Un produs Blogger.

marți, iunie 14, 2016

ASTRA MULTICULTURAL – SESIUNE DE COMUNICĂRI - 16-17 iunie 2016

Sesiunea de comunicări se desfăşoară în jurul unor teme principale de interes: evoluţia comunităţilor multietnice din România în ultimul secol – secvenţe cheie; valoare şi relevanţă: Muzeu vs. Comunitate; politici publice de sprijinire a minorităţilor.

PROGRAM


JOI, 16 IUNIE 2016, orele 9.00 – 14.00
Locaţie: Sala Auditorium, Pavilionul Muzeal Multicultural, Muzeul ASTRA
Moderatori: prof. univ. dr. Ilie MOISE, Mirela IANCU

9.00 – 9.15 Ciprian Anghel ŞTEFAN, Muzeul ASTRA, Sibiu, Patrimoniu deschis. Creşterea accesibilităţii publicului la valorile multietnice din patrimoniul Muzeului ASTRA
9.15 – 9.30 acad. Paul NIEDERMAIER, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Dumbrava noastră
9.30 – 9.45 dr. Dorel MARC, Muzeul Judeţean Mureş. Secţia de etnografie şi artă populară, Reprezentare culturală identitară între aşteptările comunităţii şi limitele reprezentării muzeale
9.45 – 10.00 dr. Laura POP, Muzeul Judeţean Mureş. Secţia de etnografie şi artă populară, Multiculturalitate, dialog cultural, globalizare în cadrul târgurilor mureşene
10.00 – 10.15 Heidrun KÖNIG, Centrul de dialog şi cultură „Friedrich Teutsch” al Bisericii Evanghelice C. A. din România, Sibiu, Identitate şi Cunoaştere. Dinamica paradigmelor Muzeului
10.15 – 10.30 conf. univ. dr. Carmen BANŢA, Universitatea din Craiova, Promovarea identității culturale a minorităților din Oltenia în mediu universitar- Colecția multietnică
10.30 – 10.45 prof. univ. dr. Ilie MOISE, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Câteva considerații privind băieșii din Jina
10.45 – 11.00 dr. Mara LOBONŢ-PUŞCAŞ, dr. Liuba HORVAT, Adela DOBRESCU, Muzeul Judeţean Satu-Mare, COOLture – proiectul care a contribuit la cunoaşterea comunităţilor tradiţionale din zona de graniţă Sătmar-Transcarpatia

11.00 – 11.15 pauză de cafea

11.15 – 11.30 dr. Raluca FRÂNCU, Muzeul Naţional Brukenthal. Muzeul de Istorie – Casa Altemberger Sibiu, Semne de vecinătate din colecția Muzeului Național Brukenthal, Muzeul de Istorie – Casa Altemberger
11.30 – 11.45 Simona MALEAROV, Muzeul ASTRA, Sibiu, Povestea lăzilor săseşti din Transilvania
11.45 – 12.00 dr. Ioan-Cosmin IGNAT, Muzeul ASTRA, Sibiu, Case parohiale săsești din județul Sibiu
12.00 – 12.15 Adrian SCHEIANU, Muzeul ASTRA, Sibiu, Supravieţuire şi adaptare. Cazul comunităţii de rromi lăutari din Clejani

12.15 – 12.30 dr. Adelina STOENESCU, Complexul Muzeal Arad, Donaţii şi donatori-evreii arădeni în colecţia Complexului Muzeal Arad. Promovarea patrimoniului cultural prin proiecte de pedagogie muzeală
12.30 – 12.45 conf. univ. dr. Sultana AVRAM, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, Multiculturalitatea reflectată în gastronomia românească
12.45 – 13.00 lector univ. dr. Emilia TOMESCU, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, Aspecte privind comunitatea musulmanilor din Sibiu
13.00 – 13.15 Adrian Nicolae ALEXE, Integrarea etnicilor musulmani în România – fesul turcesc în Armata României 1884-1912

13.30 – 14.45 – masa de prânz, Cârciuma din Bătrâni

15.00 – 16.00 Panel de discuţie: Valoare şi relevanţă: Muzeu vs. Comunitate, moderator Mirela IANCU, Muzeul ASTRA, Sibiu
  •  Expoziţia Schimbări / Changes / Endring
  • O altă tehnică de abordare a relației muzeu – comunitate
16.00 – 16.15 pauză de cafea

16.15 – 18.00 – Prezentarea filmelor documentare realizate în cadrul proiectului
  • Mirela Iancu, Povestea imigranţilor din insula Hitra    
  • Lucian Robu, Mila 23 – Leagănul lipovenilor
  • Ovidiu Baron, Frânceşti – Căluşari pe Drumul Doamnei

19.00 – 20.30 – cină, Cârciuma din Bătrâni

VINERI, 17 IUNIE 2016, orele 9.00 – 14.30

LOCAŢIE: Sala Auditorium, Pavilionul Muzeal Multicultural, Muzeul ASTRA
MODERATORI: dr. Camelia BURGHELE, dr. George TOMEGEA

9.00 – 9.15 prof. univ. dr. POZSONY Ferenc, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Colecţiile, expoziţiile şi publicaţiile Muzeului Etnografic Ceangăiesc din Zăbala
9.15 – 9.30 Dana BOTOROAGĂ-BERCU, Muzeul ASTRA, Sibiu, Aspecte legate de identificarea etnică și perspective ale economiei rurale în comunitatea lingurarilor din Zagon, județul Covasna
9.30 – 9.45 dr. Camelia BURGHELE, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Minorități în România, diaspore în Europa: structuri identitare conservate în memoria colectivă


9.45 – 10.00 lector univ. dr. Ilona DUŢĂ, Universitatea din Craiova, Interferențe culturale, modele și coduri în vestimentația tradițională și modernă
10.00 – 10.15 lector univ. dr. Ilona BĂDESCU, Universitatea din Craiova, Interferențe lingvistice multiculturale în desemnarea pieselor pentru acoperirea capului
10.15 – 10.30 dr. Maria ŞPAN, Sibiu, Posibile influenţe ale culturii landlerilor asupra „hainelor româneşti” de la Gura Râului
10.30 – 10.45 dr. Dana-Maria RUS, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, Identitatea grănicerească năsăudeană în contextul stăpânirii austriece din prima jumătate a secolului al XIX-lea – expresie a patrimoniului cultural imaterial

10.45 – 11.00 pauză de cafea

11.00 – 11.15 Oana BURCEA, Muzeul ASTRA, Sibiu, Sedentarizarea rromilor din România. Măsurile regimului comunist de înlăturare a fenomenului nomad
11.15 – 11.30 Cristina MUNTEAN, Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu, Planul judeţean de măsuri pentru integrarea socială a cetăţenilor români de etnie roma, 2015/2020
11.30 – 11.45 dr. Andreeea-Iulia OLARU, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne al Universității Politehnica din București, Muzeele din România – potențial didactic pentru studenții străini
11.45 – 12.00 Mihaela MONDOC, Muzeul ASTRA, Sibiu, Muzeul Tuturor
12.00 – 12.15 Gerhild-Ingrid RUDOLF, Centrul de dialog şi cultură „Friedrich Teutsch” al Bisericii Evanghelice C. A. din România, Sibiu, „Sfântul Martin îşi despică mantia şi uneşte culturile”. O veche tradiţie europeană devine un obicei intercultural în şcolile germane din Transilvania
12.15 – 12.30 conf. univ. dr. Rodica BRAD, prof. Dumitru CÂMPEAN, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, Patrimoniu deschis – Muzeul instalaţiilor hidraulice funcţionale din Gura Râului. Proiect
12.30 – 12.45 Karla ROŞCA, Muzeul ASTRA, Sibiu, Atelierele de pălărier din Transilvania (secolele XX-XXI)
12.45 – 13.00 dr. Anca NIŢOI, dr. George TOMEGEA, Muzeul Naţional Brukenthal. Muzeul de Istorie – Casa Altemberger Sibiu; Muzeul ASTRA, Sibiu, Târnăvioara – o comunitate multietnică din sudul Transilvaniei
13.00 – 13.15 Ştefan PĂUCEAN, Lucian ROBU, Muzeul ASTRA, Sibiu, Comunitatea multietnică din Caraşova – Banatul Montan. Transformări şi dinamică socială
13.15 – 13.30 Liviu VELŢAN, Muzeul ASTRA, Sibiu, Pietrarii italieni din Munții Măcinului

13.30 – 14.45 masa de prânz, Cârciuma din Bătrâni

15.00 – 16.00 – Prezentarea filmelor documentare realizate în cadrul proiectului
  • Dana Botoroagă-Bercu, George Tomegea, Zăbala – confluenţe interetnice
  • Ciprian Ştefan, Blăjeni – Ţinutul Moţilor Crişeni
  • Ovidiu Baron, Ciprian Anghel Ştefan, Şeica Mică – multiculturalitate pe Târnava Mare

16.00 – 16.15 – pauză de cafea

16.15 – 17.00 Discuţii. Concluziile sesiunii. Vizită pe Calea minorităţilor etnice, ateliere Creativitate în şcoala multietnică, Târgul meşteşugarilor, Festival de muzică tradiţională multietnică

19.00 – 20.30 – cină, Cârciuma din Bătrâni

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)

  ©Template by Dicas Blogger.

TOP