Un produs Blogger.

luni, iulie 13, 2015

Universitatea de Vară de restaurare de monumente și situri sub înaltul patronaj al Academiei Române

Repertoriu patrimoniu rural Bucium, ediția a V-a
organizată de RPER – Rencontres du Patrimoine Europe – Roumanie
sâmbătă, 18 iulie – duminică, 2 august 2015
Comunicat de presăÎn perioada 18 iulie – 2 august 2015, Asociația Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie - RPER, organizează la Bucium, jud. Alba, a V-a ediție a „Universității de Vară de restaurare de monumente și situri”- UdV Bucium, sub înaltul patronaj al Academiei Române. Continuare a edițiilor 2011, 2012, 2013 și 2014, UdV Bucium 2015 este un stagiu anual de 2 săptămâni, care asigură cursanților, în majoritate arhitecți (studenți, masteranzi și doctoranzi), dar și istorici, istorici de artă, sociologi, politologi și antropologi, un program multidisciplinar de pregătire în domeniul cercetării și protejării patrimoniului rural, în contextul decalajului uriaș dintre percepția și tratarea arhitecturii vernaculare în România și cea din țările vest-europene. Inițiat în 2011, pe fondul unei crize acute de preocupare privind moștenirea culturală, situație oglindită în lipsa unei legislații specifice și a unor programe de stimulare fiscală și financiară pentru prezervarea patrimoniului rural, proiectul își propune sensibilizarea societății românești față de valorile tradiționale încă existente dar extrem de fragile și încurajarea demersurilor ce țin de identificarea, inventarierea, reabilitarea in situ și promovarea acestei moșteniri.
Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare a patrimoniului rural in situ ca motor economic de dezvoltare teritorială, de declarația ICOMOS, Salvarea spiritului locului, de la Quebec din 4 octombrie 2008, de Convenția Europeană a Peisajului de la Florența, din 20 octombrie 2000, precum și de misiunea asociației Fondation du Patrimoine privind salvarea și valorizarea patrimoniului rural neprotejat și se poate constitui ca model adaptabil în orice comună din țară. Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a județului Alba și se compune din 30 de sate, adunate în văile apelor, răsfirate pe coline și risipite pe versanții munților Vulcoi-Corabia și Detunatele. Bucium este atestat documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc locuirea unei populații ce practica mineritul aurifer încă din Antichitate.
Unul dintre obiectivele centrale de preocupare și studiu ale UdV este Școala Veche, edificiu etalon al spiritualității locale, construit în 1887 și sortit, în 2011, demolării, dar care, datorită colaborării dintre RPER și Primăria Bucium, beneficiază în prezent de protecție temporară, de studiu de fezabilitate și de expertiză tehnică, în căutarea fondurilor necesare pentru reabilitare. Se preconizează transformarea sa în Centru de studii de arheologie, arhitectură și agricultură montană, cu ateliere-școală de meserii tradiționale și spații de cazare aferente. Casa Colda, locuință tradițională de țăran miner aurar, datând din 1851, reabilitată după principiile restaurării, cu finanțare RPER, oferă localnicilor, autorităților locale și cursanților UdV, un exemplu și un element pilot în dezvoltarea patrimoniului rural. Casa Doicear din cătunul Ferești, premiată în cadrul concursului RPER „Casa cea mai dichisită”, ediția 2013, datorită valorii sale arhitecturale și a voinței proprietarilor de a o locui și întreține în ciuda vechimii ei de 150 de ani va fi, în ediția 2015 a UdV Bucium, eroina santierului-școală de reabilitare a învelitorii de șindrilă, susținut de meșteri locali, cu materiale și tehnici locale tradiționale. Cursanții vor deprinde tehnicile de crăpare, tăiere, mezdreluire și gărdinărit specifice confecționării șindrilei în Țara Moților. Programul UdV va cuprinde activități practice, în vederea identificării, repertorierii și inventarierii obiectivelor de arhitectură vernaculară și de peisaj cultural cu valoare patrimonială: relevee, documentație fotografică, localizare GPS, studiu sociologic, studiu peisagistic.
Programa UdV 2015 introduce releveul de arhitectură al unei biserici (Biserica „Buna Vestire” din Bucium Sat, sec. XVIII), ce se adaugă continuării  proiectului de restaurare pentru o troiță-monument istoric și a studiul asupra amplasamentului istoric al șteampurilor (instalații de prelucrare a minereului aurifer), în care vor colabora cursanții peisagiști și sociologi. Activitățile didactice sunt susținute de specialiști și cadre universitare, prin conferințe, dezbateri și colocvii, ce au loc zilnic, pe toată perioada universității. Repertoriului rural Bucium care însumează, după 4 ediții UdV, mai mult de 150 de obiective de arhitectură vernaculară și de peisaj identificate ca valori de patrimoniu, este instrumentul propus de RPER comunităților din România pentru a-și cunoaște și evalua obiectiv potențialul patrimoniului vernacular, în stare să încurajeze și să dezvolte capacitățile locale în menținerea tradiției în construcții, agricultură, eco-turism și meșteșugărit. 3 noi case dintre cele cuprinse în Repertoriului rural Bucium se vor alătura celor 9 deja premiate în cadrul edițiilor precedente ale concursului "Casa cea mai dichisită", deșteptând mândria identitară a proprietarilor și îndreptând atenția comunității spre valorile tradiției.
6 troițe și cruci cuprinse în Repertoriului rural Bucium au fost clasate ca monument istoric, categoria memoriale, împreună cu zonele lor de protecție, pe baza documentației RPER, prin Ordinele Ministrului Culturii nr. 2034-2039, publicate în Monitorul Oficial nr. 108 din 12.02.2014 și au fost asimilate în reglementările Planului Urbanistic General al comunei Bucium. Plachetele de semnalizare a monumentelor istorice, elaborate de RPER și avizate în conformitate cu legislația în vigoare, vor fi montate de către reprezentanții Consiliului local, cu sprijinul UdV.                                                                                       
Cu ocazia deschiderii oficiale a UdV 2015, duminică, 19 iulie 2015, ora 16:00, ce va avea loc la sediul UdV (Pensiunea „Carmen”, vis-a-vis de primăria comunei Bucium), va fi prezentată misiunea Universității de Vară Bucium, va fi distribuit Caietul de prezentare al UdV Bucium, ediția a V-a și vor fi lansate concursurile pentru localnici – "Casa cea mai dichisită" și cel de desen, pentru copii.Invitați de onoare sunt reprezentanții partenerilor de proiect, ai administrației locale și județene și mai ales locuitorii comunei Bucium. La festivitatea de închidere, sâmbătă, 1 august 2015, ora 16:00, vor avea loc decernarea certificatelor de participare cursanților, decernarea premiilor la concursuri, formularea concluziilor celor cinci ediții ale UdV Bucium. Festivitatea se va încheia cu o masă câmpenească și vizita la Casa Doicear, în cinstea noii saleînvelitori de șindrilă.

Organizarea și realizarea celei de a V-a ediții a UdV Bucium este posibilă datorită:

Parteneriatelor și susținerii financiare oferite de:
Ambasada Franței în România, Institutul Francez din România, DACIA România, Firma SOLIDE, Firma IMAGE FACTORY, RPER-Franța

Partenerului logistic:
Primăria Comunei Bucium

Partenerilor științifici:
Universitatea "Lucian Blaga" – Facultatea de Patrimoniu, Sibiu, Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" – UAUIM, Facultatea de Arhitectură și Facultatea de Urbanism, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Facultatea de Arhitectură "G.M.Cantacuzino", Iași, Universitatea București – Facultatea de Științe Politice, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca – Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Institutul Național al Patrimoniului – INP, Institutul de Istorie Orală, Cluj-Napoca, Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu, Muzeului Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca, ICOMOS Internațional.

Partenerilor media:
S.C. Igloo Media SRL, editor al revistei "Igloo", Uniunea Arhitecților din România, editor al revistei "Arhitectura", Fundația Arhitext Design, editor al revistei "Arhitext", Radio France Internationale România – RFI, Arhimania - www.arhimania.ro.

Contacte: Ștefana BIANU, coordonator UdV Bucium, președinte RPER – Franța; tel: 0754 716 433 Iozefina Postăvaru, consultant științific, din partea INP; tel: 0743 646 462, dr.Ioana BOGDAN CĂTĂNICIU, președinte RPER – România; tel: 0745334 750, rper.romania@yahoo.com; www.patrimoniu-rper.com 

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP