instituţii (Complexul Naţional Muzeal ASTRA şi Muzeul Naţional de Artă al Moldovei).

Astfel, printre invitaţi îi amintim pe Svetlana Pociumban – consultant principal în cadrul Direcţiei de Patrimoniu Cultural, Guvernul Republicii Moldova – Ministerul Culturii, Gheorghe Caraji - Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău, specialist în restaurarea operelor de artă şi Florence Hayward - The Conservation Studio, Londra, specialist în restaurare.

La finalul celor zece zile de workshop, în cadrul festivităţii de încheiere ce va avea loc în aceeaşi locaţie la data de 27 iunie, ora 11.00, cei 19 participanţi din România, Republica Moldova, Anglia, Germania, Republica Macedonia vor primi diplome, iar invitaţii vor putea vizita expoziţia cu icoanele restaurate, vor putea participa la lansarea catalogului şi la prezentarea filmului ştiinţific educaţional realizat pe durata evenimentului.

Documentarul va surprinde aspecte din timpul procesului de restaurare, fiind un demers cultural-ştiinţific, imagini - document care să facă vizibil patrimoniul transilvănean. Vor fi redate cu exactitate etapele restaurării, ca instrument de lucru şi de cunoaştere pentru studenţi şi specialişti, ca reper de înţelegere pentru publicul larg. Restaurarea patrimoniului cultural mobil reprezintă o prioritate naţională.

Deţinător al unei colecţii impresionante de icoane - 177 icoane pe lemn şi 1862 icoane pe sticlă, Muzeul ASTRA are pe lista priorităţilor sale amenajarea unei săli de expoziţie permanente în care acest patrimoniu să fie accesibil publicului larg. Sunt aşteptaţi să asiste la workshop toţi cei care sunt interesaţi de salvarea patrimoniului, în perioada 16-20 iunie; 23-26 iunie 2014, între orele 9.00-17.00.

vineri, iunie 06, 2014

Expoziţii la Casa Hermes şi Casa Artelor

În perioada 6-15 iunie 2014, Complexul Naţional Muzeal ASTRA va găzdui la Casa Artelor, Piaţa Mică nr. 21, expoziţia „Universul unui mare artist: Marcel Chirnoagă“. Vernisajul va avea loc joi, 6 iunie 2014,  de la ora 12:00, evenimentul înscriindu-se în programul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu.

Vor fi prezentate lucrări în diverse tehnici ale gravurii (aquaforte, aquatinta, gravură cu sudură şi fotolitografie) şi  desene în tuş,  din diferite perioade ale vieţii artistului. Expoziţia va putea fi vizitată  zilnic între orele 10:00-18:00.

De asemenea, vă aducem la cunoştinţă faptul că expoziţia „Picu Pătruţ. Ultimul mare miniaturist al Europei” dedicată vieţii şi operei monahului Picu Procopie Pătruţ (1818-1872) va putea fi vizitată numai până la data de 18 iunie 2014, la Casa Hermes, Piaţa Mică, nr.11.

30 de manuscrise copiate şi ilustrate de înzestratul pictor-ţăran şi o suită de obiecte ţărăneşti din Săliştea şi Mărginimea Sibiului care definesc istoric şi etnografic spaţiul în care s-a născut, a trăit şi a creat Picu Procopie Pătruţ vă aşteaptă pentru încă două săptămâni să descoperiţi vasta activitate cultural-religioasă a acestuia.

joi, iunie 05, 2014

Valea Secaşelor promovată de Muzeul ASTRA în cadrul „Zilelor Culturale ale Judeţului Sibiu”


La sfârşitul acestei săptămâni, Consiliul Judeţean Sibiu, împreună cu instituţiile de cultură aflate sub tutela sa, promovează în cadrul „Zilelor Culturale ale Judeţului Sibiu”, o nouă regiune turistică sibiană: Valea Secaşelor.
 
„Zilele Culturale ale Judeţului Sibiu” este un proiect conceput pentru a se desfăşura anual în fiecare week-end din lunile mai/iunie şi septembrie/octombrie, în cele cinci zone etnografice ale judeţului Sibiu: Valea Secaşelor, Ţara Oltului, Mărginimea Sibiului, Valea Hârtibaciului şi Valea Târnavelor. 

Complexul Naţional Muzeal ASTRA se va implica în promovarea Văii Secaşelor prin organizarea unor târguri de produse tradiționale cu participarea producătorilor din Ocna Sibiului (sâmbătă, 7 iunie) şi Ruşi (duminică, 8 iunie). Între orele 10:00 şi 16:00, cumpărătorii vor putea achiziţiona legume şi fructe proaspete, produse lactate de oaie şi de vacă, miere de albine, produse de panificaţie şi brutărie tradiţională. De asemenea, la Ocna Sibiului, muzeograful C.N.M. ASTRA Lucian Robu va prezenta vizitatorilor expoziţia meșterului rotar Simion Cojocaru şi Colecţia Muzeală „Anuţa și Aurel Achim”.

Meșterul Simion Cojocaru păstrează viu un obicei vechi al zonei: arta obiectelor in miniatură. El creează cu pasiune cărucioare, războaie de ţesut, rotile, maşini de semănat porumb, teascuri, roabe cu doua roţi, toate reproduse la scară mică. A primit diverse premii pe plan local şi multe din operele lui au fost donate.

Deşi nu sunt originari din Ocna Sibiului, soţii Achim au alcătuit, în nouă ani, o colecţie etnografică de peste 5000 de obiecte. Frate cu Emilian Achim, a cărui colecţie din Almaşu Mare (judeţul Alba) este apreciată în întreaga ţară, Aurel Achim a avut exemplul şi experienţa acestuia în minte când s-a hotărât să-şi facă muzeu. Patima colecţionării a venit odată cu pensionarea şi mutarea la Ocna Sibiului, unde a amenajat într-o casă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, o colecţie privată, considerând că cei ce nu-şi cunosc trecutul nu se pot bucura de prezent.

Soţii cumpără obiecte cu entuziasm, iar Aurel Achim repară mecanismele, făcându-le să funcţioneze. Astfel, s-au înconjurat de obiecte mari şi mici, pe care le-au expus în două camere şi în curte: pick-up-uri şi discuri de vinil, aparate de fotografiat, bancnote, bijuterii, instrumente muzicale, ceramică, un război de țesut, o masă de frizer, mașini de cusut, război de țesut, o roată de olar, o șaretă de poștă, cântare și balanțe, unelte de minerit, obiecte care vorbesc despre perioada comunistă dar şi piese contemporane, cu alte cuvinte „o colecţie universală”, care surprinde diversele aspecte de civilizaţie şi evoluţia lor în timp.

Biroul de presă al C.N.M. ASTRA


marți, iunie 03, 2014

Ziua Internaţională a Copilului sărbătorită la Târgul de Ţară

Ziua Internaţională a Copilului a fost sărbătorită la Târgul de Țară, din Muzeul în aer liber, unde, pe 1 iunie, cei mici au fost invitați să participe la ateliere culinare, învăţând să prepare ”pupeze” şi ”cuci” din aluat de pâine sau să pregătească propria plăcintă cu fructe de sezon.

Teatru de umbre şi Ateliere practice de 1 iunie la Cornăţel

De întâi iunie Ferma Şcoala Cornăţel a răsunat de aplauzele copiilor care au urmărit cu sufletul la gură aventurile lui Ayo în cautatea vrăjitoarei Adaze, în cadrul spectacolului de teatru de umbre Aventurile lui AYO în Africa şi regăsirea fratelui pierdut pierdut, realizat în colaborare cu elevii Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Sibiu si cei ai Liceul de Arta Sibiu.Olimpiada Naţională „Meşteşuguri artistice tradiţionale”, finanţată de Administraţia Fondului Cultural Naţional


Complexul Naţional Muzeal ASTRA a înregistrat un nou succes prin proiectul Olimpiada Naţională Meşteşuguri artistice tradiţionale, care a obţinut un punctaj de 92.50, în cadrul primei sesiuni de proiecte culturale din anul 2014, secţiunea Patrimoniu Cultural Naţional (material şi imaterial) a concursului de proiecte pentru finanţare nerambursabilă, lansat de Administraţiei Fondului Cultural Naţional.

„Olimpiada Naţională Meşteşuguri artistice tradiţionale este parte integrantă a programului de revitalizare şi recuperare pentru cultură a patrimoniului imaterial, cunoscut sub numele de „Tezaure Umane Vii”, derulat de Complexul Naţional Muzeal ASTRA. Olimpiada urmăreşte conştientizarea populaţiei şcolare asupra valorilor perene ale civilizaţiei populare româneşti, îmbogăţirea talentului şi a aptitudinilor celor care, cu pasiune se apleacă asupra acestora, urmărind dezvoltarea abilităţilor practice de a produce valori de artă populară autentică” a declarat muzeograful responsabil de eveniment, Elena Găvan. 

Biroul de presă al C.N.M. ASTRA

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP