Un produs Blogger.

miercuri, august 05, 2015

Metamorfoza unui Muzeu/ The Metamorphosis of a Museum


Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder”, muzeul colecțiilor exotice, deschis publicului în anul 1993 în cadrul complexului etnografic ASTRA, va intra din 10 august 2015 într-o perioadă de transformare ce are ca scop, în același timp, atât protejarea adecvată a patrimoniului cât și creșterea gradului de atractivitate a programelor muzeale în ansamblul lor

Ceea ce a pornit ca un muzeu al colecțiilor etnografice „vechi”, donate de către călători transilvăneni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Franz Binder având cea mai importantă contribuție) și în prima jumătate a secolului al XX-lea, actualul Muzeu „Franz Binder” și-a îndeplinit până acum misiunea de a cerceta, colecta şi valorifica, alături de acestea, şi importante colecții contemporane de etnografie universală, ajungând în prezent chiar la o dublare a numărului de piese ce formau patrimoniul inițial.
Prin reorganizarea tematică și a spațiilor, prin deschiderea pe care și-o propune pentru a deveni un Muzeu al Culturilor Lumii, Muzeul „Franz Binder” va trece printr-o transformare firească și care nu poate fi decât benefică, în pas cu cerințele vizitatorilor și cu tendințele muzeologice internaționale. Intenționăm să revenim cu un plus de interactivitate, apropiere de public și deschidere a colecțiilor” a declarat Adriana Avram, sef sectie Muzeul de Etnografie Universala Franz Binder.

„Din cultura și arta popoarelor lumii”, expoziția de bază a muzeului, curatoriată și vernisată în anul 1993 de către doamna Maria Bozan, cercetător științific care a și condus Muzeul „Franz Binder” până la finalul anului 2014, a oferit sibienilor și turiștilor o selecție a pieselor din colecții cu cea mai mare capacitate de reprezentare a ideii centrale a acesteia: concretizarea gestului uman unificator, indiferent de limitele de timp și spațiu. Expoziția mai este deschisă până duminică, 9 august 2015, dată până la care vizitatorii mai pot vedea Mumia cu sarcofag sau alte piese deosebite aflate în expunere. Prin digitizarea parțială a colecțiilor, acestea sunt disponibile și online plecând de la pagina de internet a muzeului: www.binder.muzeulastra.ro.

Bazându-se pe patrimoniul cultural care a ajuns până la noi inițial prin intermediul unor călători și colecţionari entuziaști, apoi prin repartiții guvernamentale (colecția „Ceaușescu”), donații ale ambasadelor lumii la București și nu în ultimul rând prin achiziții proprii, Muzeul „Franz Binder” dorește să fructifice mai mult oportunitatea de reînnoire și de a oferi publicului larg o ocazie singulară pe piața cultural-turistică din România: aceea de a ajunge să se cunoască pe sine trecând prin culturi îndepărtate și de a descoperi astfel caracterul de unicitate în diversitatea culturală a lumii.

Info text: Adriana Avram, sef sectie Muzeul de Etnografie Universală Franz Binder.

Cosmin Călinescu
Purtător de cuvânt C.N.M. ASTRA

Starting from 10 August 2015, The “Franz Binder” Museum of Universal Ethnography, the museum of the exotic collections, opened to the public within the ASTRA ethnographic complex in 1993, will undergo a period of transformation whose aim is to adequately protect its heritage as well as to increase, at the same time, the level of attractiveness of the entire museum programs.

Founded as a museum of the “old” ethnographic collections donated by the Transylvanian travelers in the second half of the 19th century (Franz Binder playing the most important part) and first half of the 20th century, the nowadays “Franz Binder” museum has hitherto fulfilled its mission whose aim was to research, collect and valorize these collections together with other contemporary collections of universal ethnography, managing now to double the pieces which formed its initial heritage.

“By reorganizing its theme and spaces, through the openness it proposes in order to become a Museum of the World Cultures, the “Franz Binder” Museum will undergo a natural favorable transformation, in tune with the requirements of the visitors and with the international museological trends. We tend to bring around more interactivity, be closer to the public and ensure a wider openness of its collections, declared Adriana Avram, the head of department of the “Franz Binder” Museum of Universal Ethnography.

Inaugurated in 1993 by its curator Mrs. Maria Bozan - a scientific researcher who also managed the museum until the end of 2014, the “From the Culture and Art of the World” main exhibition of the museum has offered to the tourists and people of Sibiu a selection of pieces from the collections with the highest capacity of representation of its main idea: materialization of the unifying human gesture, irrespective of limits of time and space.  The exhibition is still opened until Sunday, the 9th of August 2015, the date up to which the visitors can still see the Egyptian mummy with painted sarcophagus and other remarkable pieces put on display. As part of these collections is digitalized, they are also available online on the Internet web page of the museum:  www.binder.muzeulastra.ro.

Being based on a cultural heritage brought to us first by means of some travelers and enthusiastic collectors, and then through governmental repartitions (the “Ceaușescu” collection), donations from some world’s embassies in Bucharest, and, last but not the least , through its own acquisitions, the “Franz Binder” museum intends to fructify more the opportunity for renewal and to offer to the general public a unique chance on the touristic-cultural market of Romania: to get self-knowledge  by passing through remote cultures, and discover, in this way, the unique character of the world’s cultural diversity.


Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP